doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Jan ŠTEMBERK, associate professor

Research Area

 • Modern Economy and Social History

 • History of Tourism

 • Traffic

 • Leisure Time

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Employment

 • 2017–present: Faculty of Humanities, Department of Historical Sociology

 • 2004–present: Department of Social Sciences, University of Business, Prague

 • 2005–2014: Head of Department of Social Sciences, University of Business, Prague

Education

 • 2011: Associated Professor of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University, Prague

 • 2004: PhD. (Economic and Social History), Faculty of Arts, Charles University, Prague

 • 2003: MA – Law, Faculty of Law, Charles University, Prague

 • 2000: MA – (two-field History), Faculty of Arts, Charles University, Prague

Grants

 • Research of the project Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném Československu, GAČR, 409/07/P463 (2007–2009).

 • Research team member of the project CZ 04.3.07/4.3.01.2/2140 Zvyšování odborné kvalifikace pracovníků cestovního ruchu v hlavním městě Praze, University of Business 2005-2007.

 • Research team member of the project MŠMT č. MSM0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, Faculty of Arts, Charles University.

 • Research team member of the project „Malé“ a „velké“ dějiny českého/československého cestování a cestovního ruchu, GAČR č. 15-08130S (2015–2017) .

 • Research team member of the project Pod dohledem Třetí říše. Cestovní ruch v letech 1939 až 1945, GAČR č. 16-07164S (2016–2018).

Publications

Monographs

 • ŠTEMBERK, J.: Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica – Monographia CLXV/2007, Praha Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1380-2, ISSN 0567-8307, 190 s.

 • ŠTEMBERK, J.: Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století, Praha Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1461-8, 172 s.

 • ŠTEMBERK, J.: Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov-Praha 2009, ISBN 978-80-7415-021-0, ISBN 978-80-86841-18-2, 298 s.

 • ŠTEMBERK, J. a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu, Pelhřimov-Praha 2012, ISBN 978-80-7415-065-4, ISBN 978-80-86841-39-7, 224 s., autorský podíl 26 %, s. 7-14, 83-114, 180-188, spoluautor 189-201, 202.

Studies and Articles (selection)

 • ŠTEMBERK, J.: Tourismus als soziale Kategorie. Struktur und Haupttendenzen des Tourismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, in: František Stellner u. a., Kapiteln aus der Geschichte des Sozialstaates, München: Verlag Lang 2012, ISBN 978-3-631-63701-2, s. 45-55.

 • ŠTEMBERK, J.: Izleti česko-slovenske vzajemnosti. Pot Slovencev v češke dežele leta 1885 in Čehov v slovenske leta 1887, Prispevki za novejšo zgodovino 52, 2012, č. 1, ISSN 0353-0329, s. 7-20.

 • ŠTEMBERK, J.: Vladimír List a příprava československého elektrizačního zákona, in: Hynek Stříteský – Jan Mikeš – Marcela Efmertová (eds.): Vladimír List, žil jsem pro elektrotechniku, Práce z dějin techniky a přírodních věd sv. 30, Praha NTM 2012, ISBN 978-80-7037-215-9, s. 103-114.

 • ŠTEMBERK, J.: Rychle a bezpečně. Rovnost nebo privilegia na československých silnicích v první polovině 20. století? in: Miloš Hořejš – Jiří Křížek a kol.: Motorismus a šlechta v českých zemích 1894-1945, Praha NTM 2012, ISBN 978-80-7037-216-6, s. 235-240.

 • ŠTEMBERK, J.: Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století, Historická sociologie 2013, č. 1, ISSN 1804-0616, s. 75-88.

 • ŠTEMBERK, J.: Česká turistika jako možnost úniku od protektorátní reality, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (Edd.): Období nesvobody, Ostrava KEY Publishing 2014, ISBN 978-80-87475-41-6, 978-80-7418-211-2, s. 236-248.

 • ŠTEMBERK, J.: Dělnická turistika v meziválečném Československu, Časopis Národního muzea, řada historická, 183, 2014, č. 3-4, ISSN 1214-0627, s. 55-64.

 • ŠTEMBERK, J.: Schneller und weiter. Mit dem Automobil durch die Erste Tschechoslowakische Republik, in: Peter Stachel – Martina Thomsen (Edd): Zwischen Exotik und Vertrauen – Zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten. Bielefeld 2014, ISBN 978-3837620979 (293 s.), s. 263-274.

 • ŠTEMBERK, J.: Výletní a rekreační místa na přelomu 19. a 20. století: zrod, rozvoj, trendy, in: Tereza Blažková – Dana Fialová – Václav Matoušek (eds.): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19. – 21. století, Toga Praha 2014, ISBN 978-80-7476-063-1, s. 29-42.

 • ŠTEMBERK, J.: Pražské spolky slovinských studentů, in: Alenka Jenstrle-Doležalová – Jasna Honzak Jahić – Andrej Šurla (eds.): Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu dějin, FF UK Praha 2014, ISBN 978-80-7308-543-8, s. 298-308.

 • ŠTEMBERK, J.: Technické novinky v československé dopravní legislativě, in: Jana Kleinová (ed.): Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39, NTM Praha 2014, ISBN 978-80-7037-245-6, s. 283-290.

 • ŠTEMBERK, J.: Institucionální a právní rámec, in: Zdeněk Jindra – Ivan Jakubec: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Karolinum: Praha 2015, ISBN 978-80-246-2945-2, s. 56-84.

 • ŠTEMBERK, J.: Das Ringen um die Form der tschechischen touristischen Bewegung in den Jahren 1945-1948, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 21, 2015, ISSN 1803-7518, s. 74-85.


Last change: March 30, 2018 23:29 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us