Aktuality


Vyjeďte na studijní pobyt do zahraničí s programem Erasmus!

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v letním semestru akademického roku 2014/2015.

Kdo se může hlásit?

- studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

- studenti prezenční i kombinované formy studia

- studenti jakéhokoliv věku či národnosti

Uzávěrka pro dodání dokumentů požadovaných k výběrovému řízení na zahraniční oddělení: 9. října 2014, 12:00.

30. září 2014


Nová publikace: „Natura et cultura I.“

Publikace Natura et cultura (Jan Horský, Linda Hroníková, Marco Stella a kol.) je čtvrtým svazkem edice Andrias. Tentokrát se společným tématem autorů stala distinkce (či dichotomie) příroda–kultura v rámci obecně antropologického diskurzu. Impulsem pro vznik této knihy pak byla snaha hledat styčné plochy mezi přírodovědnými, empirickými a kulturněvědními, interpretativními postupy v rámci antropologie. Více o této publikaci se dozvíte zde.

25. září 2014


Období pro registraci kurzů v zimním semestru

Dle harmonogramu akademického roku 2014/2015 dne 23. září 2014 začíná období pro registraci kurzů v zimním semestru 2014/2015.

Registrace kurzů pro studenty FHS UK probíhá v elektronickém studijním systému SIS.

Nabídka kurzů bude otevřena do 14. října 2014.

15. září 2014


Upozornění pro zahraniční studenty po příjezdu ze západní Afriky a Konga, z oblastí výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době jsou hlášeny epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, které postihují některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone, Nigérie) a Kongo.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti: pokud cestujete z rizikové oblasti, po dobu 21 dní sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv horečnatého onemocnění, nevysvětlitelné únavy, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti  v krku, průjmu, zvracení a následně krvácení je třeba vyloučit podezření, že by se  mohlo o toto onemocnění jednat.  Neopouštějte byt a kontaktujte ihned telefonicky svého ošetřujícího lékaře, popřípadě zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Více zde.

10. září 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy