Vyučované disciplíny

Studium na FHS UK

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy byla založena se záměrem poskytovat vysokoškolské vzdělání v humanitních oborech a rozvíjet systém studia s individuálním kurikulem. Nabízí dělené studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni a jejím výrazným akcentem je interdisciplinarita. A to nejen v rámci všeobecného studia bakalářského, které studentům umožňuje získat přehled a základy všech humanitních disciplín, z nichž si pak mohou vybrat svoji specializaci pro další studium, a které tak cíleně navazuje na původní typ studia na Univerzitě Karlově, tj. na Quator artes liberales. Schopnost nahlížet skutečnost z různých perspektiv a nepovažovat tu svoji za výlučnou či jedinou možnou, uchovat si otevřenost i ochotu různé pohledy navzájem propojovat se fakulta snaží podržet i na stupni magisterském a doktorském. V tomto smyslu má fakulta ambici působit na UK jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku.


  • Zajímá-li vás konkrétní studijní obor na FHS UK, přejděte prosím do nabídky Přehled oborů a vyberte si odpovídající obor, ke kterému získáte všechny relevantní informace, vč. průběhu přijímacího řízení, profilu absolventa atd.

  • Pokud chcete studovat jednu ze základních humanitních či společenskovědních disciplín, ale nevybrali jste si zatím konkrétní studijní obor, podívejte se do Přehledu vyučovaných disciplín. Podle svého odborného zájmu si pak vyberete odpovídající studijní nabídku a zjistíte o ní všechny důležité informace.


Přehled vyučovaných disciplín

Filosofie

Filosofie


Studium historie na FHS UK

Historie

Sociologie

Sociologie

Psychologie

Psychologie

Antropologie a etnografie

Antropologie a etnografie


Cizí jazyky a překladatelství

Cizí jazyky a překladatelství

Tvůrčí disciplíny

Tvůrčí disciplíny


Ekonomie

Ekonomie

Ekologie

Ekologie

Biologie a etologie

Biologie a etologie


Management

Management


Dějiny a teorie umění

Dějiny a teorie umění

Sociální práce

Sociální práce


Poslední změna: 29. prosinec 2016 13:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám