Aktuality


Provoz na FHS UK během letních prázdnin

Dle harmonogramu akademického roku začínají v pondělí 30. června letní prázdniny, které potrvají do 31. srpna 2014. V této době je přerušeno zkouškové období a jsou zrušeny úřední hodiny většiny administrativních pracovišť fakulty. V případě potřeby prosím kontaktujte jednotlivá oddělení e-mailem či telefonicky.

Kontaktní údaje jednotlivých oddělení děkanátu naleznete zde.

Přejeme vám hezké prázdniny!

25. června 2014


Studenti bojují proti útlaku prostřednictvím autorských divadelních představení

„Lidé se často stydí za to, že jsou oběťmi útlaku. Divadlo utlačovaných je způsob, jak o něm dát vědět i ostatním a jak to změnit,“ říká Mgr. Dana Moree, Dr., která již druhým rokem vede na FHS UK kurz tzv. divadla utlačovaných. Tuto metodu v 70. letech vymyslel brazilský dramatik Augusto Boal. Jejím cílem je, aby utlačovaní lidé své pocity převedli do krátké divadelní hry a odehráli ji před publikem. Během představení však ani diváci nezůstanou jen v pasivní roli a do příběhu se aktivně zapojují. Divadlo tak slouží jako prostor pro změnu situace a hledání možných řešení.

16. července 2014


XXX Evropský etnomuzikologický seminář

Institut etnomuzikologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na XXX Evropský etnomuzikologický seminář (ESEM - European Seminar in Ethnomusicology), který se bude konat v Praze ve dnech 3. – 7. září 2014. Pracovním jazykem je angličtina.

4. července 2014


Konference „Živá fenomenologie“

Ve dnech 10. a 11. září 2014 se ve spolupráci Centra fenomenologického výzkumu FHS UK s Oddělením současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR uskuteční konference Živá fenomenologie. Účast zatím přislíbili Aleš Novák, Martin Nitsche, Petr Urban, Petr Kouba, Alice Koubová, Richard Zika, Jan Bierhanzl a Jaroslav Novotný. Záměrem konference je diskuse aktuálních témat ve fenomenologickém i post-fenomenologickém bádání, jež ukazují na životaschopnost a podnětnost fenomenologicky inspirovaného myšlení v současné filosofii. Desiderátem je iniciovat synergický přístup dvou specializovaných pracovišť v ČR, na kterých probíhá fenomenologický výzkum.

4. července 2014


Letní škola v přírodě

Jako každým rokem i letos pořádají Studenti FHS UK výjezdní Letní školu v přírodě!

Letošní letní škola se uskuteční v termínu 2.–5. 10. 2014 v plně bezbariérovém pobytovém středisku Líchovy, které se nachází asi 60 km jižně od Prahy na břehu v. n. Slapy.

Můžete se těšit na zajímavé a mnohdy neobvyklé přednášky učitelů z FHS, workshopy, sportovní i společenské hry – jakož i na společná večerní posezení.

17. června 2014


Vědci se zaměřili na historii zapomenutého Slezska, území roztříštěného mezi státy

Slezsko, dnes rozdělené mezi Českou republiku a Polsko, trpělo a trpí tím, jak si jej opakovaně porcovaly různé státní celky. Možná právě to je důvod, proč je historiky velmi málo prozkoumané. Příležitost změnit to dostal tým českých vědců, který se zapojil do mezinárodního projektu Men and Books – For a Risk-free Use of the European Written Cultural Heritage podpořeného Evropskou komisí a spolufinancovaného též Fakultou humanitních studií. Cílem projektu bylo stanovit efektivní metody uchování historických dokumentů na příkladu archivu evangelického kostela milosti v polské Svídnici. Tuzemští vědci se na místo restaurátorství zaměřili na samotný obsah málo prozkoumané sbírky písemností.

11. června 2014


Přední světoví odborníci v oblasti staroseverské kultury zavítají na FHS UK

Minulý týden proběhlo na FHS koordinační setkání pedagogů zabývajících se staroseverskou literaturou a náboženstvím, na kterém se domluvily detaily projektu Supernatural spaces in the Old Norse perspective. Jedná se o multilaterální výměnu přednášejících v rámci programu Erasmus, do níž je zapojeno osm evropských univerzit.

Od příštího akademického roku se projekt rozběhne, a každoročně se proto v příštích sedmi letech můžeme na FHS těšit na přednášky předních religionistů, literárních vědců a archeologů z Dánska, Islandu, Norska, Německa, Polska, Itálie a Estonska, kteří budou přednášet o numinózních aspektech staroseverského myšlení.

21. května 2014


Šest publikací FHS bylo vyznamenáno v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK

Monografie za FHS UK hodnocené v roce 2014 (rok vročení 2012) v soutěži vysoce kvalitních monografií na UK jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené. Všem vyznamenaným autorům srdečně blahopřejeme!

Karel Černý, Svět politického islámu: Politické probuzení Blízkého východu, 5.-7. místo

Hans Reiner Sepp, Bild. Phänomenologie der Epoché I, 15.-20. místo

Ladislav Benyovszky, Cesty k neskrytosti, 25.-28. místo

Richard Zika, Jednota transcendence. Studie k chápání transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho, 25.-28. místo

Marie Pětová, Myšlení počátku a konce metafysiky. K Heideggerovu titulu počátek (der Anfang), 29.-34. místo

Annabelle Dufourcq, Merleau-Ponty: Une ontologie de l'imaginaire, 35.-38. místo

19. května 2014


Odborné elektronické informační zdroje - tisíce předplacených knih a časopisů v síti UK

Univerzita Karlova i samotná Fakulta humanitních studií financují prostřednictvím knihovny nejen nákup tištěných knih a časopisů, ale také online přístup do elektronických knih a časopisů. Přehled všech elektronických informačních zdrojů (EIZ), které jsou na UK dostupné, najdete na webové stránce pez.cuni.cz, tedy portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ). Desítky databází lze rozdělit na multioborové či specializované, u každé z nich je stručný popis. Pro studenty FHS doporučujeme především databáze firmy Ebsco, konkrétně pak Humanities Source, ale užitečné texty najdete i v dalších zdrojích (JSTOR, Wiley, ProQuest ad.).

2. května 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy