doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

Jakub ČEŠKA, associate professor

Research Areas

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 2015: Faculty of Arts, Theory of Literature, Palacký University, Olomouc – docent (Habilitation thesis: The Enslaved Myth: Roland Barthes)

 • 2004: Faculty of Arts, Charles University, Institute of Czech Literature and Literary Theory – Ph.D. (Thesis: The Kingdom of Motifs: An Analysis of Motifs in Kundera’s Novels)

 • 1998: Faculty of Education, Charles University – Mgr. (Thesis: Metaphor as a Potential Assault on Reality: On the Concept of the Novel in the Works of Milan Kundera)

Work Experience

 • 2014–present: Faculty of Humanities, Charles University, associate professor

 • 2005–2014: Faculty of Humanities, Charles University, assistant professor

 • 2001–2005: Faculty of Humanities, Charles University, lecturer: giving lectures on narratology and teaching a seminar on modern Czech prose

 • 2000–2001: CVVOE, research assistant

 • 1999–2000: Faculty of Humanities, Charles University, tutor

Memberships

 • Member of editorial board scientific reviews (Česká literatura, Bohemica Olomucensia).

Publications (selection)

Books

 • Průzračnost tvorby v zrcadle literatury [Brightness of Creation in the Mirror of Literatur]. Praha: Togga, 2014. 265 p.

 • Zotročený mýtus: Roland Barthes [The Enslaved Myth: Roland Barthes]. Praha: Togga, 2010. 254 p.

 • Falešná paměť literatury [Literature´s False Memory]. Praha: Togga, 2009. 339 p.

 • Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery [Kingdom of Motives. Thematic analysis of Milan Kundera Novels]. Praha: Togga, 2005: 213p.

Articles

 • „Od lyriky k próze a zase zpět. Kunderova poetika v napětí metaforické a metonymické motivace.“ [From Lyric to Prose – and Back Again. Kundera's Poetics in a Tension of Metaphoric and Metonymic Motivation], Bohemica Olomucensia, 2016, volume 8, number 1, pp. 131–9.

 • „K variantnosti Hlučné samoty.“ [To variability of Too Loud a Solitude] Česká literatura, 2016, volume 64, number 5, pp. 696–730.

 • „Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění.“[The Power of the Powerless as a story of legitimation] In: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 3/2015: Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, pp. 137–169.

 • „Literatura v perspektivě života, nebo život v perspektivách literatury?“ [Literature in the perspective of life, or the life perspectives of literature?] Česká literatura, 2014, volume 62, number 5, pp. 785–800.

 • „Smrt autora jako nekonceptuální metafora: K jednosměrnosti literární komunikace.“ [Death of autor as non conceptuional metaphor] Filozofia, 2014, volume 69, number 1, pp. 89–100.

 • „Literárně inscenované svědectví: K emancipačním strategiím v Hrabalově novele Jarmilka“ .[ The literary construction of testimony : On emancipatory strategies in Hrabal's novella Jarmilka] Slovo a slovesnost, 2014, volume 75, number 2, pp. 99–126.

 • „Proliferační efekty fikce. Napodobování literatury jako motivační princip lidského jednání“ [The Proliferation Effects of Fiction : Mimicry of Literature as a Motivational Principle in Human Behaviour]; Česká literatura, 2013, volume 61, number 4, pp. 523–545.

 • „Iluzivnost jako kvaziargumentační postup – Barthes, Kundera a Flammarion (Literatura jako niterná vzpomínka na to, co jsme nezažili)“ [llusiveness as a Quasi-contribution to an Argument: Barthes, Kundera, and Flammarion: Literature as a Memory of the Unexperienced]; Česká literatura, 2012, volume 60, number 1, pp. 3–25.

 • „Ironiczna bezdomność Bohumila Hrabala a tłumiona tesknota za domem Milana Kundery“ [Homelessness Ironically Accepted by Hrabal versus Kundera ʼs Supressed Homesickness]; Porównania 11, 2012, volume XI, pp. 87–99.


Last change: March 26, 2024 13:54 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us