Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.

Bohuslav KUŘÍK, assistant professor

Research Areas

 • Political Anthropology (Protest & Resistance, In/Dividuality, Autonomy, Post-Politics)

 • Youth Subcultural Studies

 • Environmental Anthropology

 • Digital Anthropology

 • Germany, Czechia, Latin America

Courses

See SIS.

Contact Information and Office Hours

See SIS.

Education

 • 2015: Ph.D., Anthropology, Faculty of Humanities, Charles University, Prague. Dissertation topic: Revolutionary Amoebas: Political Versatility as the Art of Resistance in Germany

 • 2010: MA., General Anthropology, Faculty of Humanities, Charles University, Prague. Thesis: Staging the Revolution in Chiapas: European Youth on the Road to Revolution. Graduated with honours, received a scholarship for excellent study results

 • 2007: BA., Humanities, Faculty of Humanities, Charles University in Prague. Thesis: Zapatistas and Post-modernism

 • 2005–2006: Ethnology, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Work Experience

 • 2020–2022: Research Fellow. Anarchism in the Context of Czech Political Culture: Presumptions, Parallels, Influences. Grant Agency of Czech Republic – Charles University

 • 2017–present: Assistant Professor. Department of Social and Cultural Ecology, Charles University

 • 2015–2016: Adjunct Professor. Department of Social and Cultural Ecology, Charles University

 • 2014–2016: Research Fellow. Sources and Forms of the Subculture Politicization in Post-Socialism. Grant Agency of Czech Republic – Charles University

Stays Abroad

 • 09/2019–11/2019: Jan Patočka Junior Visiting Fellow, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna

 • 07/2018–08/2018: Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, course Anthropologies and Aftermaths: Thinking, Narrating, and Writing Disturbances, Norway

 • 03/2014–04/2014: Visiting Lecturer, Northeastern University, USA

 • 09/2013–06/2014: Fulbright Fellow and Visiting Graduate Researcher, University of California – Los Angeles, USA

 • 09/2008–02/2009: Research Fellow, UAM – Xochimilco, Mexico

 • 09/2006–12/2006: Erasmus Program, Durham University, UK

Membership and Service

 • CASA, Czech Association for Social Anthropology

 • EASA, European Association of Social Anthropology

Publications

 • 2020: Kuřík, Bob ‘Temporal Collisions: Time, Infrastructure, and Protest in the Shadow of Hamburg’s Port/Temporální kolize: Čas, infrastruktura a protest ve stínu hamburského přístavu,’ in Říha, Tadeáš, Pazdera, Miroslav and Kateřina Frejlachová (Eds.) Steel Cities/Ocelová města. Praha/Zürich: Galerie VI PER/ Park Books, 306-327.

 • 2020: Kuřík, Bob, Novák, Arnošt ‘Rethinking radical activism: Heterogeneity and dynamics of political squatting in Prague after 1989’, Journal of Urban Affairs, 2020, Vol. 42, No. 2: 203-221. https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1565820.

 • 2019: Kuřík, Bob ‘Monster Farm: Parameters of Life in the Plantationocene/Farma monster: parametry života v plantážocénu,’ in Large-Scale Lifestock Farming Serie/Série o Velkochovech, Institut úzkosti/Institute of Anxiety. http://www.institutuzkosti.cz/events/velkochovy?src=cz

 • 2018: Kuřík, Bob, Slačálek, Ondřej and Jan Charvát ‘Roviny politizace ve výzkumu hudebních subkultur mládeže [Dimensions of Politicization in Research on Youth Music Subcultures]’, Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2018, Vol. 54, No. 5: 781–803. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.5.423.

 • 2018: Kuřík, Bob and Charvát, Jan (Eds.) Mikrofon je naše bomba: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku [Microphone is our bomb: politics and youth music subcultures in post-socialist Czechia]. Praha: Togga.

 • 2018: Kuřík, Bob ‘Člověk-chyba z Vraha: existenciální revolta punkem v čase „mrtvých havlů“ [Human-error from the Killer: existential revolt of punk in times of “dead havels”],’ in Kuřík, Bob and Jan Charvát (Eds.) Mikrofon je naše bomba: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga, 161-209.

 • 2018: Kuřík, Bob ‘Fragmenty politiky & heterogenita punkových festivalů v soudobém Česku [Fragments of politics & heterogeneity of punk festivals in contemporary Czechia]’, Central European Journal of Politics, Vol. 4, No. 1: 34-56.

 • 2016: Kuřík, Bob ‘Emerging Subjectivity in Protest’, in Steven Vallas and David Courpasson (eds.) The SAGE Handbook of Resistance. London: SAGE Publishing, 51-77.

 • 2015: Kuřík, Bob (2015) ‘Křišťál Latinské Ameriky: z punkového klubu k epistemologické involuci [Crystal of Latin America: from a punk club to the epistemological involution],’ in Ondřej Horký-Hlucháň and Tomáš Profant (Eds.) Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti [Beyond North and South. Understanding Global Inequalities and Diversity]. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 243-266.

 • 2013: Kuřík, Bob (2013) ‘Prosvítit výzkum: geopolitika a etnografie v proměnlivém světe [Geopolitics and Ethnography in the Changing World’ in Yasar Abu Ghosh and Tereza Stöckelová (Eds.) Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi [Ethnography: Improvization in theory and research practice]. Praha: SLON, 52-87.

 • 2013: Kuřík, Bob (2013) ‘Protestní hnutí v Evropě [Protest Movement in Europe],’ in Filip Pospíšil (ed.) Umění protestu [Art of Protest]. Praha: Rubato, 32-63.

 • 2009: Kuřík, Bob (2009) ‘The Struggle for and in Public Spaces in the Zapatista s Chiapas’ in Mácha, Přemysl (ed.) Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid: Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico.Ostrava: Ostravská univerzita press, 124–159.


Last change: February 22, 2022 13:09 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

Czech Republic


Other contacts


Getting to us