PhDr. Miloslava Turková, CSc.

Miloslava TURKOVÁ, assistant professor

Social Sciences Module (Liberal Arts and Humanities)

Research Areas

 • Ethnology, Sociology, Demography: Contemporary research orientation on inter ethnic relations; ethnic immigration and Family.

 • Research topics: Everyday life of migrants and ethnic groups with a focus on status in the Czech Republic, festivity and Family.

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 1983: CSc., Ethnology,  Institute for Ethnography and Folklology of the Czechoslovak Academy of Science

 • 1976: PhDr., Ethnology, Faculty of Arts, Charles University, Prague

 • 1974: abs., Ethnology – Sociology, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Work  Experience

 • 2000–present: Faculty of Humanities, Charles University, Prague: Specialization of interethnic relations, Family

 • 1999–2003: Urban People: editorial work

 • 1992–1999: Institute of the Foundations of Charles University, Prague: Specialization of inter-ethnic relation, ethnology of City Family

 • 1974–1992: Institute for Ethnography and Folklorology of the Czechoslovak Academy of Science, Prague: Specialization Ethnology of the City

Publications (selection)

 • Reflexe přistěhovalectví do ČR. (co-author M. Moravcová) in: Politologická revue IV, 1998, č. 2 , s. 128-148.

 • Víme, co je to balkanizace? (co-author M. Moravcová) in: Komunita a komunikace, Sofis Praha 1999, s. 13 – 70.

 • Diferenciace svatebního obřadu v prostředí malého města. Svatba jako znak sociálního statusu. in: Diferenciácia mestského spoločenstva  v každodennom živote, Ústav etnológie SAV Bratislava 1999, s. 109 – 114.

 • Sebereflexe Romů zapojených do vládních struktur (co-author Mirjam Moravcová) in: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 12. a 13. listopadu 2002 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě. Dokumentační a informační středisko Rady Evropy při Evropském informačním středisku UK v Praze. Opava 2002  s. 212 – 218. ISBN 80-86224-40-6 .

 • První kroky na cestě za snem – československou nemocnicí v Bagdádu (co-author Kateřina Bartošová) Lidé města Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. 2003, s. 86 – 103.  ISSN: 1212-8112

 • Naplnění snu: Vybudování československé nemocnice v Bagdádu. (co-author Kateřina Bartošová) Lidé města – revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace.   2005,   s. 184 – 202. ISSN 1212-8112

 • Cizinci a menšiny u nás očima obyvatel tří českých měst. In: Etnické komunity v české společnosti, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007, s. 10-24. ISBN: 80-903086-7-8.

 • Děti a mládež- nositelé a udržovatelé prvků tradiční lidové kultury. In: Kultura českého prostoru, prostor české kultury ed: Dana Bittnerová a Martin Heřmanský, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ERMAT Praha s.r.o. 2008, s. 117-131. ISBN 978-80-87178-03-4

 • Rodinné strategie čínských podnikatelů v České republice. In: Etnické komunity. Elity-instituce-stát. eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studii Univerzity Karlovy v Praze, Ermat, Praha 2009 , s. 239-251. ISBN 978-80-87398-03-6

 • Důsledky I. Světové války v rodinných vzpomínkách. Národopisný věstník, Bulletin ď ethnologie, XXXII (74), 2015/1, s. 66-77. ISSN 1211-8117


Last change: April 3, 2018 13:45 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Other contacts


Getting to us

Public transport: metro, line B (yellow), the Jinonice stop (the direction of Zličín from the city centre). Parking is available nearby.