Aktuality


Mezinárodní workshop „Levinas et la subjectivité“

Fakulta humanitních studií UK v Praze, Filosofický ústav Akademie věd ČR a program Erasmus Master Mundus Europhilosophie vás srdečně zvou na mezinárodní workshop Levinas et la subjectivité. Pracovní jazyk: angličtina a francouzština.

KDY: 28. - 30. dubna 2014

KDE: Villa Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6

23. dubna 2014


S Richardem Smejkalem (nejen) o extrémních situacích...

Přemýšlíte o práci novináře nebo humanitárního pracovníka? Zajímáte se o válečné konflikty a mezinárodní dění? A víte, že i ve válce existují mezinárodní pravidla a omezení? Humr nemusel plavat do vzdálených vod, aby našel odborníka v oboru mezinárodního humanitárního práva, jednoho máme přímo na fakultě.

Rozhovor s Richardem Smejkalem, který na FHS UK vyučujete předmět Aplikace mezinárodního humanitárního práva, naleznete na stránkách Humanitního revue IHumr

22. dubna 2014


Sociální antropolog Luděk Brož zasvětil svůj vědecký život Altajské republice

Do Republiky Altaj, země uprostřed Sibiře s divokou přírodou a svéráznými obyvateli, se vydal v podstatě náhodou jako turista. Genius loci a místní kultura ho natolik očarovaly, že Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D., posléze zanechal studia chemie a stal se sociálním antropologem. Altaj zůstala jeho celoživotní vědeckou i osobní vášní. Nyní se jí zabývá i v rámci svého postdoktorandského výzkumu, který řeší na Fakultě humanitních studií UK. Vedle toho působí také v Etnologickém ústavu AV ČR a pro Sociologické nakladatelství rediguje ediční řadu popularizační antropologické literatury.

Čtěte rozhovor s Mgr. Brožem na stránkách univerzitního elektronického časopisu IForum.

22. dubna 2014


Fakulta humanitních studií představí svou knižní produkci na veletrhu Svět knihy 2014

Ve dnech 15.–18. května 2014 se v prostorách Výstaviště Praha v Holešovicích uskuteční jubilejní 20. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy.

Se svou knižní produkcí se ho zúčastní i Fakulta humanitních studií UK. Knihy FHS najdete na stánku vydavatelů vysokých škol v pravé části Průmyslového paláce, ve stánku P 202.

Další informace najdete na webu Světu knihy, s případnými dotazy se můžete obrátit na redaktorku FHS Marii Kratochvílovou, e-mail: marie.kratochvilova@fhs.cuni.cz.

22. dubna 2014


Marek Skovajsa: Struktury významu. Kultura a jednání v současné sociální teorii

Kniha se zabývá otázkou relativní váhy kultury v poměru k materiálním podmínkám sociálního života při působení na lidské jednání. Kultura je zde chápána v širokém smyslu, který získala v sociologii a sociální antropologii v polovině 20. století, jako významy sdílené členy společnosti nebo určité skupiny. Je jednání ve společnosti určováno materiálními podmínkami, nebo tím, co si lidé myslí? Je možné, aby současně platilo obojí? Co znamená, že kultura ovlivňuje lidské jednání? Existuje něco jako „kulturní logika“? Tato kniha ukazuje, že kultura, chápaná jako významy sdílené členy společnosti, je jedním z původních zdrojů determinace jednání a jako taková se nedá redukovat na materiální podmínky sociální existence. Autor předkládá pohled na vztah kultury a jednání, který je polemikou se strukturalismem, materialistickou teorií symbolických praktik Pierra Bourdieua a idealistickou kulturní sociologií Jeffreyho Alexandera.

17. dubna 2014


Jurková Zuzana a kol. Pražské hudební světy

Pražské hudební světy jsou první knihou, která se věnuje hudbě v Praze z jiné než hudebně historické perspektivy: k hudebním událostem dnešní Prahy přistupuje z pozice etnomuzikologie, někdy nazývané také hudební antropologie. Dostáváme se tak kupříkladu na festival Refufest, na punkový koncert do klubu Modrá vopice a na představení Dvořákovy Rusalky do Národního divadla nebo doprovázíme průvod oddaných stoupenců hnutí H. K. centrem Prahy, a to nejen proto, abychom je viděli a "slyšeli" jejich muziku, ale zejména proto, abychom se dozvěděli, kdo a proč ji provozuje a poslouchá.

Publikace je pro studenty a zaměstnance k zakoupení za zvýhodněnou cenu na sekretariátu děknana.

16. dubna 2014


Jaroslava Hasmanová Marhánková promluví na téma aktivního stárnutí

Katedra genderových studií FHS  UK si Vás dovoluje pozvat na přednášku Jaroslavy Hasmanové Marhánkové: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

KDY: ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 16:00 hodin

KDE: v učebně FHS 3 (3. patro hlavní budovy FTVS/FHS)

8. dubna 2014
Starší aktuality

A A A
Tisk

Webmaster Kontakty

© 2014 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy