• Zaměstnanci
 • Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Aktuality


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možností mobilit pro akademické pracovníky e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit na adrese zahranicni@fhs.cuni.cz. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


AKTION ČR – Rakousko: návrhy projektů spolupráce s rakouskými univerzitami a jednoměsíční stipendia pro pedagogy


Uzávěrka pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami a žádostí o jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele je 15. dubna 2017.


V rámci projektové spolupráce ve vzdělávání jsou podporovány:


 1. projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;

 2. společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;

 3. společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;

 4. přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

 5. výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;

 6. finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;

 7. letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;

 8. letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;

 9. akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských 

  a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Podrobnější informace naleznete zde.


Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především pro vědecký dorost. Věková hranice není stanovena. Více informací k žádostem naleznete zdeFond mobility UK

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).

Uzávěrka přihlášek: 22. března 2017 (12:00).


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit žádost o podporu a požadované přílohy. Pro jarní kolo výběrového řízení plánuje rektorát spuštění webové aplikace, která bohužel dosud není v provozu. Prozatím tedy můžete využít informace z tištěného formuláře žádosti o podporu, na němž je uveden i seznam požadovaných příloh. Podpis děkana zajišťuje zahr. oddělení.


Bližší informace naleznete: zde


Fakultní soutěž na podporu rozvoje zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje nové kolo soutěže o finanční podporu krátkodobých pobytů akademických pracovníků FHS UK v zahraničí.

Podmínky:

 • Plánovaný pobyt se musí uskutečnit v období duben–říjen 2017 a jeho délka nesmí přesáhnout 1 týden.

 • Cílem pobytu musí být navázání nové spolupráce ve vzdělávání s kvalitní zahraniční univerzitou nebo rozvoj stávající spolupráce, případně se musí jednat o již předběžně schválený výjezd v rámci meziuniverzitních dohod.

 • Preferovaná destinace: Evropa.


Zájemce prosíme, aby své pracovní programy odevzdali na zahraniční oddělení FHS UK nejpozději do 30. 3. 2017.


Zahraniční pracovní cesty

Dovolujeme si vás upozornit na změny v agendě zahraničních pracovních cest.


Od 1. 5. 2016 přebírá kompletní agendu tuzemských i zahraničních pracovních cest nová kolegyně, paní Kateřina Svítilová.


S dokumenty souvisejícími se zahraničními pracovními cestami či s případnými dotazy k administrativě cest se tedy prosíme od 1. 5. obracejte přímo na paní Svítilovou.


Fulbrightova komise: nabídka krátkého hostování současných stipendistů

Fulbrightova komise v ČR nabízí přiležitost pozvat některého z akademiků, kteří aktuálně působí jako stipendisté programu v ČR (seznam zde) ke krátkodobému pobytu na UK za účelem přednášky či účasti na konferenci/workshopu.


V případě zájmu o pozvání akademika kontaktujte zahraniční oddělení FHS UK, případně se zároveň můžete předběžně domluvit přímo s dotyčným akademikem.


Seminář na téma možnosti projektové spolupráce v rámci programu Erasmus+

Seminář se věnoval těmto aktivitám programu Erasmus+:


KA1: ERASMUS MUNDUS joint master degrees

KA2: Strategická partnerství

Budování kapacit

Znalostní aliance

Jean Monnet

Sport


Prezentaci ze semináře naleznete zde. Obsahuje:


 • podmínky programů dle aktuální výzvy pro rok 2016,

 • způsob předkládání žádostí,

 • užitečné rady a tipy pro předkladatele žádostí.


Archiv aktualit

K dispozici zde.


Poslední změna: 27. březen 2017 10:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám