Bakalářské studium


Studium humanitní vzdělanosti

Forma studia

prezenční/distanční

Délka studia

3 roky

Termín přihlášek

31. 3. 2020


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (prezenční forma)

Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (distanční forma)


Pozor: Termíny a další postup přijímacího řízení se změnily v návaznosti na přijatá celostátní opatření. Snažíme se dbát o to, aby změny žádného uchazeče nepoškodily. V případě potíží se obraťte na .


Informace k nové podobě přijímacího řízení


Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se především o filosofii, historii, společenské vědy (psychologii, sociologii a sociokulturní antropologii), jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, to pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Hlavní náplní studia je samostatný výběr povinně volitelných kurzů z velké nabídky. Následně mohou studovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.


Více informací o programu


Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (prezenční forma)

Více informací o programu


Poslední změna: 26. duben 2020 14:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám