Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.


Zuzana Jurková (1961) vystudovala etnologii a muzikologii na Filozofické fakultě UK a hudební konzervatoř v Brně. Je vedoucí Institutu etnomuzikologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, zaměřeného zejména na studia hudby menšin, především ve střední Evropě (Voices of the Weak 2009, Sounds from the Margins 2013). Její specializací je romská hudba (četné publikace, grant Open Society Fund 1996–1998), historie české etnomuzikologie (Ph.D. 1996, Fulbrightovo stipendium Bloomington, USA 1998), v posledních letech také urbánní etnomuzikologie (Pražské hudební světy, Karolinum 2013).


Email:


Výuka

YBAKA 11ZI Mimoevropské hudební kultury I.


YBA 046 Mimoevropské hudební kultury II.


YBA 122 Hudba Romů


YBA 159 International Summer School „Romani Musics“


YMA 298 Úvod do hudební antropologie


YMA 334 Úvod do hudební antropologie – Privatissimo


YBA108  Orální hudební kultury Evropy


PUBLIKACE

Monografie

2018. Romští hudebníci v 21. století. Rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou/ Romani Musicians in the 21st Century. Interviews with Olga Fečová, Josef Fečo, Pavel Dirda, and Jan Dužda. Praha: FHS. 118 p.


2014. Jurková, Z. et al.: Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. 320 p.


2013. Jurková, Z. a kol.: Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. 300 p.


Editované publikace

2020. Jurková, Z. – Seidlová, V. (eds.): Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism. Praha: Karolinum. 162 p.


2015. Crossing Bridges. Thematic issue of Urban People 2/17. Available from: http://lidemesta.cz/


2013. Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha: Kher. E-book, available from http://www.kher.cz/eknihy_nase.php


2012. Theory and Method in Urban Ethnomusicology. Thematic issue of Urban People 2/14. Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/14-2012-2/


2009. Voices of the Weak (with Lee Bedgood). Praha: Slovo 21 + FHS UK. 250 p.


2003. Romská hudba na přelomu tisíciletí/Romani Music on the Turn of Millenium. Praha: Slovo 21. 134 p.

 


Články v recenzovaných časopisech

2021. „Rom-pop en Republique tchéque.“ Etudes tsiganes 70-71, s. 82 – 103;

„Rom-pop in the Czech Republic.“ Etudes tsiganes 70-71, s. 228 – 249.


2018. „Our National Heroes. Music and Collective Remembering.“ Urban People 20/2018/2, s. 325 – 352. (Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/20,-2018,-2/our-national-heroes.-music-and-collective-remembering.html)


2017. „Hledání modalit hudebního vzpomínání.“ Urban People 19/2017/1, s. 3 – 18. (Available from: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/19,-2017,-1/hledani-modalit-hudebniho-vzpominani.html)


Jurková, Z. – Černáková, H.: „A Walk Along the Royal Road: Prague, Tourists, and Music Commodification.“ Journal for Urban Culture Research, 2017, vol. 15, s. 56 – 70. (Available from: http://www.cujucr.com/downloads/JUCR%20vol15%202017-F.pdf or http://www.cujucr.com/downloads/Individual%20Articles/15/vol15%20Zuzana%20Jurkova%20and%20Hana%20Cernakova.pdf)


2016. „Badatelské spektrum současné etnomuzikologie: Cesta etnomuzikologů do města.“ Národopisná revue, vol. 2, s. 91-99.


2015. „Samson, Wake up! Musical Prague and our Recollections.“ Musicologica Olomucensia 21, p. 37 – 52.


2012. Environmental Aesthetics and Urban Soundscapes - Lucid Dreams of Mr. William Heerlein Lindley.“ Journal of Urban Culture Research. vol. 4, p. 82-95.


2011. Jurková, Z. - Seidlová, V. „Hare Krishna Mantra in Prague Streets : the Sacred, Music and Trance.“ Urban People. vol. 13, no. 2, p. 195-220.


2010. Jurková, Z. - Jonssonová, P. „The Makropulos Case as a Semiotic Experience.“ Urban People. 2010, vol. 12, no. 2, p. 291-309.


2009. „Myth of Romani Music in Prague.“ Urban People. 2009, vol. 11, no. 2, p. 351-377.


Kapitoly v knihách 

2020. „Romani Musical Remembering“, Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism, Jurková, Z. – Seidlová, V. (eds.). Praha: Karolinum, s. 138 – 159.


2020. „The Verbuňk under the Pressure of World Fame“, Cultural Mapping and Musical Diversity, Sweers, B. – Ross, S. (eds.). Sheffield: Equinox, s. 300 – 316.


2019. „Backstage People.“ In: Voicing the Unheard. Ed. Yves Defrance. Rennes: L´Harmattan, s. 139 – 154.


2015. „Nejen Země Lhostejnost.“ In In Mýtus – „Realita“ – Identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“. Ed. Soukupová, B. – Stawarz, A. Praha: FHS UK, p. 51 – 66.


„Bohemian Traces in the World of Ethnomuscology.“ In This Thing Called Music. Essays in Honor of Bruno Nettl. Ed. Lindsay Levine, v. – Bohlman, P. Rowman + Littlefield, p. 90 – 101. 


2014. „Děti ráje a Magor. Socialismus a antisocialismus na pražské hudební scéně.“ In Mýtus – „Realita“ – Identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Ed. Soukupová, B. – Luther, D. – Salner, P. Praha: FHS UK, p. 143 – 158.


2013. „Requiem for the Forgotten : Contribution to the Musical Representation of Marginality.“ In: Sounds from the Margins. Ed. Jurková, Z. Praha: Kher, 2013, p. 75-86.


„De Profundis. Mýtus druhé světové války na pražské hudební scéně.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita : Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK, p. 155-167.


„Rompop a tak dále/Rompop, and so on.“ In Dotknout se světa: Česká hudební alternativa 1968 - 2013/To touch the world: Czech musical alternative 1968 – 2013. Praha: FHS UK, p. 144 – 171.


2012. „Aha! To je ta Praha?! Staropražské písničky na prahu mýtu.“ In: Mýtus - "Realita" - Identita. Státní a národní metropole po První světové válce. Ed. Blanka SOUKUPOVÁ. Praha: FHS UK, p. 175-190.


„Prague Soundscapes.“ In: Hidden Cities: Understanding Urban Popcultures. Ed. Koos, L. Oxfordshire, United Kingdom: Inter-Disciplinary Press, p. 117-127.


„Mediation on Identity in Czech National Music.“ In National Identity/ies in Czech Music. Prague: Arts and Theatre Institute + Czech Music Council, p. 10 – 19.


2010. „Příběh kladenské synagogy.“ In Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Ed. Soukupová, B. Praha: FHS UK + Židovské muzeum, p. 57 – 65.


2007. „Uncovering Layers of Memory: A Diachronic Approach to the Music of Central European Jews and Roma“. In: Minority: Construct or Reality? (Ed. Jurková, Z. – Soukupová, B. – Novotná, H.  – Salner, P.). Bratislava: Zing Print, p. 100 – 102, 110 – 115.


2006. „Pentecostal Movement of the Czech Roma through their Music“. In: Shared Musics and Minority Identities. (Ed. N. Ceribasic and E. Haskell). Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research. p. 107 – 120.Poslední změna: 11. leden 2023 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám