CŽV 6 – Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV

Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV


Pokud se chcete připravit na přijímací zkoušky do bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti, můžete se přihlásit do přípravného kurzu, a vyzkoušet tak "přijímačky nanečisto".


Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali (pod vedením Mgr. Lily Císařovské) a konzultovat s nimi své překlady.


Překlady bude možné odevzdávat od 1. 2. do 18. 2. 2017, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 15. 3. 2017. Seminář se bude konat v sobotu 18. 3. 2017 v budově FHS UK - v Praze Jinonicích (U kříže 8, Praha 5).


Texty k překladům, instrukce a prostředí pro odevzdávání překladů budou k dispozici v systému Moodle. Přihlašovací údaje do Moodle budou účastníkům rozesílány po zaplacení kurzu.


Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Přihlášky je možné podávat od začátku listopadu.


Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.


Kontakty a další informace:

Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Nováková 

Email:  alzbeta.novakova@fhs.cuni.cz 

Telefon: 251 080 211 


Přihlášku lze podávat do: 31. 1. 2017 

Forma výuky: distanční 

Jazyk výuky: čeština 


Přihlášku podávejte elektronicky (založte novou přihlášku a vyberte program CŽV 6 – Přípravný kurz pro přijímací zkoušky na bakalářské studium SHV). 

Poplatek: 1000 Kč / kurz


Upřesnění poplatku: Poplatek je vždy za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj), je splatný do 31. 1. 2017 složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:

Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.


Poslední změna: 17. leden 2017 11:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám