• Zaměstnanci
  • Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možnosti mobilit

Aktuality


Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se zahraniční spolupráce ve vzdělávání a možností mobilit pro akademické pracovníky e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit na adrese zahranicni@fhs.cuni.cz. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející


Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky jsou k dispozici zde.


Fulbright-Masarykovo stipendium


Fulbright-Masarykovo stipendium je určeno pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium se uděluje ve třech kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro začínající vědecké pracovníky, kteří získali Ph.D. maximálně před pěti lety; C. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než pěti lety. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti včetně přihlášky naleznete zde.


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici na: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR. Přehled stipendistů na rok 2017/18 bude aktualizován v květnu/červnu 2017.


Pokud má univerzita v ČR zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by mohl po dobu jednoho či dvou semestrů v ČR působit, musí takový americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete zde a zde.


Fulbright Specialist Program je určen pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů). Od ledna 2017 se mění systém přihlášky a je administrován organizací Worldlearning.org Univerzita v ČR může požádat o specialistu prostřednitvím on-line přihlášky na této webové stránce. Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout svému hostu ubytování a stravování. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura


Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.) Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy. www.btha.de


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 Euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 Euro na tříletý projekt pro českou stranu). Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. 8.2017. Více informací naleznete zde.Fond mobility UK

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).

Uzávěrka přihlášek: 27. 9. 2017 (12:00).


Do data uzávěrky je třeba na zahraniční oddělení FHS předložit žádost o podporu a požadované přílohy. Pro podávání žádostí bude během září spuštna webové aplikace. Prozatím tedy můžete využít informace z tištěného formuláře žádosti o podporu, na němž je uveden i seznam požadovaných příloh. Podpis děkana zajišťuje zahr. oddělení.


Bližší informace naleznete: zdeZahraniční pracovní cesty

Dovolujeme si vás upozornit na změny v agendě zahraničních pracovních cest.


Od 1. 5. 2016 přebírá kompletní agendu tuzemských i zahraničních pracovních cest nová kolegyně, paní Kateřina Svítilová.


S dokumenty souvisejícími se zahraničními pracovními cestami či s případnými dotazy k administrativě cest se tedy prosíme od 1. 5. obracejte přímo na paní Svítilovou.Seminář na téma možnosti projektové spolupráce v rámci programu Erasmus+

Seminář se věnoval těmto aktivitám programu Erasmus+:


KA1: ERASMUS MUNDUS joint master degrees

KA2: Strategická partnerství

Budování kapacit

Znalostní aliance

Jean Monnet

Sport


Prezentaci ze semináře naleznete zde. Obsahuje:


  • podmínky programů dle aktuální výzvy pro rok 2016,

  • způsob předkládání žádostí,

  • užitečné rady a tipy pro předkladatele žádostí.


Archiv aktualit

K dispozici zde.


Poslední změna: 14. červenec 2017 14:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám