Bakalářské studium


Studium humanitní vzdělanosti

Forma studia

prezenční/distanční

Délka studia

3 roky

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Elektornické přihlášky půjde podávat od 1. 11. 2019

Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (prezenční forma)

Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (distanční forma)


Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se tak především o filosofii, historii, psychologii, sociologii, sociální antropologii, jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, které pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Následně se mohou dále specializovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.


Více informací na studujfhs.com


Počáteční seznámení se s více disciplínami dává studentům široký rozhled, aby byli schopni nahlížet na jednu problematiku mnoha různými náhledy a postupně je spojovat.


Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (prezenční forma)


Podrobné informace o programu


Poslední změna: 4. říjen 2019 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám