• Kalendář

Kalendář

Kolokvium Současné umění v pohledu 59. bienále v Benátkách 2022

Fakulta humanitních studií UK si Vás dovoluje pozvat na kolokvium na téma Současné umění v pohledu 59. bienále v Benátkách 2022, které proběhne 26. ledna 2023 od 16 hod. na Fakultě humanitních studií UK v učebně 0.02. Kolokvium pořádají studenti a pedagogové kurzů Kreativního modulu na FHS UK.Program

 • 16:00 Úvodní slovo: Aleš Svoboda, Jaroslav Vančát

 • 16:1018:10 První blok

 • 16:10 Laura Makovičková: Kulturní jinakost jako umělecké téma na 59. benátském bienále

 • 16:30 Zita Vodičková: Aktuální podoby současného světa na 59. bienále v Benátkách

 • 16:50 Natálie Kolářová: Varování. Reflexe současných globálních problémů na 59. benátském bienále

 • 17:10 Alžběta Cuhrová: Vidět poezii

 • 17:30 Max Čuhel: Půda apod.

 • 17:50 Vojtěch Šimeček: Interdisciplinarita a prostorovost jako východiska pro konstrukci nové umělecké reality

 • 18:1018:30 Přestávka na kávu

 • 18:3020:30 Druhý blok

 • 18:30 Sára Szekeresová: Individualita, algoritmus, moc

 • 18:50 Martin Vlček: Surrealismus včerejška je transhumanismem zítřka

 • 19:10 Barbara Václavíková: Tělo kyborgovo

 • 19:30 Aleš Svoboda: Niky novomediálního umění na 59. benátském bienále

 • 19:50 Jaroslav Vančát / Andrea Uhliarová: Hromádka. Příspěvek k rekonstrukci

 • 20:10 Martin Vlček: Čtyři prázdné pavilony

 • 20:30 Zakončení kolokvia

Začátek akce 26. ledna 2023 v 16:00
Konec akce 26. ledna 2023 v 20:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Katedra teorie umění a tvorby
Email na organizátora ales.svoboda@fhs.cuni.cz
Místo konání akce Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 - Libeň, místnost 0.02
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám