• Fakulta
  • Podpora a pomoc studujícím a zaměstnancům

Podpora a pomoc studujícím a zaměstnancům

Vedení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) se snaží vytvářet vstřícné a motivující pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity. Na této stránce naleznete přehled všech aktivit, které v rámci tohoto úsilí fakulta i univerzita vyvíjejí.


Poradenské služby


Studenti a zaměstnanci FHS UK mohou využívat služeb Akademické poradny při Pedagogické fakultě UK, která poskytuje psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské poradenství, a také služeb Poraden Centra Carolina. Podrobnější informace naleznete v sekci Poradenské služby.


Projevy šikany, sexuálního obtěžování, zneužití autority


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy se řídí Etickým kodexem UK a v této souvislosti se zavazuje činit potřebné kroky k zajišťování pozitivního studijního a pracovního prostředí, což zahrnuje i přístup nulové tolerance k šikaně, sexuálnímu obtěžování a zneužívání autority. V případě problémů mohou studenti i zaměstanci kontaktovat proděkanku pro vnitřní vztahy ( ), případně ombudsmanku univerzity.


OMBUDSMANKA UKPoslední změna: 2. duben 2024 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám