Studium v zahraničí

Erasmus+ studijní pobyty


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 2018/19. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 25. 9. 2018, 12:00.


Informační schůzka o Erasmu se bude konat v první polovině září, přesný termín brzy upřesníme. Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.


Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 4. 10. 2018, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS je 10. 9. 2018 (12:00).


Stipendijní pobyt v Mexiku na základě mezinárodních smluv v ak. roce 2019/20


Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních oborech a institucích uvedených na této webové stránce.


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


 • Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

 • Výpis zkoušek (na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS)

 • Motivační dopis (ČJ)

 • Životopis (ČJ)

 • Potvrzení o úrovni znalosti ŠJ


Termíny uzávěrky na zahraničním oddělení FHS je 27.8.2018, 12:00.


Bližší informace naleznete v tomto dokumentu.


Stipendijní pobyty ve Španělsku pro doktorandy


Nadace Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste poskytne celkem 10 stipendií podporujících výzkum v oblasti evropské integrace pod názvem Becas Europeas de

Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V – Marcelino Oreja. Stipendia jsou určena pro doktorandy zabývající se tématikou evropské integrace, kteří jsou již ve stadiu přípravy svých doktorandských prací, ucházet se mohou doktorandi z vhodných společenskovědních oborů (např. historie, politologie, právo, ekonomie apod.) ze zemí Evropské unie a řady dalších zemí.


Rámcové téma, jímž by se měli stipendisté zabývat, zní La modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos compartidos. Nutnou podmínkou je znalost španělštiny nebo angličtiny minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.


Výše stipendia činí 2500 EUR a lze je využít k financování nákladů spojených se studiem a výzkumem, včetně podpory mobility. Uzávěrka přihlášek, které se zasílají elektronickou cestou na , je 22. srpna 2018.


Podrobnější informace jsou k dispozici zde.


Meziuniverzitní dohody Rusko


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Lomonosov Moscow State University v letním semestru 2018/19.


Seznam požadovaných dokumentů (v AJ nebo v RJ):


 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)


Pokud jsou požadovány partnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Uzávěrka pro podávání přihlášek: 27.8. 2018 (12:00)


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Roční stipendijní pobyt na University of Passau


Since 2009 the University of Passau provides the University of Passau Education for Democracy Scholarship that is addressed to students from Eastern Europe and the Caucasus region (Bachelor & Master).


Scholarship holders are enabled to study two semesters in Passau. They get the chance to improve their academic education, to develop their personality and to acquire leadership skills necessary to become future leaders in their home countries.


The scholarship includes financial support of 720€ per month for two semesters.


The deadline for applications for the scholarship starting in winter term 2018 is 30 July 2018.


Further information with respect to the scholarship and the application process may be found here (in German).


IEG Doctoral FellowshipsThe Leibniz Institute of European History (IEG) awards 8–10 fellowships for international doctoral students in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines.


The IEG funds PhD projects on European history from the early modern period until 1989/90. We are particularly interested in projects

• with a comparative or cross-border approach,

• on European history in its relation to the wider world, or

• on topics of intellectual and religious history.


The IEG Fellowships provide a unique opportunity for doctoral students to pursue their individual PhD project while living and working for 6–12 months at the Institute in Mainz. The monthly stipend is € 1,350.


We expect proficiency in English and a sufficient command of German to participate in discussions at the Institute.


The application details are described in this document. More information can be found on this website.


The IEG has two deadlines each year for the fellowships: February 15 and August 15. The next deadline for applications is August 15, 2018 (for Fellowships beginning in March 2019 or later).


ASEF Young Leaders Summit - Brussels


When and where?

15-19 October 2018 Brussels, Belgium


For whom?

Young professionals and students between 18-30 years

Strong command on English (verbal and written)


Costs

No registration or participation fee for the selected participants. Accommodation, meals and travel subsidy will be provided.


The ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS) is the go-to place for young people willing to un-learn, re-learn and learn new concepts, strategies and actions on how to create sustainable impact in society.


ASEFYLS is an experiential platform for Asian and European students and young professionals that adapts a 360° approach on leadership development. ASEFYLS recognises that leadership takes place across all spectrum in society: at home, in lecture halls, in board rooms, within the community as well as from the streets up to the political arena. Leadership is for those who are determined to take a leap by asking questions, thinking critically, action-planning and collaborating.


ASEFYLS takes place alongside the Asia-Europe Meeting (ASEM) Summits, where Heads of States from the 51 ASEM partner countries, the EU and the ASEAN Secretariat meet to discuss the status and future of Asia-Europe relations.


More information to be found here.


Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20


Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.


Hlásit se lze na:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

 • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

 • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.


Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.


Více informací naleznete na webových stránkách a zde.


Kontakt na jednu z absolventek Vám rádi předáme na požádání.


Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Archiv aktualit


Poslední změna: 15. srpen 2018 10:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám