• Uchazeči

Uchazeči

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro akademický rok 2016/2017


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze nabízí moderní liberální studium filosofie, historie, společenských věd (antropologie, ekonomie, psychologie a sociologie), tvořivosti a jazyků v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Společný bakalářský program, v němž si studenti sami volí cestu studiem, nabízíme v češtině a v angličtině. Na něj navazují více prakticky či teoreticky specializované magisterské a doktorské obory.


Většinu oborů lze studovat v prezenční i kombinované formě.BAKALÁŘSKÉ STUDIUMOBOR

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ*

NÁHRADNÍ TERMÍN

KDE MŮŽETE KLÁST OTÁZKY

Studium humanitní vzdělanosti

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

23. 4. 2016 (sobota)

11. 7. 2016

facebook FHS

Liberal Arts and Humanities

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

2. 6. 2016

11. 7. 2016


Obecné podmínky pro bakalářské studium naleznete zde.NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÁ STUDIAOBOR

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ*

NÁHRADNÍ TERMÍN

KDE MŮŽETE KLÁST OTÁZKY

Elektronická kultura a sémiotika

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

1. 6. 2016


12. 7. 2016

facebook EKS

Genderová studia

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

30. 5. 2016

12. 7. 2016


lucie.sinanovicova@fhs.cuni.cz

Obecná antropologie

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

1. 6. 2016

12. 7. 2016


facebook OA

Orální historie - soudobé dějiny

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

30. 5. 2016

12. 7. 2016


facebook OHSD

Oral History - Contemporary History


1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

facebook OHSD

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

6. 6. – 9. 6. 2016

12. 7. 2016


facebook ŘS

Sociální a kulturní ekologie

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

31. 5. 2016

12. 7. 2016

facebook SKE

Studia občanského sektoru

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

31. 5. 2016

12. 7. 2016

petra.fejfarova@fhs.cuni.cz

facebook SOS

Historická sociologie

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

31. 5. 2016

12. 7. 2016

facebook HISO

Historical Sociology

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

facebook HISO

Německá a francouzská filosofie

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

2. 6. 2016

12. 7. 2016

jaroslav.novotny@fhs.cuni.cz

Deutsche und französische Philosophie

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

karel.novotny@fhs.cuni.cz

facebook DFP

Evropské kulturní a duchovní dějiny

1. 11. 2015 - 29. 2. 2016

2. 6. 2016

12. 7. 2016

facebook EKDD


Obecné podmínky pro navazující magisterská studia naleznete zde.DOKTORSKÁ STUDIAOBOR

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ*

NÁHRADNÍ TERMÍN

KDE MŮŽETE KLÁST OTÁZKY

Environmentální studia

do 30. 4. 2016

8. 6. 2016

12. 7. 2016

jana.jenickova@fhs.cuni.cz

Integrální studium člověka - Obecná antropologie

do 30. 4. 2016

7. 6. 2016

12. 7. 2016

jana.jenickova@fhs.cuni.cz

Aplikovaná etika

do 30. 4. 2016

2. 6. 2016

12. 7. 2016

jana.jenickova@fhs.cuni.cz

Studia občanského sektoru

do 30. 4. 2016

7. 6. 2016

12. 7. 2016

jana.jenickova@fhs.cuni.cz

facebook SOS

Historická sociologie

do 30. 4. 2016

3. 6. 2016

12. 7. 2016

facebook HISO

Německá a francouzská filozofie

do 30. 4. 2016

31. 5. 2016

12. 7. 2016

Ladislav.Benyovszky@fhs.cuni.cz

Sémiotika a filozofie komunikace

do 30. 4. 2016

3. 6. 2016

12. 7. 2016

facebook EKS

Soudobé evropské dějiny

do 30. 4. 2016

9. 6. 2016

12. 7. 2016

jana.jenickova@fhs.cuni.cz


Obecné podmínky pro doktorská studia naleznete zde.

Cizojazyčné programy doktorských studií naleznete zde.


* Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá, pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU BC A MGR OBORŮ MŮŽETE PODÁVAT DO 29. ÚNORA 2016 ZDE.


Kontaktní údaje


UNIVERZITA KARLOVA v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Dotazy ohledně přijímacího řízení Vám rádi zodpovíme též na Facebooku.BANKOVNÍ SPOJENÍ

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: 720105 (při podání papírové přihlášky), každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Specifický symbol: nevyplňovat 

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijím. řízením v případě přihlášky podané:

a) elektronická přihláška (Kč)

  • bakalářské a magisterské obory: 530,-

  • doktorské obory: 480,-

Poznámka: Každému uchazeči, který si podá elektronicko přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku.

b) papírová přihláška (Kč):

  • bakalářské a magisterské obory: 580,-

  • doktorské obory: 480,-


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online. Vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je v případě bakalářského a navazujícího magisterského studia nutné zadat nejpozději 29. 2. 2016, v případě doktorského studia nejpozději do 30. 4. 2016.


Poslední změna: 23. květen 2016 14:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám