Studium humanitní vzdělanosti

Vstoupit na web programu Studium humanitní vzdělanosti


Forma studia: prezenční, nebo distanční/kombinovaná


Charakteristika studia

Bakalářské Studium humanitní vzdělanosti (SHV) zprostředkuje základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie), tak v historii a filosofii. V těchto základních disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studiích, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší tak studujícím nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat. Tento program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, jeho nejvýraznějším rysem je ovšem do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Vhodnou volbou z široké nabídky předmětů (vedle výše zmíněných také např. dějiny a teorie umění, management, ekonomie, ekologie, vizuální tvorba atd.) se studenti mohou v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, v oblasti public relations, médií atd.Kontakty

Proděkan pro studium: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Garant studijního programu SHV: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

Ptejte se nás na Facebooku.

Kontakty na Sekretariát programu SHV


Studijní plány

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2017/2018: v kombinované formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2018/2019: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2018/2019: v kombinované formě

Studijní plán pro studenty zapsané v letech 2019–2020: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v letech 2019–2020: v distanční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2021/2022: v prezenční formě

Studijní plán pro studenty zapsané v ak. roce 2021/2022: v distanční formě


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 3. srpen 2023 17:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám