• Research
  • Student's Scientific and Research Work

Student's Scientific and Research Work

Charles University Grant Agency (GAUK)

The University’s internal grant funding system includes the Charles University Grant Agency (GAUK), which was established in 1993 and is the only internal grant agency within the University. Applications to fund new projects or to extend the provision of funding to current projects can only be submitted by students matriculated at Charles University in a doctoral or Master’s degree programme. The opening of the applications procedure for each new year is announced at the start of the academic year. Applications are submitted via the GAUK web application.


The provision of grant funding is governed by the GAUK Guidelines, which are discussed and approved by the Research Board and the University Academic Senate; the Guidelines are also registered with the Ministry of Education. Other bodies involved in the system are the Charles University Grants Board, the GAUK Supervisory Board, and three GAUK subject-area boards (for social sciences, natural sciences and medicine).*


Ongoing projects:

Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace. 2016-2018. 1066216


Plýtvání potravinami českých domácností a jeho dopady na vodní zdroje. 2017-2019. 1200317


"Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918-1940. 2016-2018. 54216


Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců. 2016-2018. 1074816


Hodnocení ekologické integrity bioregionu Třeboňsko 2017-2018. 546517


Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a Eyetrackingová studie na ženských subjektech 2018-2020. 1042218


Interkulturní fenomenologie fotografování, 2018-2019. 168218


Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu, 2018-2020. 228218


"'Here is no difference between Roma and gadže.' Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945." Zpracování a publikování komplexní etnografie vybrané východoslovenské vesnice, 2018-2019. 782218


Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice, 2018. 970218


* source: http://www.cuni.cz/UKEN-65.html


Specific Academic Research Projects Competition (SVV)

The purpose of this competition is to support research pursued at the University as part of accredited doctoral and Master’s degree programmes. The competition is held annually for projects lasting one to three year/s. It is open to research teams from all faculties and CERGE (the Centre for Economic Research and Graduate Education).**


The competition starts every year in the middle of November.


SVV at Faculty of Humanities in 2018 (9th round)

Imaginace „Jiného“, kolektivní reprezentace a politiky sociální exkluze, VS 260 468


Adaptivní mechanismy v lidské psychice, VS 260 469


Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470


Výzkum sociálních a environmentálních inovací, VS 260 471


Pravda a řeč mezi filosofií a uměním, VS 260 472


** source: http://www.cuni.cz/UKEN-65.html


Last change: August 31, 2018 11:24 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us