PhDr. Roman Zaoral

Roman ZAORAL, assistant professor

Historical Module (Liberal Arts and Humanities)

Department of European Cultural and Intellectual History

Research Areas

 • Economic History of the Middle Ages

 • History of Everyday Life

 • Numismatics

 • Anglo–Bohemian and Italo–Bohemian Relations in the Middle Ages

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 1991–1992: Central European University, Budapest, teacher´s training course

 • 1983: Charles University, Faculty of Arts, Prague, PhDr. in medieval history

 • 1977–1981: Charles University, Faculty of Arts, Prague, field: history

Work Experience

 • 2002–present: Charles University, Faculty of Humanities, Prague, senior lecturer

 • 1999–2002: Provincial Archives, Opava – State District Archives, Olomouc, archivist

 • 1991–1998: Palacký University, Faculty of Arts, Olomouc, lecturer

 • 1985–1991: National Museum, Prague, department of coins and medals, keeper

 • 1981–1985: Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of History, Prague, research assistant 

Stays Abroad

 • 2014: University of Gdańsk, Erasmus Teaching Programme

 • 2011–2012: Czech historical institute in Rome, Vatican Archives

 • 2004: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Realienkunde

 • 1998: Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar

 • 1998: Central European University, Budapest, department of medieval studies

 • 1995: University of Erlangen–Nürnberg, DAAD fellowship

 • 1995: University of Leeds, Summer school of medieval studies

 • 1994: University of London, The Warburg Institute, Mellon fellowship

 • 1993: University of Heidelberg, history department

Publications (selection)

 • Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, ed. Roman Zaoral (Palgrave Studies in the History of Finance). Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016, 269 pp.

 • Der Bayerische und der Böhmische Pfennig. Grenzüberschreitende Währungsräume im Hochmittelalter, in Tschechien und Bayern: Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, eds. Milan Hlavačka, Robert Luft and Ulrike Lunow. München: Collegium Carolinum 2016, pp. 29–50.

 • The Florins of Bohemia and Luxembourg of John the Blind, The Florins of Hungary, in Il tesoro di Montella (Avellino): ducati e fiorini d'oro italiani e stranieri occultati nella metà del Trecento, eds. Lucia Travaini and Matteo Broggini. Roma: Edizioni Quasar 2016, pp. 65–72.

 • The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127/2, 2015 [Online].

 • Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town, ed. Eva Doležalová et al. (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7). Prague: Filosofia 2015, pp. 131–137.

 • Hospodářské a sociální dějiny [Economic and social history], in Texty k historickému prosemináři FHS UK, eds. Pavel Himl and Jan Tuček. Praha: Fakulta humanitních studií UK 2015, pp. 59 – 70. Textbook available online.

 • Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, pp. 19–34.

 • Taxes, Loans, Credit and Debts in the 15th-Century Towns of Moravia: A Case Study of Olomouc and Brno, Economics World 2, 2014, pp. 281–289.

 • Jídelníček na dvorech v Praze a na Karlštejně na přelomu 14. a 15. století [Diet at Prague and Karlstein castles in the late 14th – early 15th century], in Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, ed. Beata Możejko et al. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2012, pp. 95–105.

 • Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, pp. 235–261.

 • The hoard of Tetín (Czech Republic) in the light of currency conditions in thirteenth-century Bohemia, in Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009, vol. II. Glasgow: International Numismatic Commission 2011, pp. 1664–1670 (co-author: Jiří Militký).

 • Nálezy mincí jako prameny numismatiky a hospodářských dějin [Coin finds as sources of numismatics and economic history], Numismatický sborník 24, 2010, pp. 281–288.

 • Sociální skladba a hospodářský vývoj [History of the City of Olomouc: social structure and economic development in the 15th century], in Dějiny Olomouce I, ed. Jindřich Schulz. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, pp. 106–119.

 • Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspective [The structure of property of the inhabitants of  15th–16th c. Olomouc in comparative perspective], Olomoucký archivní sborník 6, 2008, pp. 39–59 (co-author: Martin Veselý).

 • České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století [The Czech lands and Venice: trade contacts in the 13th century], in Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět, eds. Petr Sommer and Vladimír Liščák (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10). Prague: Filosofia 2008, pp. 75–94.

 • Karel VI. Schwarzenberg – student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu [Karel VI of Schwarzenberg – student, co-worker and patron of the Kondakov Institute in Prague], in Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, ed. Martin Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav 2008, pp. 273–282.

 • Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen. Die Handelskontakte Prags mit Eger, Regensburg, Nürnberg und Venedig im 13. Jahrhundert. in Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, eds. Robert Luft and Ludwig Eiber (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111). München: Oldenburg Verlag 2007, pp. 13–34.

 • Přehled archivních fondů k dějinám Čechů v Kanadě [The archival funds to the history of the Czechs in Canada], in České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia, eds. Milena Secká, Jiří Křesťan and Jan Kahuda. Praha: Národní archiv 2007, pp. 121–132.

 • Česká Kanada [Czech Canada], Revue Prostor 73–74, 2007, pp. 231–261.

 • A Numismatic Evidence on Czech Pilgrims in Thirteenth-Century Caesarea, in Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal and Hartmut Kühne. Frankfurt am Main: Peter Lang 2006, pp. 73–79.

 • Mincovnictví papežů ve středověké Francii [Papal coinage in medieval France], in Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, ed. Pavol Černý et al. Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 2006, pp. 215–221.

 • Die böhmischen und mährischen Münzen des Schatzfundes von Fuchsenhof, in Der Schatzfund von Fuchsenhof, eds. Bernhard Prokisch and Thomas Kühtreiber (Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, 15). Linz: Bibliothek der Provinz 2004, pp. 95–132.

 • Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci: Johann Kux a Václav Nešpor [City archivists in bilingual Olomouc: Johann Kux and Václav Nešpor], Olomoucký archivní sborník 2, 2004, pp. 170–180.

 • Augustin Alois Neumann (1891–1948), in Historiografie Moravy a Slezska, vol. 1, ed. Ivo Barteček, Olomouc: Filozofická fakulta UP 2001, pp. 119–137.

 • Na trase mezi Oxfordem a Prahou. Ke stykům mezi lolardy a husity do vypuknutí husitské revoluce [On the route between Oxford and Prague. Lollard–Hussite relations until the Hussite wars], Dějiny a současnost 22, 2000, pp. 33–37.

 • Podíl Anglie na tažení proti husitům (poznámky k oxfordskému rukopisu Tanner 165) [England´s share in the anti-Hussite crusade. Remarks to the Oxford manuscript Tanner 165], in Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa Polišenského, DrSc, eds. Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal and Radmila Slabáková. Olomouc: Filozofická fakulta UP 1996, pp. 183–188.

 • Ethnic Policy in School-Associations: Two Case Studies from the Austro-Hungarian Monarchy (1880-1900), in Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West, ed. László Kontler (CEU History Department, Working Paper Series, 2). Budapest: Central European University 1995, pp. 53–66 (co-author: Davide Zaffi).

 • Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů v Čechách [Gold coin hoards on the circulation of Hungarian florins in Bohemia], Slovenská numizmatika 11, 1990, pp. 113–134.


Last change: May 20, 2019 09:39 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Other contacts


Getting to us

Public transport: metro, line B (yellow), the Jinonice stop (the direction of Zličín from the city centre). Parking is available nearby.