Podatelna

Kontakt

Podatelna FHS UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

kancelář 5005 (5. podlaží)


telefon: +420 251 080 388

fax: +420 251 620 611

e-mail:

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 10:00-14:00


Lidé

Mgr. Sára WIENEROVÁ

referentka podatelny


kancelář 5005


e-mail:

telefon: +420 251 080 388


Podání dokumentů

Při podání písemností úředního charakteru používejte prosím k tomu určenou schránku:  • Schránka se nachází v 5. podlaží vedle kanceláře 5005.

  • Ve výjimečných případech je možné též osobní podání dokumentů v úředních hodinách podatelny v kanceláři 5005.

  • Schránka se vybírá dle potřeby, nejméně však 1x denně.

  • Poslední výběr schránky se provádí před 14:30. Písemnosti vložené do schránky po tomto termínu budou zaevidovány následující den.


Přehled povolených datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,

Html/htm (Hypertext Markup Language document),

Txt (prostý text),

Rtf (Rich Text Format),

Doc/docx (MS Word Document),

Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),

Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),

Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format),

Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,

Tif/tiff (Tagged Image File Format),

Gif (Graphics Interchange Format),

Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

Wav (Waveform Audio Format),

Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,

Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

DVD se souborovým systémem UDF

USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFSV případě, že datová zpráva obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem, datová zpráva nemůže být přijata. Odesílatel nemusí být o této skutečnosti informován z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, jež jsou součástí připojení k internetu.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu bude odesílatel informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k odstranění vad.Poslední změna: 24. květen 2018 13:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám