Studium v zahraničí

AKTUALITYErasmus+ studijní pobyty


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/19. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK:

21. 2. 2018, 12:00.Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.Stipendijní pobyty pro doktorandy na Universität Hamburg


Partnerská Univerzita Hamburk ve spolupráci s Nadací Hermanna a Else Schnabel nabízí 4 místa na stipendijní pobyty v letním semestru ak. roku 2017/18. Stipendium ve výši 800 EUR/měsíc je udělováno na dobu 4 měsíců a je určeno na vědecký/výzkumný pobyt např. za účelem práce na disertaci. Pobyt je možné zahájit v polovině dubna, popřípadě v květnu nebo v červnu. Vybraní kandidáti nebudou mít na zahraniční univerzitě status studenta, ale budou vedeni jakožto researchers.


V případě Vašeho zájmu o stipendium je třeba doručit na zahraniční oddělení FHS do 27. 2. 2018 (11:00) následující dokumenty:


 • motivační dopis v němčině či angličtině

 • CV v němčině či angličtině

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement

 • doporučující dopis školitele v němčině či angličtině

 • akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg

 • vyplněný formulář přihláškyFond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek


Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 14. 3. 2018, 12:00.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.


Měsíční letní jazykové kurzy němčiny v roce 2018 (červen - září)


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na měsíční jazykové kurzy na německých univerzitách.


 • Bonn - 1 místo pro všechny obory (7. – 31. 8. 2018)

 • Heidelberg - 3 místa pro všechny obory (2. – 29. 8. 2018)

 • Saarbrücken - 3 místa pro všechny obory (3. – 29. 8. 2018 nebo 5. – 28. 9. 2018)

 • Giessen - 1 místo pro všechny obory (září 2018, přesný termín bude Giessenem upřesněn)

 • Dresden - 2 místa pro všechny obory (kurz v termínu 18. 6. – 13. 7. nebo 16. 7. - 10. 8. nebo 3. – 28. 9. 2018). TU Dresden dosud definitivně nepotvrdila nabídku stipendií. V případě zájmu o tento kurz by si měli studenti vybrat tedy ještě jiný kurz jako alternativu.

 • HU-Berlin - 1 místo Germanistika, případně jiné obory (kurz Deutsch Erleben, 18. 6. – 13. 7. 2018)


Požadované materiály:


1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz


2. motivační dopis v němčině


3. strukturovaný životopis v němčině


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 20. 2. 2018, 11:00. Více informací k jazykovým kurzům naleznete zde a zde.


Stipendijních pobyty v roce 2018/2019 v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými a švýcarskými univerzitami


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje v rámci meziuniverzitní spolupráce výběrové řízení na jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.


Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy:


Univerzita:

Bayreuth - 2 místa semestrální

Frankfurt/Main - 2 místa semestrální

Leipzig - 1 místo semestrální (ZS)

Heidelberg - 1 místo roční nebo 2 semestrální

Saarbrücken - 2 místa semestrální (ZS)

Basel - 2 místa semestrální


Podklady k žádosti o stipendium:


 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech, za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v němčině nebo v angličtině (pro doktorandy)


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK 14. 3. 2018, 12:00.


Meziuniverzitní dohody Izrael


Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Hebrew University of Jerusalem v zimním semestru 2018/19.


Seznam požadovaných dokumentů (v AJ):


 • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)

 • motivační dopis

 • studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů

 • doporučující dopis od vyučujícího FHS

 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • doklad o jazykové způsobilosti dle aktuálních požadavků zahraniční univerzity

 • kopie pasu (možno dodat po oznámení výsledků výběrového řízení)

 • souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s přijetím (týká se doktorských studentů)


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Uzávěrka pro podávání přihlášek: 20. 2. 2018 (11:00)

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv v akademickém roce 2018/2019

Podrobné informace ke stipendijním pobytům na základě mezinárodních smluv naleznete zde.


Nabídka není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky již uchazeči měli navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Rozpis kvót


Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:


1. Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr      


Dalším požadovaným dokumentem je doklad o studijním průměru, který na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS.


Termíny uzávěrek na zahraničním oddělení FHS:


17. 10. 2017 Rusko

29. 11. 2017 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

2. 1. 2017 (12:00) Itálie, Řecko

13. 2. 2018 (12:00) Slovensko


Informační seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory


Prezentace z červnového semináře je ke stažení zde.
Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia/výzkumu v zahraničí e-mailem, přihlaste se k odběru aktualit. Zašlete e-mail na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek budete moci kdykoliv zrušit.Archiv aktualit


k dispozici zde.Poslední změna: 12. únor 2018 15:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám