Obecné informace


Termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018


Podávání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské obory

do 31. 3. 2017

Podávání přihlášek na vybrané navazující magisterské obory (NFF NJ, GS AJ, HISO AJ) v doplňovacím přijímacím řízení

do 11. 8. 2017

Podávání přihlášek na doktorské obory

do 30. 4. 2017

Přijímací zkoušky na bakalářský obor

20. 5. 2017

Přijímací zkoušky na navazující magisterské obory1

29. 5. – 1. 6. 2017

Přijímací zkoušky na doktorské obory

29. 5. – 9. 6. 2017

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

28. 6. – 29. 6. 2017


Vyhlášení přijímacího řízení pro jednotlivé obory je v přehledu oborů. Přihlásit se můžete elektronickou přihláškou.


Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení předchozího vzdělání je limitováno dnem 30. září 2017. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. 10. 2017.


Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti.


Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody). Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky je uchazeč povinen zaslat na studijní oddělení do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkan tuto lhůtu prominout.


Odvolání

Vzor a informace k odvolání ke stažení zde.

Kontakty a platební údaje

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Dotazy ohledně přijímacího řízení vám rádi zodpovíme též na Facebooku.


Bankovní spojení


Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Specifický symbol: nevyplňujte 

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízenímPreferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.


Poznámky

1

Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá, pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS UK a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


Poslední změna: 26. červen 2017 11:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám