PhDr. Roman Zaoral

Roman ZAORAL, assistant professor

Historical Module (Liberal Arts and Humanities)

Department of European Cultural and Intellectual History


Research Areas

 • Economic History of the Middle Ages

 • History of Everyday Life

 • Numismatics

 • Anglo–Bohemian and Italo–Bohemian Relations in the Middle Ages


Courses

See SIS.


Contact Information and Office Hours

See SIS.


Education

 • 2019–present: Faculty of Arts, Palacky University – doctoral study program in the field of history

 • 1995: University of Leeds - Summer School of Medieval Studies

 • 1991–1992: Central European University, Budapest, teacher´s training course

 • 1983: Charles University, Faculty of Arts, Prague, PhDr. in medieval history

 • 1977–1981: Charles University, Faculty of Arts, Prague, field: history


Work Experience

 • 2002–present: Charles University, Faculty of Humanities, Prague, senior lecturer

 • 1999–2002: Provincial Archives, Opava – State District Archives, Olomouc, archivist

 • 1991–1998: Palacký University, Faculty of Arts, Olomouc, lecturer

 • 1985–1991: National Museum, Prague, department of coins and medals, keeper

 • 1981–1985: Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of History, Prague, research assistant 


Stays Abroad

 • 2018–2019: Archivio di Stato, Florence and Venice

 • 2014: University of Gdańsk, Erasmus Teaching Programme

 • 2011–2012: Czech historical institute in Rome, Vatican Archives

 • 2004: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Realienkunde

 • 1998: Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar

 • 1998: Central European University, Budapest, department of medieval studies

 • 1995: University of Erlangen–Nürnberg, DAAD fellowship

 • 1995: University of Leeds, Summer school of medieval studies

 • 1994: University of London, The Warburg Institute, Mellon fellowship

 • 1993: University of Heidelberg, history department


Memberships in academic boards and companies

 • Numismatický sborník (member of the Editorial Board since 2005)

 • Numismatické listy (member of the Editorial Board since 2008)

 • Wiadomości Numizmatyczne (member of the Scientific Council since 2012)

 • Netherlands Institute for Advanced Study (since 1998)

 • Economic History Society (since 2010)

 • Association of Historians of the Czech Republic - Historical Club (since 1990)

 • Society for Economic History (since 1990)

 • Czech Numismatic Society (since 1985)

 • Christian Academy Olomouc - chairman (since 2000)


Awards

 • 2011–2012: Czech Historical Institute in Rome Scholarship

 • 2004: Austrian Academy of Sciences Scholarship

 • 1998: Central European University in Budapest Scholarship - visiting professor

 • 1995: DAAD Scholarship

 • 1994: Mellon Foundation Scholarship


Pesonal information

 • Married, son Filip

 • Interests: traveling, classical music, theater


Current Research Projects

 • 2019–2022: co-researcher of the project sponsored by the Grant Agency of the Czech Republic "Image/s in Přemyslid era: Contexts and Forms“ (No. 19-21654S)


Organization of International Conferences

 • The measurement of standards of living (workshop). Prague, 25 March 2022

 • Bullion Trade in Medieval and Early Modern Europe. Praha, 15. – 16. 10. 2020

 • Money – Crisis – Conjuncture, Praha, 11. – 13. 5. 2017

 • Financial Aspects of Medieval Economy, Praha, 17. – 19. 10. 2013


Publications (selection)

 • Reálné mzdy obyvatel královských měst na Moravě: Olomouc, Brno a Znojmo v letech 1540-1620 [Real Wages of the Inhabitants of Royal Towns in Moravia: Olomouc, Brno and Znojmo in 1540–1620], Husitský Tábor 27, 2022, 128–163.

 • Two stages of monetisation: periodic recoinages and coin debasement in the Czech lands, in Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450, eds. D. Adamczyk, B. Mozejko. London: Routledge 2021, 47–62.

 • Českoslovenští krajané v Kanadě před rokem 1968 [Czechoslovak Compatriots in Canada Before 1968], in Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích, ed. S. Brouček. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov 2021, 74–82.

 • Credit in Central European historiography, in A History of the Credit Market in Central Europe, ed. P. Slavíčková. Abingdon–New York: Routledge 2021, 1–17.

 • Central European bullion coins in late medieval financial transactions, in Le Droit face à l’économie sans travail. Tome II. L’approche internationale, eds. L. Brunori, S. Dauchy, O. Descamps, X. Prévost. Paris: Classiques Garnier 2020, 83–106.

 • Kupní síla jáchymovského tolaru v kontextu cenové revoluce 16. století, in 500 let jáchymovského tolaru 1520–2020, ed. J. Nedvěd. Karlovy Vary: Muzeum Karlovy Vary 2020, 67–77.

 • Mining, Coinage, and Metal Export in the Thirteenth Century: The Czech Lands and Italy in Comparative Perspective, in The Medieval Networks in East Central Europe. Commerce, Contacts, Communication, eds. B. Nagy, F. Schmieder, A. Vadas. Abingdon: Routledge 2019, 209–226.

 • Ceny a mzdy ve středověku. In: Příběhy starých mincí, eds. Michal Mašek, Zdeněk Petráň, Michal Lutovský. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, 146–151.

 • Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v meziválečném období, Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58/1, 2018, 191–207 (s Růženou Zaoralovou).

 • Mining, trading and minting in late medieval Bohemia, in From Ore to Money, Mining, Trading, Minting, eds. G. Depeyrot and I. Leimus (Collection Moneta, 202). Wetteren: Moneta 2018, 79–98.

 • Currency conditions in 13th-century Bohemia in the light of the Levínská Olešnice hoard, in Stabilität und Instabilität von Geldsystemen. Wien: Österreichische Nationalbank 2018, 61–68.

 • Mincovnictví Českého království ve 13. století, in Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století. Praha: Národní muzeum 2018, 23–28 (s Petrem Schneiderem).

 • Oběh českých florénů v Itálii, Numismatický sborník 31/2, 2017, 263–271.

 • Bavorský a český fenik. Přeshraniční měnové zóny ve vrcholném středověku, in České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely, eds. R. Luft, M. Hlavačka, M. Pokorná, U. Lunow (Práce Historického ústavu AV ČR). Praha: Historický ústav 2017, 47–61.

 • Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, ed. Roman Zaoral (Palgrave Studies in the History of Finance). Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016, 269 pp.

 • Der Bayerische und der Böhmische Pfennig. Grenzüberschreitende Währungsräume im Hochmittelalter, in Tschechien und Bayern: Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, eds. Milan Hlavačka, Robert Luft and Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum 2016, pp. 29–50.

 • The Florins of Bohemia and Luxembourg of John the Blind, The Florins of Hungary, in Il tesoro di Montella (Avellino): ducati e fiorini d'oro italiani e stranieri occultati nella metà del Trecento, eds. Lucia Travaini and Matteo Broggini. Roma: Edizioni Quasar 2016, pp. 65–72.

 • The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127/2, 2015 [Online].

 • Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town, ed. Eva Doležalová et al. (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7). Prague: Filosofia 2015, pp. 131–137.

 • Hospodářské a sociální dějiny [Economic and social history], in Texty k historickému prosemináři FHS UK, eds. Pavel Himl and Jan Tuček. Praha: Fakulta humanitních studií UK 2015, pp. 59 – 70. Textbook available online.

 • Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, pp. 19–34.

 • Taxes, Loans, Credit and Debts in the 15th-Century Towns of Moravia: A Case Study of Olomouc and Brno, Economics World 2, 2014, pp. 281–289.

 • Jídelníček na dvorech v Praze a na Karlštejně na přelomu 14. a 15. století [Diet at Prague and Karlstein castles in the late 14th – early 15th century], in Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, ed. Beata Możejko et al. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2012, pp. 95–105.

 • Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, 235–261.

 • Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, pp. 235–261.

 • The hoard of Tetín (Czech Republic) in the light of currency conditions in thirteenth-century Bohemia, in Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, vol. II. Glasgow: International Numismatic Commission 2011, pp. 1664–1670 (co-author: Jiří Militký).

 • Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin [Coin finds as sources of numismatics and economic history], Numismatický sborník 24, 2010, pp. 281–288.

 • Sociální skladba a hospodářský vývoj [History of the City of Olomouc: social structure and economic development in the 15th century], in Dějiny Olomouce I, ed. Jindřich Schulz. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, pp. 106–119.

 • Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspective [The structure of property of the inhabitants of  15th–16th c. Olomouc in comparative perspective], Olomoucký archivní sborník 6, 2008, pp. 39–59 (co-author: Martin Veselý).

 • České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století [The Czech lands and Venice: trade contacts in the 13th century], in Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět, eds. Petr Sommer and Vladimír Liščák (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10). Prague: Filosofia 2008, pp. 75–94.

 • Karel VI. Schwarzenberg – student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu [Karel VI of Schwarzenberg – student, co-worker and patron of the Kondakov Institute in Prague], in Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, ed. Martin Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav 2008, pp. 273–282.

 • Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen. Die Handelskontakte Prags mit Eger, Regensburg, Nürnberg und Venedig im 13. Jahrhundert. in Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, eds. Robert Luft and Ludwig Eiber (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111). München: Oldenburg Verlag 2007, pp. 13–34.

 • Přehled archivních fondů k dějinám Čechů v Kanadě [The archival funds to the history of the Czechs in Canada], in České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia, eds. Milena Secká, Jiří Křesťan and Jan Kahuda. Praha: Národní archiv 2007, pp. 121–132.

 • Česká Kanada [Czech Canada], Revue Prostor 73–74, 2007, pp. 231–261.

 • A Numismatic Evidence on Czech Pilgrims in Thirteenth-Century Caesarea, in Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal and Hartmut Kühne. Frankfurt am Main: Peter Lang 2006, pp. 73–79.

 • Mincovnictví papežů ve středověké Francii [Papal coinage in medieval France], in Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, ed. Pavol Černý et al. Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 2006, pp. 215–221.

 • Die böhmischen und mährischen Münzen des Schatzfundes von Fuchsenhof, in Der Schatzfund von Fuchsenhof, eds. Bernhard Prokisch and Thomas Kühtreiber (Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, 15). Linz: Bibliothek der Provinz 2004, pp. 95–132.

 • Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci: Johann Kux a Václav Nešpor [City archivists in bilingual Olomouc: Johann Kux and Václav Nešpor], Olomoucký archivní sborník 2, 2004, pp. 170–180.

 • Augustin Alois Neumann (1891–1948), in Historiografie Moravy a Slezska, vol. 1, ed. Ivo Barteček, Olomouc: Filozofická fakulta UP 2001, pp. 119–137.

 • Na trase mezi Oxfordem a Prahou. Ke stykům mezi lolardy a husity do vypuknutí husitské revoluce [On the route between Oxford and Prague. Lollard–Hussite relations until the Hussite wars], Dějiny a současnost 22, 2000, pp. 33–37.

 • Podíl Anglie na tažení proti husitům (poznámky k oxfordskému rukopisu Tanner 165) [England´s share in the anti-Hussite crusade. Remarks to the Oxford manuscript Tanner 165], in Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa Polišenského, DrSc, eds. Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal and Radmila Slabáková. Olomouc: Filozofická fakulta UP 1996, pp. 183–188.

 • Ethnic Policy in School-Associations: Two Case Studies from the Austro-Hungarian Monarchy (1880-1900), in Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West, ed. László Kontler (CEU History Department, Working Paper Series, 2). Budapest: Central European University 1995, pp. 53–66 (co-author: Davide Zaffi).

 • Die tschechischen und deutschen Schulvereine in Bohmen am Ende des 19. Jahrhunderts, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 2 (1), 1995, 107–115.

 • Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů v Čechách [Gold coin hoards on the circulation of Hungarian florins in Bohemia], Slovenská numizmatika 11, 1990, pp. 113–134.Last change: February 6, 2023 14:58 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us