Registrace předmětů

Základní pravidla

  • V harmonogramu akademického roku fakulty je vždy vyhrazeno několikatýdení období pro registraci předmětů, které chcete v průběhu semestru navštěvovat a získat z nich zápočet nebo známku. Jakékoliv změny v rozvrhu, tzn. zapisování předmětů a jejich odregistrování lze provádět pouze v tomto období.


Povinné předměty

  • Předměty vám budou na bakalářském studiu zapsány na začátku každého semestru sekretariátem programu SHV na základě doporučeného průběhu studia. V případě navazujícího magisterského studia povinné předměty registruje tajemnice nebo tajemník vaší katedry. S případnými dotazy se tak rovnou obracejte na ně.

  • V případě, že vám registrace některého povinného předmětu na daný ročník nevyhovuje, můžete si jej na sekretariátu, popřípadě na katedře nechat změnit za jiný.


Státní zkoušky a obhajoba bakalářské / diplomové práce

  • Jedná se o státnicové předměty, které jsou všem studentům zaregistrovány na začátku studia. Na jejich splnění však máte čas až do konce maximální doby studia a neběží u nich žádná jiná lhůta.

  • Na bakalářském studiu se jedná o Zkoušku z humanitní vzdělanosti a Obhajobu bakalářské práce.


Volitelné předměty

  • Volitelné předměty jsou kurzy z jiného oboru v rámci FHS, z jiné fakulty UK či z jiné univerzity (nikoliv z vyšších odborných škol). Pokud si budete chtít zapsat v SIS předměty z jiné fakulty UK, mějte na paměti, že pro předměty jsou závazné harmonogramy a pravidla fakult, na kterých jsou vyučovány, včetně délky registračního a zkouškového období.

  • Seznam kurzů, které jsou nabízeny ke křížovému zápisu, najdete ve svém zápisu předmětů a rozvrhu v SIS (stačí v zápisu zvolit některou z nabízených fakult). Známky za absolvování kurzů zapíše do SIS přímo vyučující kurzu.

  • Na bakalářském studiu se Vám započítá maximálně 26 kreditů za volitelné předměty za celou dobu studia / 18 kreditů pro studenty zapsané od ak. roku 2018/19, na navazujícím magisterském studiu se jedná maximálně o 12 kreditů za volitelné předměty.


Co s tím, když se nevejdu do omezené kapacity předmětu?

  • Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurz se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty zaregistrovat i nad limit. Všichni učitelé mají k dispozici návod, jak toto učinit (viz https://www.youtube.com/watch?v=DEObNgJ7SGk), a měli by být tedy schopni Vám vyhovět, pokud to uznají za vhodné.Poslední změna: 14. červenec 2020 15:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám