• Uchazeči
  • Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Máte zájem o studium v akademickém roce 2022/2023? Na některé studijní programy běží ještě dodatečné přijímací řízení. Přihlášky lze podávat do 15.8. 2022.



Na Fakultě humanitních studií je nyní otevřeno čtrnáct navazujících magisterských studijních programů z humanitní a společenskovědní oblasti, z nichž některé jsou více teoretické a jiné jsou zaměřeny spíše na praktickou aplikaci. Navazující magisterské programy jsou otevřené i pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol.


Studium v cizím jazyce

Délka studia

2 roky

Termín přihlášek

podle jednotlivých programů


Přihlášky do:

Gender Studies (studium v AJ)

více o programu

31. 3. 2022

Historical Sociology (studium v AJ)

více o programu

31. 3. 2022

Deutsche und französische Philosophie (studium v NJ)

více o programu

31. 7. 2022


Dodatečné přijímací řízení

Přihlášky do:

Sběr příloh do:

Antropologická studia (prezenční)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Historická sociologie (prezenční)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Historická sociologie (kombinovaná)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Orální historie - soudobé dějiny (prezenční)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Orální historie - soudobé dějiny (kombinovaná)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Sociální a kulturní ekologie (prezenční)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Studia občanské společnosti (prezenční)

15. 8. 2022

31. 8. 2022

Studia občanské společnosti (kombinovaná)

15. 8. 2022

31. 8. 2022


Přihlášky do:

Přijímací zkouška:

Náhradní termín přijímací zkoušky:

Elektronická kultura a sémiotika (prezenční)

15. 8. 2022

6. 9. 2022

15. 9. 2022

Filosofie v kontextu humanitních věd (prezenční)

15. 8. 2022

6. 9. 2022

15. 9. 2022

Teoreticko-výzkumná psychologie (prezenční)

15. 8. 2022

6. 9. 2022

15. 9. 2022


Poslední změna: 27. červen 2022 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám