Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

Zuzana Jurková studied ethnology and musicology at the Philosophical Faculty of Charles University and at the music conservatory in Brno. She is the head of the Institute for Ethnomusicology at the Faculty of Humanities of Charles University, focused mainly on the the research of musics of minorities (Voices of the Weak 2009, Sounds from the Margins 2013). She concentrates on Romani music (numerous publications, an Open Society Fund grant in 1996-8), on the history of Czech ethnomusicology (Ph.D. 1996, a Fulbright scholarship in Bloomington, USA, 1998) and, in recent years, on urban ethnomusicology (Pražské hudební světy 2013; Prague Soundscapes 2014).


Email:


Classes


YBAKA 11ZI Mimoevropské hudební kultury I.


YBA 046 Mimoevropské hudební kultury II.


YBA 122 Hudba Romů


YBA 159 International Summer School „Romani Musics“


YMA 298 Úvod do hudební antropologie


YMA 334 Úvod do hudební antropologie – Privatissimo


YBA108  Orální hudební kultury EvropyPublications


Books

2018. Romani Musicians in the 21st Century. Interviews with Olga Fečová, Josef Fečo, Pavel Dirda, and Jan Dužda. Praha: FHS. 118 p.


2014. Jurková, Z. et al.: Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. 320 p.


2013. Jurková, Z. a kol.: Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. 300 p.Edited Volumes

2020. Jurková, Z. – Seidlová, V. (eds.): Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism. Praha: Karolinum. 162 p.


2017. "Hledání modalit hudebního vzpomínání", Lidé města 1: 3 - 18. Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/19,-2017,-1/hledani-modalit-hudebniho-vzpominani.html


"A Walk Along the Royal Road: Prague, Tourists, and Music Commodification" (with Hana Černáková), Journal of Urban Culture Research 15: 56 - 69. Available from cujucr.com


2015. Crossing Bridges. Thematic issue of Urban People 2/17. Available from: http://lidemesta.cz/


2013. Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha: Kher. E-book, available from http://www.kher.cz/eknihy_nase.php


2012. Theory and Method in Urban Ethnomusicology. Thematic issue of Urban People 2/14. Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/14-2012-2/


2009. Voices of the Weak (with Lee Bedgood). Praha: Slovo 21 + FHS UK. 250 p.


2003. Romská hudba na přelomu tisíciletí/Romani Music on the Turn of Millenium. Praha: Slovo 21. 134 p. Refereed Journal Articles

2021: „Rom-pop en Republique tchéque.“ Etudes tsiganes 70-71, s. 82 – 103;

„Rom-pop in the Czech Republic.“ Etudes tsiganes 70-71, s. 228 – 249.


2018. „Our National Heroes. Music and Collective Remembering.“ Urban People 20/2018/2, s. 325 – 352. (Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/20,-2018,-2/our-national-heroes.-music-and-collective-remembering.html )


2017. „Hledání modalit hudebního vzpomínání.“ Urban People 19/2017/1, s. 3 – 18. (Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/19,-2017,-1/hledani-modalit-hudebniho-vzpominani.html )


Jurková, Z. – Černáková, H.: „A Walk Along the Royal Road: Prague, Tourists, and Music Commodification.“ Journal for Urban Culture Research, 2017, vol. 15, s. 56 – 70. (Available from: http://www.cujucr.com/downloads/JUCR%20vol15%202017-F.pdf – or http://www.cujucr.com/downloads/Individual%20Articles/15/vol15%20Zuzana%20Jurkova%20and%20Hana%20Cernakova.pdf )


2016. „Badatelské spektrum současné etnomuzikologie: Cesta etnomuzikologů do města.“ Národopisná revue, vol. 2, s. 91-99.


2015. „Samson, Wake up! Musical Prague and our Recollections.“ Musicologica Olomucensia 21, p. 37 – 52.


2012. Environmental Aesthetics and Urban Soundscapes - Lucid Dreams of Mr. William Heerlein Lindley.“ Journal of Urban Culture Research. vol. 4, p. 82-95.


2011. Jurková, Z. - Seidlová, V. „Hare Krishna Mantra in Prague Streets : the Sacred, Music and Trance.“ Urban People. vol. 13, no. 2, p. 195-220.


2010. Jurková, Z. - Jonssonová, P. „The Makropulos Case as a Semiotic Experience.“ Urban People. 2010, vol. 12, no. 2, p. 291-309.


2009. „Myth of Romani Music in Prague.“ Urban People. 2009, vol. 11, no. 2, p. 351-377.Book Chapters

2020: „Romani Musical Remembering“, Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism, Jurková, Z. – Seidlová, V. (eds.). Praha: Karolinum, s. 138 – 159.


2020: „The Verbuňk under the Pressure of World Fame“, Cultural Mapping and Musical Diversity, Sweers, B. – Ross, S. (eds.). Sheffield: Equinox, s. 300 – 316.


2019. „Backstage People.“ In Voicing the Unheard. Ed. Yves Defrance. Rennes: L´Harmattan, s. 139 – 154.


2015. „Nejen Země Lhostejnost.“ In In Mýtus – „Realita“ – Identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“. Ed. Soukupová, B. – Stawarz, A. Praha: FHS UK, p. 51 – 66.


„Bohemian Traces in the World of Ethnomuscology.“ In This Thing Called Music. Essays in Honor of Bruno Nettl. Ed. Lindsay Levine, v. – Bohlman, P. Rowman + Littlefield, p. 90 – 101. 


2014.   „Děti ráje a Magor. Socialismus a antisocialismus na pražské hudební scéně.“ In Mýtus – „Realita“ – Identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Ed. Soukupová, B. – Luther, D. – Salner, P. Praha: FHS UK, p. 143 – 158.


2013.  „Requiem for the Forgotten : Contribution to the Musical Representation of Marginality.“ In: Sounds from the Margins. Ed. Jurková, Z. Praha: Kher, 2013, p. 75-86.


„De Profundis. Mýtus druhé světové války na pražské hudební scéně.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK, p. 155-167.


„Rompop a tak dále/Rompop, and so on.“ In Dotknout se světa: Česká hudební alternativa 1968 - 2013/To touch the world: Czech musical alternative 1968 – 2013. Praha: FHS UK, p. 144 – 171.


2012.   „Aha! To je ta Praha?! Staropražské písničky na prahu mýtu.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita. Státní a národní metropole po První světové válce. Ed. Blanka SOUKUPOVÁ. Praha: FHS UK, p. 175-190.


„Prague Soundscapes.“ In: Hidden Cities: Understanding Urban Popcultures. Ed. Koos, L. Oxfordshire, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, p. 117-127.


„Mediation on Identity in Czech National Music.“ In National Identity/ies in Czech Music. Prague: Arts and Theatre Institute + Czech Music Council, p. 10 – 19.


2010.   „Příběh kladenské synagogy.“ In Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK + Židovské muzeum, p. 57 – 65.


2007.   „Uncovering Layers of Memory: A Diachronic Approach to the Music of Central European Jews and Roma“. In: Minority: Construct or Reality? (Ed. Jurková, Z. – Soukupová, B. – Novotná, H.  – Salner, P.). Bratislava: Zing Print, p. 100 – 102, 110 – 115.


2006.   „Pentecostal Movement of the Czech Roma through their Music“. In: Shared Musics and Minority Identities. (Ed. N. Ceribasic and E. Haskell). Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research. p. 107 – 120.Last change: January 11, 2023 13:21 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us