Aktuality


Zápis do magisterského studia: řádný a náhradní termín

Řádný termín zápisu do navazujícího magisterského studia je stanoven na 22. září 2014.

Pokud se z vážných důvodů (např. zdravotních, nebo konání státní závěrečné zkoušky) nemůžete dostavit na řádný termín zápisu ani nemůžete poslat za sebe někoho s plnou mocí, požádejte si o náhradní termín zápisu. Svou žádost zašlete klasickou poštou nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí řádného termínu zápisu do studia. Náhradní termín zápisu je stanoven na 30. září. Formulář žádosti je ke stažení zde.  

19. září 2014


Letní škola pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v prezenční formě

Na letní škole 23.-25. 9. 2014 se nově přijatí studenti bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti dozví základní informace o průběhu studia v prezenční formě a studijních povinnostech na FHS UK. Program letní školy naleznete zde.

17. září 2014


Podílíte se na organizaci studentských aktivit na fakultě? Zažádejte si o finanční příspěvek!

Studentská komora Akademického senátu FHS připomíná, že přihlášky do dalšího kola přerozdělování finančních prostředků ze Studentského konta v akademickém roce 2013/2014 můžete podávat nejpozději do 26. září včetně. Žadatel se následně musí dostavit dne 30. září v 15:00 do zasedací místnosti v Jinonicích (Y6004) a svou žádost obhájit před studentskými zástupci AS.

Bližší informace, základní dokumenty a formulář žádosti naleznete v sekci Studentské aktivity a podpora studentského života.

16. září 2014


Období pro registraci kurzů v zimním semestru

Dle harmonogramu akademického roku 2014/2015 dne 23. září 2014 začíná období pro registraci kurzů v zimním semestru 2014/2015.

Registrace kurzů pro studenty FHS UK probíhá v elektronickém studijním systému SIS.

Nabídka kurzů bude otevřena do 14. října 2014.

15. září 2014


Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centrum občanského vzdělávání při FHS UK

V souladu s opatřením děkana č. 8/2014 se s účinností od 12. září 2014 zřizuje vědecko-pedagogického pracoviště Centrum občanského vzdělávání při Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Více informací zde.

12. září 2014


Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 21 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti  v krku, průjmu, zvracení a následně krvácení je třeba vyloučit podezření, že by se  mohlo o toto onemocnění jednat.  Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Více zde.

10. září 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy