Studium v zahraničí

Erasmus+ studijní pobyty


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje hlavní výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/20. Podrobnější informace, podmínky, i seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK je 20. 2. 2019, 12:00.


Informační schůzka se bude konat 30. 1. 2019 od 16 hodin v učebně 1037.


Stipendia ke studiu v Číně


Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 62 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.


Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).


Bližší informace jsou k dispozici zde.


Uzávěrka přihlášek na MŠMT je 15.2.2019 v 15:00.


Intercultural Competence: Drawing on the Swiss Experience - Summer school


UZH International Summer School with the title Intercultural Competence: Drawing on the Swiss Experience will take place between June 30 – July 19, 2019 at the University of Zurich in Switzerland.


Intercultural communicative competence has become an increasingly important skill and valuable asset in today’s world characterised by super-diversity and the global flows of people, goods and information. In this summer school we will refine our skills to interact appropriately and successfully with others who are linguistically and culturally different from ourselves.


We have five full tuition fees waivers available, worth 2000 – 2500 Swiss Francs each, which will be allocated to the first five applicants from our U21 and strategic partners (Charles University is part of this partnership). On top oft hat, UZH offers up to 50 tuition fee discounts of 500 or 1000 Swiss Francs to applicants from our most valued partners, including your institution, on a first come, first serve basis.


Application is now open and will close on the 23 April 2019.


Jelikož se budou stipendia rozdělovat pouze dle rychlosti zažádání, nechť se případní zájemci přihlašují ihned rovnou koordinátorce Katje Durkin: a v kopii Barboře Bednaříkové .


Website, Application form, More information


Podpora internacionalizace na UK


Cílem podpory internacionalizace je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK, a to od 1. do 28. února 2019.


Více informací naleznete zde a v Opatření rektora 35/2018. Případné otázky prosím směřujte na tento e-mail: internacionalizace@cuni.cz.


SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation


Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) je stipendijní program na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Cílem programu je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Podmínky stipendijního programu:

 • Student doktorského studijního programu sociálního či humanitního zaměření

 • Stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být prodlouženo o další rok

 • Během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

 • Student musí být zapsán do denní formy studia

 • Celkem budou přidělena 2 stipendia ročně + možnost prodloužení 2 stávajících stipendií

 • Realizace pobytu je možná v rámci akademického roku 2019/2020


Požadované dokumenty (vše odevzdáte na zahraničním oddělení v angličtině - v tištěné podobě i v PDF formátu):

 • Přihláška

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry

 • Seznam plánovaných aktivit po dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení udělení stipendia ve 2. roce)

 • Při výjezdu je nutné dodat oficiální akceptační dopis ze zahraniční univerzity

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium)

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 30. 3. 2019 (12:00).


Výběrové řízení: Zahraniční oddělení FHS zašle nominaci přihlášených kandidátů na RUK, kde proběhne předběžný výběr. Konečný výběr provede Tokyo Foundation.


Více informací naleznete na stránkách RUK


Nabídka stipendií do Německa (ČNFB)


Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země.


Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete zde. S případnými dotazy se obracejte na pana Martina Hudce ( ).


Uzávěrka přihlášek pro akademický rok 2019/2020 je 31. ledna 2019.


Stipendia francouzské vlády pro doktorandy


Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium na:


 • doktorát pod dvojím vedením (cotutelle) s francouzskou univerzitou (více informací zde)

 • 1-3 měsíční stáž ve francouzské výzkumné laboratoři, a to ve všech vědních oborech (více informací zde)


Uzávěrka přihlášek je 1. února 2019. Další informace naleznete také na stránkách IFP.


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/20


Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky již uchazeči měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Rozpis kvót

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:

3. 12. 2018 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

17. 12. 2018 Itálie, Řecko

4. 2. 2019 Slovensko


Bližší informace (včetně uzávěrek) o výjezdech v rámci výběrových řízení naleznete zde.

Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.


Archiv aktualit


Poslední změna: 22. leden 2019 11:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám