• Uchazeči
  • Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Na Fakultě humanitních studií je nyní otevřeno čtrnáct navazujících magisterských studijních programů z humanitní a společenskovědní oblasti, z nichž některé jsou více teoretické a jiné jsou zaměřeny spíše na praktickou aplikaci. Navazující magisterské programy jsou otevřené i pro uchazeče z jiných fakult a vysokých škol.

Studium v češtině

Délka studia

2 roky

Termín přihlášek

31. 3. 2024

Kontakt

Uchazeči FHS UK 2024/25 - přijímací řízení


Dějiny moderní evropské kultury

prezenční studium

Antropologická studia

prezenční studium

Sociální a kulturní ekologie

prezenční studium

Elektronická kultura a sémiotika

prezenční studium

Filosofie v kontextu humanitních věd

prezenční studium

Teoreticko-výzkumná psychologie

prezenční studium

Orální historie - soudobé dějiny

prezenční a kombinované

Historická sociologie

prezenční a kombinované

Studia občanské společnosti

prezenční a kombinované

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Řízení

prezenční a kombinované

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích se specializací Supervize

kombinované


Studium v cizím jazyce

Délka studia

2 roky

Termín přihlášek

podle jednotlivých programů


Přihlášky do:

Gender Studies (studium v AJ)

více o programu

29. 2. 2024

Historical Sociology (studium v AJ)

více o programu

29. 2. 2024

Deutsche und französische Philosophie (studium v NJ)

více o programu

31. 7. 2024Poslední změna: 30. duben 2024 13:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám