Registrace předmětů

Aktuality

Nový systém registrace předmětů na letní semestr ak. roku 2021/2022

Registrace předmětů pro studující FHS bude mít nově dvě fáze. V harmonogramu akademického roku se tak změnil začátek registrace pro studující Bc. a Mgr. studia.


Středa 2. února od 8:00 do 20:00

V tento den registrace budou platit následující pravidla:


 • Pro Bc. studující bude povolen zápis pouze Bc. předmětů.

 • Pro Mgr. studující bude povolen zápis pouze Mgr. předmětů.

 • Po webu si bude možné si zapsat 4 předměty a navíc si zvolit paralelku (např. proseminář). Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.


Čtvrtek 3. února 2022 od 10:00 do 27. února 2022 do 23:59

 • Pro všechny studující (Bc., Mgr., Ph.D.) a CŽV bude povolen zápis všech předmětů na fakultě (dle platných rekvizit, záměnností, neslučitelností).

 • Po webu je možné si zapsat další předměty z celkového limitu předmětů zapsatelných po webu, který činí dohromady 10 předmětů. Limit se netýká již zapsaných povinných předmětů.

 • Lze udělovat učitelské výjimky.


Zápis pro studující z ostatních fakult UK

 • od 7. února 2022 od 10:00 do 27. února 2022 do 23:59


Základní pravidla

 • Registrace kurzů probíhá výhradně elektronicky, a to ve Studijním informačním systému (SIS). V harmonogramu akademického roku fakulty je vždy vyhrazeno období pro registraci předmětů; v zimním semestru v září a říjnu a letním semestru v únoru. Jakékoliv změny v rozvrhu, tzn. zapisování předmětů a jejich odregistrování lze provádět pouze v tomto období.

 • Předměty jsou trojího druhu: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné a volitelné předměty si zapisujete v SIS sami dle svého uvážení. Povinné předměty vám zapíší na začátku úseku studia tajemníci, nebo tajemnice vašich studijních programů.


Návod na registraci předmětů

Návod, aneb registrace krok za krokem (včetně kontroly rekvizit) zde.


Co byste měli před registrací vědět

Sylaby

 • Před samotnou registrací kurzu je dobré si přečíst sylabus předmětu. Naleznete tam anotaci, informaci o vstupních požadavcích (jazyková kompetence, obeznámenost s problematikou, doporučení, aby kurz navštěvovali jen studující konkrétního studijního programu či specializace atp.), informaci o formě atestu, způsobu výuky a rekvizitách. Můžete se tím vyhnout pozdějšímu odhlašování či marné snaze o zápis, který vám nebude povolen, a zároveň tím zbytečně nebudete blokovat místo na kurzu těm, kteří o něj mají vážný zájem. 


Rekvizity

 • Rekvizity zjistíte v horní části sylabu po rozkliknutí kurzu (pod garantem a vyučujícím). Jsou dvojího druhu – prerekvizitykorekvizity

 • Prerekvizity jsou předměty, které musíte mít splněné, abyste si mohli zapsat daný předmět. Bez toho Vám SIS neumožní zápis.

 • Korekvizity jsou předměty, které musíte mít zapsané současně s předmětem, který si chcete zapsat. Na nesplněnou korekvizitu vás SIS upozorní až v případě provedení „kontroly“ a status zápisu budete mít „předběžný“ (a nepřeklopí se vám do závazné podoby).

 • Informace k rekvizitám u profilových kurzů společenskovědního modulu na bakalářském studiu naleznete na webu SHV.

 • Dále můžete narazit u předmětu na neslučitelnost a záměnnost. Pokud jste absolvovali či máte zapsaný předmět uvedený v kolonce neslučitelnost, nemůžete si zapsat předmět, u kterého je tato neslučitelnost uvedena. Pokud máte splněný předmět uvedený v kolonce záměnnost, nemusíte již plnit kurz, u kterého je tato záměnnost uvedena, např. na SHV u prosemináře.

 • Poznámky týkající se rekvizit, které se skrývají pod bublinou s otazníkem vedle kódu kurzu (např. „Kredity započítány nebudou, pokud je splněna neslučitelnost.“), jsou obecné a čistě informativní. Zobrazují se u kurzů s nastavenými rekvizitami všem studujícím, nikoli pouze vám. Zda vy sami rekvizitu splňujete, je nutné si ověřit v kontrole zápisu.

 

Kódy předmětů

 • Každý kurz má svůj kód. Podle něho můžete poznat, pro jaký druh studia je určen a zda je profilový (týká se SHV, více informací naleznete na webu SHV.

 • Kurzy určené pro bakalářské studium mají na druhé pozici písmeno B (např. YBFB052), pro magisterské studium písmeno M (např. YMHA46), pro doktorské studium písmeno D (např. YDFF999).

 

Výstražný trojúhelník u rozvrhového lístku

 • Pokud se u zápisu objeví potíže nesouvisející s rekvizitami a žlutý výstražný trojúhelník s vykřičníkem u předmětu, je třeba provést kontrolu.  

  • 1. Nejdříve klikněte na žlutý výstražný trojúhelník. 

  • 2. V záložce „Povolené předměty“ proveďte kontrolu („Žádost o kontrolu povolení“). 

  • 3. Ve výsledcích kontroly vyhledejte daný předmět. Ve sloupečku „Stav žádosti“ se zobrazuje stav „čeká na zpracování“. Vyčkejte, až se tento stav změní na status „schváleno k registraci“. 

  • 4. Vraťte se do záložky „Zápis (vlastní)“ a kurz si zapište.  


Kontrola zápisu

 • Jakmile si předměty zapíšete, je třeba provést kontrolu v SIS v modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“ – „záložka Kontrola“. Kontrolu proveďte nejpozději před ukončením registrace.

 • Doporučujeme tuto kontrolu spouštět průběžně, když provádíte změny v zápisu. Tím zjistíte případné překážky pro závazný zápis.

 • Až do konce registračního období mají předměty (v záložce „Zápsané“) předběžný status. Pokud žádné překážky nejsou, tak se poté předmět překlopí do řádného zápisu.

 • Pokud se překážky vyskytnou (např. nesplněné korekvizity), předmět zůstane ve stavu „předběžný“, tedy nebude řádně zapsán a nelze jej atestovat (Pozor! I přesto, že předmět není řádně zapsán, objevuje se v rozvrhu).


Co s tím, když se nevejdu do omezené kapacity kurzu?

 • Pokud je kurz plný, objeví se u něj křížek a nelze jej zapsat. Budete-li se chtít do takového kurzu zaregistrovat, sledujte průběžně v zápisovém rozhraní, zda-li se v něm během registračního období neuvolní místo. V případě opravdu velkého zájmu o daný kurz se obraťte s prosbou o doregistrování na příslušného učitele. Každý vyučující má možnost studenty zaregistrovat i nad limit. Všichni učitelé mají k dispozici návod, jak toto učinit (viz https://www.youtube.com/watch?v=DEObNgJ7SGk).


Poslední změna: 13. leden 2022 14:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám