Aktuality


Zápis do bakalářského studia: řádný a náhradní termín

Řádný termín zápisu do bakalářského studia v oboru Studium humanitní vzdělanosti je stanoven na 1. září 2014. Přesný čas zápisu každého uchazeče je uveden v pozvánce k zápisu do studia.

Pokud se z vážných důvodů (např. zdravotních, nebo konání maturitní zkoušky v pozdějším termínu) nemůžete dostavit na zápis ani nemůžete poslat za sebe zástupce s plnou mocí, požádejte si o náhradní termín zápisu. Svou žádost zašlete klasickou poštou nejpozději 3 pracovní dny po proběhnutí řádného termínu zápisu. Náhradní termín zápisu je stanoven na 18. září 2014. Formulář žádosti je ke stažení zde.

26. srpna 2014


XXX Evropský etnomuzikologický seminář

Institut etnomuzikologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na XXX Evropský etnomuzikologický seminář (ESEM - European Seminar in Ethnomusicology), který se bude konat v Praze ve dnech 3. – 7. září 2014. Pracovním jazykem je angličtina.

4. července 2014


Zprávy z Fakulty humanitních studií UK - newsletter 1 září 2014

Zajímá vás, co nového se děje na Fakultě humanitních studií UK? Chtěli byste vědět, jaké akce a události čekají naší fakultu v následujícím měsíci?

Všechny poslední zprávy a přehled nadcházejících důležitých událostí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v září 2014 naleznete v novém čísle fakultního newsletteru.

Přejeme vám zajímavé čtení!

1. září 2014


Zahájení zápisu na kurzy Univerzity třetího věku

Program Univerzity třetího věku na FHS UK v akademickém roce 2014/2015 opět nabízí vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd.

Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky a po vystavení průkazu externího uživatele služeb UK i do studijního informačního systému a systému Moodle, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Pravidelným účastníkům bude vydáno osvědčení.

Zahájení zápisu na kurzy Univerzity třetího věku proběhne začátkem září.

Všechny informace o kurzech Univerzity třetího věku FHS UK vč. seznamu nabízených kurzů a přihlášky naleznete zde.

28. srpna 2014


Nejen Střet civilizací. O díle Samuela Huntingtona vyšla první česká monografie

Po událostech 11. září 2001 Českou republiku zaplavila doslova „Huntingtonmánie“, když trochu se zpožděním vyšel v českém překladu tehdy už světový bestseller Střet civilizací známého amerického politologa Samuela P. Huntingtona. Doktorand věnující se studiu historické sociologie na FHS UK Mgr. Jaroslav Mrázek však prostřednictvím publikace Svět očima Samuela P. Huntingtona, která nyní vyšla v Nakladatelství Karolinum, upozorňuje, že za touto osobností se skrývá daleko více témat, jimž stojí za to věnovat pozornost.

21. srpna 2014


Mezinárodní konference „Balkánský expres. Jihovýchodní Evropa v interdisciplinární perspektivě“

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vás srdečně zve na 2. mezinárodní konferenci Balkánský expres. Jihovýchodní Evropa v interdisciplinární perspektivě. Oficiálními jazyky konference jsou čeština a angličtina. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2014. Abstrakty zasílejte na: konference.balkan@gmail.com. Více informací: www.rakijatour.cz/balkan-express.

KDY: 24.–25. 10. 2014

KDE: areál UK Jinonice, U Kříže 8, Praha 5

Událost na facebooku: www.facebook.com/KonferenceBalkan

14. srpna 2014


Jsou migrantky nad 40 na vedlejší koleji? Odpoví výzkum FHS UK, University of Bergen a SIMI

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Univerzitou v Bergenu a Sdružení pro integraci a migraci zahájilo v červenci 2014 díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, projekt s názvem „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který se zaměří na podporu cizinek v ČR ve věku nad 40 let. „Připravíme výzkum zaměřený na migrantky starší 50 let z bývalé Jugoslávie, které mají za sebou migrační zkušenost, v ČR dlouho žijí a řeší problémy spojené se stářím, především zachování důstojného života poté, co celý život pracovaly. České veřejnosti bychom pak situaci těchto žen chtěli přiblížit mediální kampaní. Migrantky samotné se již nyní mohou přijít bezplatně poradit k nám do kanceláře. Snažíme se o to nalézt řešení této těžké situace a zmírnit zranitelnost žen na trhu práce odvozené od jejich původu, genderu a věku,“ říká Magda Faltová, ředitelka SIMI.

Výsledky projektu, výzkumu a navrhovaná řešení budou představeny ve vydané publikaci a na závěrečné konferenci projektu v roce 2016. Tiskovou zprávu o projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“ naleznete zde.

12. srpna 2014


Konference „Živá fenomenologie“

Ve dnech 10. a 11. září 2014 se ve spolupráci Centra fenomenologického výzkumu FHS UK s Oddělením současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR uskuteční konference Živá fenomenologie. Účast zatím přislíbili Aleš Novák, Martin Nitsche, Petr Urban, Petr Kouba, Alice Koubová, Richard Zika, Jan Bierhanzl a Jaroslav Novotný. Záměrem konference je diskuse aktuálních témat ve fenomenologickém i post-fenomenologickém bádání, jež ukazují na životaschopnost a podnětnost fenomenologicky inspirovaného myšlení v současné filosofii. Desiderátem je iniciovat synergický přístup dvou specializovaných pracovišť v ČR, na kterých probíhá fenomenologický výzkum.

4. července 2014


Letní škola v přírodě

Jako každým rokem i letos pořádají Studenti FHS UK výjezdní Letní školu v přírodě!

Letošní letní škola se uskuteční v termínu 2.–5. 10. 2014 v plně bezbariérovém pobytovém středisku Líchovy, které se nachází asi 60 km jižně od Prahy na břehu v. n. Slapy.

Můžete se těšit na zajímavé a mnohdy neobvyklé přednášky učitelů z FHS, workshopy, sportovní i společenské hry – jakož i na společná večerní posezení.

17. června 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy