Studium humanitní vzdělanosti

Studium humanitní vzdělanosti (prezenční a distanční/kombinovaná forma)

Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti (SHV) zprostředkuje základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie), tak v historii a filosofii. V těchto základních disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studiích, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší tak studujícím nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat. Tento program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, jeho nejvýraznějším rysem je ovšem do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Vhodnou volbou z široké nabídky předmětů (vedle výše zmíněných také např. dějiny a teorie umění, management, ekonomie, ekologie, vizuální tvorba atd.) se studenti mohou v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, v oblasti public relations, médií atd.

Odkazy a kontakty

Proděkan pro studium FHS UK: Mgr. Richard Zika Ph.D.

Garant studijního programu: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.


Web: http://bakalar.fhs.cuni.cz/


Ptejte se nás na Facebooku.


Kontakty na Sekretariát bakalářského studia


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční forměv distanční formě


Text akreditace


Studijní plány

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v kombinované formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2018/2019: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2018/2019: v kombinované formě

Poslední změna: 20. duben 2019 16:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám