Katedra sociální a kulturní antropologie

Vedoucí katedry

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

vedoucí katedry

e-mail:

kancelář 2.08


osobní profil


Asistentka katedry

Barbora Benešovská

asistentka katedry


Kontakt: místnost č. 2.08, e-mail:

Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 10:00 - 14:00


Členové katedry

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (místnost č. 2.08)

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (místnost č. 2.09)

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (místnost č. 2.09)

Mgr. Michal Lehečka, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (místnost č. 2.08)

Mgr. Oldřich Poděbradský, Ph.D. (místnost č. 2.10)

PhDr. Ivan Rynda (místnost č. 2.13)

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (místnost č. 2.08)

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (místnost č. 2.10)

David Verbuč, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.10)

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (místnost č. 2.09)


Postdoci a vědečtí pracovníci

Ph.D. a JUDr. Maroš Matiaško LL.M. (místnost č. 2.09)

Melanie Sindelar, MSc. Ph.D. (místnost č. 2.10)


Ph.D. studující

Mgr. et Mgr. Varvara Borisová


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Podpora vědy a výzkumu

Cooperatio

Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast sociální a kulturní antropologie a etnologie:


Grémium

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti SKA

1. Studie v časopisech AIS (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování

  • budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast SKA (obory SKA a etnologie) a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

  • žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

  • žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti SKA/KSKA;

  • o žádostech adresovaných vědní oblasti SKA, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami SKA, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

  • grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Stanovy programu Cooperatio pro Sociální a kulturní antropologii

Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


Aktuální výzvaVýzkumné projekty s podílem členů a členek katedry


Researching the transnational organization of senior care, labor and mobility in Central and Eastern Europe (CareOrg)

Petra Ezzeddine, Ph.D., Olga Gheorghiev, Ph.D. a JUDr. Maroš Matiaško LL.M.


Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

Markéta Zandlová, Ph.D.


Muzeum Olgy Fečové: Rodinné hudební světy romského primáše

Námět a scénář: doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD.


Můžeme hrát spolu. Využití sociálně-homogenizačního potenciálu kolektivních hudebních performancí

doc. PhDr. Zuzana Jurková, PhD., Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D., David Verbuč, M.A., Ph.D.


Prostory 22

Hedvika Novotná, Ph.D., PhDr. Dana Bittnerová, CSc., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.


AI Institutional Transformation Research Group

Ing. Petr Špecián, Ph.D. (hlavní řešitel), Hedvika Novotná, Ph.D., Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.


Poslední změna: 4. červen 2024 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám