• Zaměstnanci
  • Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Aktuality


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možností mobilit pro akademické pracovníky e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit na adrese zahranicni@fhs.cuni.cz. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Akademická mobilita v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2018


Informace k žádosti a podmínkám výběrového řízení pro mobility v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce naleznete zde.

Přihlášku spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera z přijímající univerzity je třeba na zahraniční oddělení dodat do 13. 11. 2017.


Bližší informace k meziuniverzitním dohodám a seznam univerzit, se kterými má UK uzavřenou dohodu o spolupráci, naleznete zde.


Výzva k předkládání návrhů na realizaci mobilit z prostředků na podporu internacionalizace


Zahraniční oddělení FHS informuje o možnosti financování mobilit do zahraničí z prostředků na podporu internacionalizace na rok 2017. Plánovaný pobyt je třeba uskutečnit v období září–listopad 2017 (cestu je třeba vyúčtovat do 27. 11. 2017).

Podporovanými typy aktivit jsou:


  • Pracovní setkání  (např. za účelem přípravy projektu ve vědě a vzdělávání apod.) / badatelské pobyty. Cílem pobytu je především rozvoj stávající spolupráce nebo navázání nové spolupráce. Účast na konferenci apod. nelze podpořit.

  

Návrhy pracovních programů, prosím, zasílejte na zahraniční oddělení FHS UK. Výzva je průběžná a platí do vyčerpání finančních prostředků. 1. kolo posouzení předložených návrhů je stanoveno na 15. 9. 2017.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na email zahranicni@fhs.cuni.cz


Fond mobility UK


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).

Uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2017 (12:00).


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit žádost o podporu a požadované přílohy. Pro podávání žádostí bude během září spuštna webová aplikace.


Bližší informace naleznete: zde


Projekty Česko-polského fóra 2018


Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na podporu česko-polských neziskových projektů v rámci Česko-polského fóra. Podporovanými typy aktivit jsou i výzkumné projekty, semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Celkem má MZV k dispozici na celý dotační titul 2,5 mil. Kč. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty se musí realizovat v roce 2018.


Uzávěrka pro podání návrhů projektů MZV je 29. září 2017 ve 12.00 hod.


Bližší informace jsou k dispozici na stránkách MZV


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející


Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou k dispozici zde.

Fulbright-Masarykovo stipendium


Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky naleznete zde.


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici na: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR. Přehled stipendistů na rok 2017/18 bude aktualizován v květnu/červnu 2017.


Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete zde a zde.


Fulbright Specialist Program je určen pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). Od ledna 2017 se mění systém přihlášky a je administrován organizací Worldlearning.org Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednitvím on-line přihlášky na této webové stránce. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost.Zahraniční pracovní cesty

Dovolujeme si vás upozornit na změny v agendě zahraničních pracovních cest.


Od 1. 5. 2016 přebírá kompletní agendu tuzemských i zahraničních pracovních cest nová kolegyně, paní Kateřina Svítilová.


S dokumenty souvisejícími se zahraničními pracovními cestami či s případnými dotazy k administrativě cest se tedy prosíme od 1. 5. obracejte přímo na paní Svítilovou.Seminář na téma možnosti projektové spolupráce v rámci programu Erasmus+

Seminář se věnoval těmto aktivitám programu Erasmus+:


KA1: ERASMUS MUNDUS joint master degrees

KA2: Strategická partnerství

Budování kapacit

Znalostní aliance

Jean Monnet

Sport


Prezentaci ze semináře naleznete zde. Obsahuje:


  • podmínky programů dle aktuální výzvy pro rok 2016,

  • způsob předkládání žádostí,

  • užitečné rady a tipy pro předkladatele žádostí.


Archiv aktualit

K dispozici zde.


Poslední změna: 27. září 2017 14:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám