Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.

Jan DIENSTBIER, assistant professor

Liberal Arts and Humanities - Historical Module

Research Areas

 • Medieval Studies

 • Art History

 • Medieval Mural Painting

 • Medieval Manuscripts

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 2011–present: Faculty of Arts, Charles University, Prague, doctoral study of art history, thesis: Green chambers and the late medieval painting in profane spaces

 • 2004–2011: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, doctoral study of probability and mathematical statistics, thesis: Stochastic inference in the model of extreme events (finished by Ph.D.)

 • 2001–2010: Faculty of Arts, Charles University in Prague, master study of history, thesis: Henry of Isernia in the view of his Latin epistolography (finished summa cum laude by Mgr.)

 • 1998–2004: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, master study of probability and mathematical statistics, thesis: Gradual change point analysis (finished by Mgr.)

Work Experience

 • 03/2017–present: Editor of art-historical journal Umění/Art published by the Institute of Art History of The Czech Academy of Sciences

 • 03/2016–present: Researcher and lecturer Medieval Studies, Faculty of Humanities, Charles University, Prague (courses on medieval visual arts)

 • 10/2015–02/2016: Researcher, Medieval Studies, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 10/2011–09/2014: Independent consultant in IT (product design, coordination between development, PR and legal consultants)

 • 03/2009–12/2011: Researcher and lecturer, Technical university in Liberec, Faculty of Science, Humanities and Education (courses on calculus, algebra and statistics)

Publications

 • Jan Dienstbier, Vain and Transitory Love. Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors, Umění LXV, 2017, s. 2–25.

 • Jan Dienstbier: Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus, In: Richard Biegel – Lubomír Konečný – Michaela Ottová – Roman Prahl (eds.), Ikonografie: Témata, motivy, interpretace, Praha 2017, s. 125–138.

 • Jan Fiřt, Jan Dienstbier, Nástěnné malby v kostele sv. Havla na Zbraslavi, Památky středních Čech 30, 2/2016, s. 59–64.

 • Jan Dienstbier, The Image of the Fool in Late Medieval Bohemia, Umění LXIV, 2016, s. 354–370.

 • Aleš Mudra, Jan Klípa, Helena Zápalková, Jan Dienstbier: “Applied Arts” in the Church Interiors, in: Aleš Mudra, Michaela Ottová (eds.): (Art) without borders. Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250–1550), Praha 2015, s. 139–171

 • Jan Klípa, Michaela Ottová (eds.): Bez hranic, Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Praha 2015 (catalogue entries)

 • Jan Dienstbier: Zákonitosti klonování vetřelců. Pomníky ve veřejném prostoru coby nástroj PR a marketingu, Bulletin UHS 1-2, 2015, s. 8–10 

 • Jan Dienstbier, Ondřej Faktor: Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století, Umění LXIII, 2015, s. 434–457

 • Jan Dienstbier, Ondřej Faktor, Jan Royt: Středověké nástěnné malby v suterénu broumovské fary, Průzkumy památek 22/II, 2015, s. 3–18

 • Jan Dienstbier: Znovu nalezení objednavatelé? Heraldické památky a malby v Krušnohoří   In: Michaela Ottová, Aleš Mudra (eds.), Trans Montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 205–222.

 • Petr Skalický, Jan Dienstbier: Mezi vzpomínkou, exemplem a obrazem. Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem, Umění LX, 2012, s. 109–126.


Last change: February 12, 2018 18:12 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us