Katedra filosofie

Vedoucí katedry

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

vedoucí katedry

e-mail:

kancelář 2.25


osobní profil


Asistentka katedry

Mgr. Martina Skovajsová

místnost č. 2.25, e-mail:


Členové katedry

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. (místnost č. 2.26)

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (místnost č. 2.22)

doc. Jan Bierhanzl, Ph.D. (místnost č. 2.24)

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. (místnost č. 2.25)

MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. (místnost 2.27)

Mgr. Lubica Kobová, M.A., Ph.D. (místnost č. 2.40)

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. (místnost č. 2.22)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (místnost č. 2.26)

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (místnost č. 2.22)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (místnost č. 2.25)

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. (místnost č. 2.27)

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (místnost č. 2.26)

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (místnost č. 2.24)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D. (místnost č. 2.27)

doc. PhDr. Zdeněk Pinc (místnost č. 0.16)

doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp (místnost č. 2.24)

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Martin Švantner, Ph.D. (místnost č. 2.19)

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (místnost č. 2.23)

Mgr. Richard Zika, Ph.D. (místnost č. 2.27)


Studijní programy vyučované zaměstnanci katedry

Kontaktní údaje garantů a tajemníků jednotlivých studijních programů, jakož i studijní plány a další důležité informace týkající se studia, naleznete na stránkách patřičných programů (viz odkazy níže).Program Cooperatio v oboru filosofie

Strategie a organizace rozdělování institucionální podpory pro vědní oblast filosofie


Grémium

Prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.


Priority rozvoje vědní oblasti filosofie

1. Studie v časopisech s indexací v Scopus, WOS, případně impaktem (korektury, překlady, open access atp.)

2. Monografie (v češtině i angličtině) v renomovaných nakladatelstvích

3. Studie ve vlivných národních časopisech

4. Aktivní účast na zahraničních konferencích/seminářích

5. Aktivní účast na domácích konferencích/seminářích

6. Příprava výzkumných projektů/grantů

7. Další publikační náklady

8. Pořádání a spolupořádání konferencí/seminářů

9. Členské příspěvky v profesních organizacích

10. Popularizace a aplikace vázaná na vlastní výzkumnou činnost, sociální relevance


Strategie rozhodování:

  • budou podporovány výstupy a projekty členů a členek katedry, doktorandů a doktorandek a dalších odborných a vědeckých pracovníků a pracovnic FHS UK, které oborově spadají pod vědní oblast filosofie a jejichž výstupy korespondují s rozvojem této vědní oblasti;

  • žádosti typu 1 a 2 (popř. 3) by měly být prioritně adresovány mezi Strategické priority FHS UK;

  • žádosti typu (3)4-10 by měly být prioritně adresovány vědní oblasti filosofie;

  • o žádostech adresovaných vědní oblasti filosofie, jakož i o neúspěšných žádostech z oblasti Strategických priorit, bude grémium rozhodovat víceméně v souladu s výše pojmenovanými prioritami, ovšem s přihlédnutím k významnosti výsledku;

  • grémium vědní oblasti může podle uvážení krátit prostředky, které jsou žádány.


Program Cooperatio na FHS UK

Program Cooperatio na webu Univerzity Karlovy


Aktuální výzvy - sledujte prosím web OVV

English Version

Dear colleagues,

for the recent Cooperatio PHIL announcement please see the Research Administration Office website.Eranos - Badatelské semináře katedry

Druhý pátek v měsíci patří badatelskému semináři katedry filosofie, který organizuje doc. Aleš Novák. Prostor pro prezentaci svého bádání dostávají členové katedry nebo hosté. Semináře se konají v místnosti 2.20 od 14:00, aktuální pozvánku najdete v událostech na Facebooku katedry.Filosofický podcast

Doc. Aleš Novák vytváří také Filosofický podcastPoslední změna: 4. březen 2024 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám