Studium v zahraničí

AKTUALITY


Dubnový newsletter zahraničního oddělení


Nabídka stipendijních studijních pobytů v rámci programu CEEPUS


Studenti se mohou hlásit na měsíční stipendijní pobyt na University of Vienna: Institut für Systematische Theologie und Ethik (Sozialethik), nebo na University of Wrocław (Institute of Political Science) v akademickém roce 2018/19 za účelem studia a výzkumu zaměřeného na přípravu diplomové/disertační práce.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS je 5.6.2018 pro výjezdy v zimním semestru a 15.10.2018 pro výjezdy v letním semestru


Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde a o programu CEEPUS zde.


S případnými dotazy se obracejte na (zahraniční oddělení)


ASEF Young Leaders Summit - Brussels


When and where?

15-19 October 2018 Brussels, Belgium


For whom?

Young professionals and students between 18-30 years

Strong command on English (verbal and written)


Costs

No registration or participation fee for the selected participants. Accommodation, meals and travel subsidy will be provided.


The ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS) is the go-to place for young people willing to un-learn, re-learn and learn new concepts, strategies and actions on how to create sustainable impact in society.


ASEFYLS is an experiential platform for Asian and European students and young professionals that adapts a 360° approach on leadership development. ASEFYLS recognises that leadership takes place across all spectrum in society: at home, in lecture halls, in board rooms, within the community as well as from the streets up to the political arena. Leadership is for those who are determined to take a leap by asking questions, thinking critically, action-planning and collaborating.


ASEFYLS takes place alongside the Asia-Europe Meeting (ASEM) Summits, where Heads of States from the 51 ASEM partner countries, the EU and the ASEAN Secretariat meet to discuss the status and future of Asia-Europe relations.


More information to be found here.


Posunutí uzávěrky pro pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu (meziuniverzitní dohody)


Zahraniční oddělení FHS UK prodlužuje uzávěrku pro podávání přihlášek na pobyty v Austrálii a na Novém Zélandu na 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


USA, Kanada, Mexiko, Francie, Brazílie - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Helsinki Summer School - FUTURE OF WORK


27 August – 1 September 2018


FUTURE OF WORK: Reshaping the meaning of work in the future society


The time of lifelong careers in professions and fields of work requiring particular training and skills is over. Not only have professions and labour markets changed, but the very nature of work is changing, placing public finances and European welfare states under pressure. Ideas such as universal basic income are being explored and experimented. Technological change creates opportunities as well as risks in the form of platform jobs and the sharing economy.


The Europaeum Summer School 2018, hosted by the University of Helsinki, explores the changing nature of work and its effects to the life of an individual in the society. The students of the Summer School will explore the theme through four different approaches: the pressure on the welfare state, technological opportunities and risks, changing education systems and finally equalities and inequalities formed in the future. How will the welfare state be maintained with a narrowing tax base? What kind of ethical questions does the technological opportunities present? Will the education system adapt to these changes? Who will benefit and who will lose from the fragmented nature of work?


Europaeum Summer School will provide a comprehensive course on the future of work and the changes that individuals in societies will face. Students of the Summer School will study the theme in classes, workshops and discussions. Each student will choose their own approach and prepare a presentation by the end of the course.

The Europaeum Summer School is aimed at advanced graduate students from the universities within the Europaeum network. All local costs will be covered (apart from travel).


Application deadline 25th May


Please send your application to , not the Europaeum Office.


You can use the generic application form and include the usual set of documents, as specified on the form (CV, statement and one or two references).


The Role of Historians in Public Life: A Symposium


Evropské centrum North Carolina State University ve spolupráci s Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (FF UK) pořádají dne 8. 6. 2018 v Praze "The Role of Historians in Public Life: A Symposium".


The Role of Historians in Public Life symposium examines the diverse ways in which historians work to solve contemporary problems through research, public education, and activism. This day-long, international seminar brings together historians from a variety of organizations to exchange ideas on the application and relevance of historical thinking.


Více informací naleznete na webových stránkách, program je k dispozici zde.


Účast je zdarma, je však potřeba se zaregistrovat přes tento formulář.


Stáž v Českém centru Paříž


České centrum Paříž nabízí pracovní stáž pro studenty. Jedná se o práci zaměřenou na komunikace, PR a administrativu, při které je nutné ovládat francouzštinu na úrovni minimálně B1. Minimální doba stáže jsou tři měsíce. V současnosti vypisují výběrové řízení na dobu od září 2018.


České centrum Paříž se zaměřuje na prezentaci české kultury ve Francii, tedy oslovujeme zejména francouzské publikum. Stáž se tedy zaměřuje i na drobné tlumočení, archivaci, překlady a správu webu a sociálních sítí.


Stáže se můžete zúčastnit se stipendiem z programu Erasmus+ (praktické stáže)


Letáček je k dispozici zde.


Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20


Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.


Hlásit se lze na:

 • Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

 • Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

 • Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.


Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt.


Více informací naleznete na webových stránkách a zde.


Kontakt na jednu z absolventek Vám rádi předáme na požádání.


Uzávěrka přihlášek: 1.9.2018


Mobility Evropské dobrovolné služby v Německu


Evropská dobrovolná služba hledá v rámci programu Erasmus+ celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility v Německu od září 2018. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak pro účastníky zdarma. Nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v Česku.Uzávěrky a podmínky přijetí se u každé organizace liší. Vše potřebné naleznete na výše uvedených odkazech.


Austrálie a Nový Zéland - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 9. 5. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete v tomto dokumentu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 15.5.2018, 12:00


Krátkodobá stipendia DAAD


DAAD vyhlašuje uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia.


Jarní uzávěrka 1.5.2018 se týká stipendijních programů:

„Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

„Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

„Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

„Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

„Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)


Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.


Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na této adrese.


Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu DAAD v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, a zde.


SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Délka pobytu může být v rozsahu 6 – 12 měsíců, na základě předložení roční závěrečné zprávy může být stipendium v opodstatněných případech prodlouženo až na tři roky

 • Během pobytu dokončí student dizertační práci nebo zpracuje její podstatnou část

 • Pobyt musí být realizován v rámci akademického roku 2018/2019, a to na některé z partnerských univerzit. Partnerstvím se myslí existence meziuniverzitní, příp. mezifakultní smlouvy, která explicitně umožňuje studentskou výměnu a stanovuje její podmínky

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Cekem bude přiděleno 2 – 5 stipendií ročně


Požadované dokumenty (vše v angličtině, v tištěné podobě i PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis

 • Motivační dopis

 • Projekt

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Předběžný akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 3.5.2018, 12:00


Výběrové řízení

Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK

Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Archiv aktualit


k dispozici zde.Poslední změna: 22. květen 2018 15:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám