Pracovní cesty

Kontakt a úřední hodiny

Mgr. Kateřina SVÍTILOVÁ


kancelář: 6005

e-mail:

telefon: +420 251 080 407Úřední hodiny:


po

9:30-11:30

út

9:30-11:20

stř

12:00-14:00

čt

12:00-14:00


Konzultace mimo úřední hodiny lze domluvit telefonicky anebo mailem.


Tuzemské a zahraniční cesty


TUZEMSKÉ CESTYZAHRANIČNÍ CESTY


Obecné informace

  • Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo pravidelné pracoviště sjednané v pracovní smlouvě.

  • Zaměstnavatel je za stanovených podmínek povinen poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce. Za cestovní výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, je zaměstnavatel za stanovených podmínek povinen zaměstnanci poskytnout cestovní náhrady a zaměstnanec se nemůže těchto náhrad zříci.

  • Cestovní náhrady lze poskytnout pouze na základě pracovní smlouvy nebo na základě předem uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), kde je sjednáno poskytování cestovních náhrad a pravidelné pracoviště.

  • Výjezd, který není řádně schválen, nelze považovat za pracovní cestu.


Poslední změna: 15. září 2017 11:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám