Studium v zahraničí

Mezinárodní smlouvy - Izrael


Nabídky studentských stipendií vypisovaných na základě na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na akademický rok 2019/2020:


 • 5 stipendií v délce 8 měsíců určených k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách v akademickém roce 2019/2020;

 • 6 stipendií v délce 3 týdnů k absolvování letních jazykových kurzů (ULPAN) v roce 2019.


O stipendium se mohou ucházet studenti a studentky navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice všech studijních oborů, případně absolventi a absolventky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice. Parametry stipendijního programu rovněž neumožňují studium, jehož součástí by byla i pracovní praxe.


Požaduje se znalost anglického jazyka, případně též s ohledem na oborové zaměření či jazyk výuky v konkrétním programu izraelské vysoké školy i znalost hebrejského jazyka.


Uzávěrka přihlášek na AIA je již 22. listopadu 2018 ve 12:00 hodin.


Detaily nabídky najdete zde.


Stáže Erasmus+


Rádi byste vyrazili do zahraničí, ale lákají Vás jiné možnosti výjezdu než studijní pobyty? Chtěli byste získat praktické zkušenosti v oboru a aplikovat tak teoretické znalosti získané během studia na FHS?


Zahraniční oddělení pořádá informační schůzku pro zájemce o praktické stáže Erasmus+, kde se mimo jiné dozvíte bližší informace o programu jako takovém, možnostech výjezdů, nebo o požadavcích výběrového řízení. Schůzka proběhne 28. 11. 2018 od 17 hodin v učebně 6022 v Jinonicích.


Událost naleznete také na Facebooku.


Budeme se těšit na Vaši účast!


Měsíční stipendijní pobyt na Universität Wien


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce s Universität Wien.


Na měsíční výzkumný pobyt se stipendiem ve výši 1.000 EUR, který lze uskutečnit v od poloviny února do prosince 2019, se mohou hlásit doktorandi či post-doc pracovníci. Zájemci si svůj výzkumný pobyt předem dojednávají s akademickým partnerem (academic supervisor).


Požadované dokumenty:

 • přihláška

 • životopis

 • seznam publikací

 • stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu

 • podrobný popis výzkumného projektu a jeho cíle

 • doporučující dopis z UK (školitele)

 • příslib přijetí od akademického partnera z vídeňské univerzity, s dohodnutými daty pobytu (acceptance letter of a supervisor)

 • studijní průměr z předešlého studia


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 19. 11. 2018, 12:00.


Podrobnosti naleznou uchazeči v tomto informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem a zde.


Měsíční stipendijní výzkumný pobyt na Universität zu Köln


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají doktorští studenti FHS UK možnost získat stipendium ve výši 1000 EUR na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität zu Köln.


Výběrové řízení je vyhlášeno jak pro rok 2018, tak 2019. V případě žádostí o stipendia, která účetně náleží do roku 2018, by měl být nástup formálně uskutečněn již koncem prosince, ale fakticky lze přijet začátkem ledna 2019. Pro rok 2019 se jedná o období únor - prosinec 2019.


Požadované dokumenty:


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS je na obě období 19. 11. 2018, 12:00.


Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v Hamburku (PhD)


Univerzita Hamburk nabízí 6 míst na jednoměsíční stipendijní výzkumné pobyty v období únor - prosinec 2019. Výše stipendia je 1200 EUR/měsíc (54 EUR/den), pobyty mohou být i kratší, v tom případě se vypočítá poměrná částka odvozená od denní sazby.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba osobně doručit na zahraniční oddělení FHS do 12. 11. 2018 (12:00) následující dokumenty:


Jan Patočka Fellowships 2019/20


The Jan Patočka Fellowship Program aims to foster research inspired by Jan Patočka’s work and legacy and committed to all fields of his intellectual endeavors. It enables Czech researchers to work on a project of their own choice. The fellowship is open to all academic disciplines in the Humanities and Social Sciences. Research proposals related to one of the Institute’s main research fields are especially encouraged. The stipend for Junior Visiting Fellows is 2.000 EUR/month


Eligibility - Candidates for the Jan Patočka Junior Visiting Fellowship:

 • must be Czech citizens

 • must currently pursue a doctoral degree or have recently obtained a PhD in any discipline in the humanities or social sciences

 • must not be older than 35 years


Application - Applications must be submitted via the online application form and should include:

 • a concise research proposal in English (max. 8,000 characters incl. spaces) outlining

 • the academic problem(s) addressed

 • a critical consideration of current relevant literature

 • the research goals and expected results

 • a work and time schedule (if the duration of the project exceeds the six-month term at the IWM, please indicate which part will be completed during the fellowship)

 • a curriculum vitae

 • a list of publications

 • two letters of recommendation by scholars familiar with the applicant’s academic work


Application Deadline: January 11, 2019


Further Details and Online Application are available on this website and in this document.


Stipendia francouzské vlády pro doktorandy


Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium na:


 • doktorát pod dvojím vedením (cotutelle) s francouzskou univerzitou (více informací zde)

 • 1-3 měsíční stáž ve francouzské výzkumné laboratoři, a to ve všech vědních oborech (více informací zde)


Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Další informace naleznete také na stránkách IFP.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/20


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky již uchazeči měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Rozpis kvót

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:

3. 12. 2018 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

17. 12. 2018 Itálie, Řecko

4. 2. 2019 Slovensko


Bližší informace (včetně uzávěrek) o výjezdech v rámci výběrových řízení naleznete zde.


Kucera Scholarship (USA)


Vyhlašujeme uzávěrku výběrového řízení na stipendijní studijní pobyty na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2019/2020 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá náklady na školné, ubytování a stravu v kampusu a univerzitní pojištění (k dispozici jsou dvě semestrální místa).


Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.


Dokumenty k výběrovému řízení (vše v angličtině):

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • motivační dopis, konkrétní studijní plán (výběr kurzů)

 • doporučující dopis z katedry

 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (v ČJ nebo AJ)

 • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

 • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2

 • kopii pasu


Uzávěrka přihlášek je 9.11.2018 (12:00).


Bližší informace o University of St. Thomas najdete zde, přehled programů undergraduate zde a katalog kurzů zde.


USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, JAR, Mexiko, Francie, Brazílie - meziuniverzitní dohody


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, JAR, Mexiku, Francii a Brazílii v akademickém roce 2019/20.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK je 9. 11. 2018, 12:00.


Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení naleznete k Austrálii, Novému Zélandu a JAR v tomto dokumentu, k ostatním zemím zde.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


Stipendia na roční studijní pobyty v Bavorsku


Rádi bychom Vás upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20 je 1. prosinec 2018.


Bližší informace jsou k dispozici zde, nebo na webových stránkách.


Semináře o studiu v zahraničí - IPSC


Bližší informace a harmonogram všech seminářů v zimním semestru najdete zde.

Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Archiv aktualit


Poslední změna: 13. listopad 2018 10:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám