Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.

Jana KRUŽÍKOVÁ, assistant professor

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.

Department of Philosophy

Research Areas

 • German Phenomenology

 • Philosophy of Martin Heidegger

 • Aristotle´s Epistemology

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 2003: Ph.D degree in Philosophy, UK PedF

 • 1995: Mgr., PedF UJEP

Work Experience

 • 2001–present: Assistant Professor in Philosophy, Liberal Art and Humanities, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 2000–2001: Research Fellow, Research Centre for the Evolution of Personality and Ethnicity (CVVOE), Faculty of Humanities, Charles University, Prague

 • 1999–2000: Teaching Assistant in Philosophy, IZV UK, Charles University, Prague

Stays Abroad

 • 2001–2002: Technische Universität Dresden – Quandt´s Student Grant

Publications (selection)

 • Jana Kružíková, Heideggerovo pojetí vědy, Praha: Togga, 2010, ISBN 978-80-8725-49-1.

 • Jana Kružíková, „“Základní pojmy“, „zpředmětnění“ a „matematizace“ – milníky Heideggerova pojetí vědy“, in: Filosofický časopis, 64, 2016, 3, s. 349-365.

 • Jana Kružíková, „Dvojí pojetí času v Heideggerově přednášce „Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft“ (1915)“, in: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera, Praha: Togga, 2014, s. 29-4, ISBN 978-80-7476-047-1.

 • Jana Kružíková, „Charakter, vznik a role vědeckých a teologických „základních pojmů“ v Heideggerových raných spisech, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV, Aleš Novák (ed.), Praha: Togga, 2014, s. 99-109, ISBN 978-80-7476-061-7.

 • Jana Kružíková, „Sekta tzv. izraelitů v severovýchodních Čechách“, in: Zdeněk R. Nešpor (ed), Čeští nekatolíci v 18. století, Ústí nad Labem: Albis international, 2007, s. 191-206, ISBN 978-80-86971-27-8.


Last change: October 20, 2020 10:20 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us