Antropologická studia

Antropologická studia (prezenční forma)

Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii a sociolingvistice. Od druhého semestru studia si studující volí jednu ze tří specializací (sociokulturní antropologii, filozofickou antropologii či historickou antropologii) a tomu odpovídající povinné a povinně volitelné předměty. Struktura předmětů jednotlivých specializací je podobná a zohledňuje badatelské zaměření garantů předmětů. Povinné předměty každé ze specializací nicméně pokrývají tematickou šíři typickou pro studijní program v dané oblasti vzdělávání.


Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.


Studium na Katedře obecné antropologie je zajímavé a napínavé. Chcete vědět, proč tiskařští učni ve 20. letech 18. století popravili kočky svého mistra? Chcete znát širší kontext Rijkjaardova plivnutí na Vollera během fotbalového zápasu na mistrovství světa? Opravdu je hranice mezi lidským a zvířecím tak jasná, jak se na první pohled zdá? Existovaly dříve peníze, nebo dluhy? Jsou zrzaví lidé potomky neandertálců? Víte, že západní společnosti nikdy nebyly moderní? Chcete se dozvědět, jak jazyk, kterým mluvíte, ovlivňuje vaše vnímání prostoru? Staňte se našimi studenty. Těšíme se na vás!


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Katedry obecné antropologie: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.


Web: http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/katedra.OA/

Kontakty na Katedru obecné antropologie


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace


Studijní plán Antropologická studia platná od ak. roku 2019/2020:

Sociokulturní antropologie

Historická antropologie

Filosofická antropologie


Poslední změna: 12. říjen 2018 14:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám