Mgr. Filip Horáček

Filip HORÁČEK, assistant lecturer

Research Areas

 • Ancient Philologies: Greek, Hebrew and Northwest Semitic in general.

 • Classics (in particular Later Roman Empire, 4-5th cent. AD; Pindar, 5th cent. BC).

 • Patristics (in particular Synesius of Cyrene).

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Work Experience

 • 2004–present: Charles University, Prague, Faculty of Humanities, Language Department

 • 2014–present: External teacher: Charles University, Prague, Faculty of Arts, Department of Philosophy and Religious Studies

 • 2015–2017: Palacký University, Olomouc, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts

 • 2004–2005: volunteering in ecological farming as agricultural worker (near Domažlice, West Bohemia), maintenance man (Prague).

Education

 • 2004: MA, Religious Studies (major: Religions Greek and Jewish), Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

 • 2001: BA, Liberal Arts and Humanities, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Stays Abroad

 • May 2018: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, by Prof. Dr. Claudia Rapp, funded by Österreichischer Akademischer Austauschdienst, AKTION Österreich-Tschechien.

 • Short-term stays in libraries in Regensburg (D), Munich (D), Vienna (A), Graz (A), Frankfort (D).

Publications

Book

 • Horáček, Filip - Radek Chlup: Učebnice klasické řečtiny. Praha : Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2123-6. [Textbook of Classical Greek]


Articles

 • Horáček, Filip. "Synesios: List o venkovském životě (Ep. 148)", Auriga 59/2 (2017), s. 77-90. ISSN 1211-3379. [Synesius on Countryside Life]

 • Horáček, Filip. "Tři výhrady biskupa Synesia vůči křesťanství: duše, svět a vzkříšení", Studia theologica 19/2 (2017), s. 23-42. ISSN 12128570. [Three Reservations of Bishop Synesius about Christian Techings: Soul, World, Resurrection]

 • Horáček, Filip. "A Threefold Cultural Encounter: Ancient Hellenism, Christianity and Jews in Synesius’ Epistle 5", Communio viatorum 60/1 (2013), s. 19-34. ISSN 0010-3713.

 • Horáček, Filip. "Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem", Auriga 55/1 (2013), s. 66-94. ISSN 1211-3379. [Synesius’ Ep. 5: A Commentary with Translation]

 • Horáček, Filip. "Proprium ′Kyréné′", Auriga 54 (2012), s. 21-32. ISSN 1211-3379. [The Proper Noun Kyrene]

 • Horáček, Filip. "Problematika vzniku řecké alfabéty II: Dvě opominuté teorie", Listy filologické / Folia philologica 134/1-2 (2011), s. 7-23. ISSN 0024-4457. [Problems Connected with Creation of the Greek Alphabet I.-II.]

 • Horáček, Filip. "Problematika vzniku řecké alfabéty I: Povaha vynálezu a datace", Listy filologické 133/3-4 (2010), s. 239-293. ISSN 0024-4457.

 • Horáček, Filip. "Hospodin a Bůh: Nad jejich náboženskodějinným obrazem." In: Horáček, F. - Schmidt, N. (eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha : Česká křesťanská akademie, 2008, s. 59-84. ISBN 978-80-85795-40-0. [God and the Lord: an Essay on Their Image in Religious History]

 • Horáček, Filip. "Tři sondy do slovesného systému biblické hebrejštiny." In: Kružík, J. (ed.): Vita activa, vita contemplativa: Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha : FHS UK, 2006. od s. 176-195, 19 s. ISBN 80-239-6980-3. info [Probing Hebrew Verbal System]

 • Horáček, Filip. "Areté u Pindara." In: Kružík, J. (ed.): K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám. Praha : Karlova Univerzita - Fakulta humanitních studií, 2005. od s. 49-59, 10 s. ISBN 80-239-4174-7. info [Arete in Pindar]

 • Horáček, Filip. "Maximos z Tyru: O erótice." Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. Praha : Sdružení pro Souvislosti, 2003, 4, od s. 11-17, 7 s. ISSN 0862-6928. 2003. info [Maximus of Tyre On erotic]

Reviews

 • Horáček, Filip. "Radek Chlup: Proklos", Reflexe. Filosofický časopis 40 (2011), s. 105-113. ISSN 0862-6901

 • Horáček, Filip. "Bedřich Nosek: Aramejština Babylónského Talmudu: Praktická gramatika", Studia theologica 12/4 (2010), s. 134-138. ISSN 1212-8570.

 • Horáček, Filip. "Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči", Praha, Herrmann a synové, 2008, 527 str. (ISBN 80-87054-00-8)", Reflexe. Filosofický časopis 35 (2008), s. 106-115. ISSN 0862-6901.

Editing

 • Chap. 15 in: Vítek, T.: Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny. Praha: Herrmann a synové, 2013.

 • Vítek, T.: Sedm mudrců a jejich výroky. Praha : Herrmann a synové, 2010.

 • Horáček, F. - Schmidt, N. (eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha: Česká křesťanská akademie, 2008, s. 59-84. ISBN 978-80-85795-40-0.

Personal Data

Married, three children


Last change: June 18, 2018 13:31 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Other contacts


Getting to us

Public transport: metro, line B (yellow), the Jinonice stop (the direction of Zličín from the city centre). Parking is available nearby.