Antropologie a etnologie

Studium antropologie a etnologie na FHS UK

Studium antropologie a etnografie na FHS UKStudium antropologie a etnologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku, a nabízí kurzy, které se věnují např. problematice etnických menšin a migrace, města a vesnice, hudebních světů (etnomuzikologie) a subkultur mládeže. Představuje vhodnou průpravu pro magisterské studium na katedrách obecné antropologie, sociální a kulturní ekologie či genderových studií, jakož i studijních oborů na jiných fakultách či univerzitách.


Současně FHS nabízí vstupní kurz do oboru etnologie, který zahrnuje dějiny oboru, výklad metod užívaných v oboru a úvody do nejdůležitějších specializací oboru. K dalším preferovaným etnologickým tématům patří rodina, česko-německé, česko-židovské vztahy a analýza projevů (in)tolerance.


Antropologii je na FHS UK také možné studovat na navazujícím magisterském a doktorském stupni v oboru Obecná antropologie se zaměřením na sociokulturní antropologii a etnografický výzkum. Těžiště studijního programu spočívá v kurzech zaměřených na metodologické, teoretické a epistemologické promýšlení etnografie. Nabídka povinně volitelných kurzů pokrývá stěžejní oblasti bádání v sociokulturní antropologii: studia moci a směny, způsobů sociální organizace a symbolických forem. K hlavním tématům výzkumu patří studium pohybu lidí, věcí a vědění, zejména s ohledem na genderové a politicko-ekonomické souvislosti, studium procesů marginalizace, vytváření hranic a etnických konfliktů s důrazem na post-socialistický kontext, ale také studium materiální kultury/materiality.


Studijní obory

Antropologii a etnologii můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních oborech:


Navazující magisterské studium


Ukázka vyučovaných kurzů

Podívejte se na výběr z velké nabídky volitelných kurzů v této disciplíně. Můžete se také podívat přímo do Studijního informačního systému.


Poslední změna: 3. květen 2017 15:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 23. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám