Bakalářské studium


Studium humanitní vzdělanosti

Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se především o filosofii, historii, společenské vědy (psychologii, sociologii a sociokulturní antropologii), jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, to pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Hlavní náplní studia je samostatný výběr povinně volitelných kurzů z velké nabídky. Následně mohou studovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.


Liberal Arts and Humanities

Forma studia

prezenční

Délka studia

3 roky

Termín přihlášek

31. 3. 2024


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška

Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.Poslední změna: 30. duben 2024 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám