Studium v zahraničí

AKTUALITY

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod: Austrálie, Izrael, JAR, Nový Zéland,

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii, Izraeli, JAR a na Novém Zélandu v zimním semestru 2017/18.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK:


Austrálie, Nový Zéland  27. 1. 2017, 12:00.

Izrael, JAR 7.2. 2017, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.Stipendijní nabídka na krátkodobý badatelský pobyt v Oxfordu


Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Více informací zde.

Podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Karlovy Univerzity. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu PhD v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Karlově Univerzitě. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.


Výše podpory: 1 000 EUR


Délka výzkumného pobytu: jeden měsíc


Termín odevzdání žádostí: 20.1.2017


Jazyk žádosti: angličtina


Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na:


Jakub Jirsa

UFAR FF UK

Nám. Jana Palacha 2

116 38 – Praha 1


Obsah žádosti v angličtině:


· jméno, příjmení žadatele


· domovská katedra či ústav žadatele


· odborné CV uchazeče


· termín pobytu (v kal. roce 2017)


· stručný projekt a náplň práce během pobytu v Oxfordu (max. 2 n.s.)


· kontakt na akademika, se kterým uchazeč na Oxford university spolupracuje či bude spolupracovat, a potvrzení od daného akademika, že se spoluprací souhlasí (stačí email přeposlaný uchazečem)


Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí.


Povinnosti příjemce podpory:


· naplnění projektu a náplně práce z žádosti


· zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 n.s.)


· zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.)


Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 1. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2017 plánují studijní pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace k soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 14. 12. 2016 (12:00).
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2017/2018


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.


Rozpis kvót


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      

Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS.


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:

14.10. 2016 Rusko

30.11. 2016 Čína, Egypt, Chorvatsko

14.12. 2016 Itálie, Řecko


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

  • Strávili byste rádi část studia v zahraničí?

  • Byli jste na Erasmu (studijním pobytu) a toužíte zkusit jiný program?

  • Zajímají vás nabídky programů CEEPUS, AKTION, Visegrad, meziuniverzitní dohody aj.?

  • Máte vybránu zahraniční instituci, ale nevíte, jak studijní/výzkumný pobyt financovat?


Zde naleznete prezentaci ze semináři o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory, který se uskutečnil 2. 6. 2016.Archiv aktualit

K dispozici zde.Poslední změna: 11. leden 2017 15:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám