Publikace

Novinky

Lidé města (24, 2022, 3)

Ivan Šlapeta: Stín ve tmě mizí: O filmu a přátelství

Václav Hájek: Na hraně všednosti. Eseje o vizuální kultuře

Jarka Vrbová: Norský svět. Základy norského jazyka a reálií

Tomáš Korbel: Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup


Katalog publikací

Katalog publikací

KATALOG


Aktuality


Časopisy

Recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediná antropologický časopis v ČR. Vyhází třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a jednou v anglickém jazyce.

Šéfredaktoři:

české vydání: Zdeněk R. Nešpor, SOU AV ČR a FHS UK

anglické vydání: David Verbuč, FHS UK.

Recenzovaný časopis Dějiny – Teorie – Kritika je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Fakultou humanitních studií UK; počínaje číslem 1/2011 se jeho výhradním vydavatelem stala Fakulta humanitních studií UK.  Časopis vychází dvakrát ročně, vedoucí redaktorkou je Veronika Čapská, výkonným redaktorem je Martin Nodl.


web:

www.lidemesta.cuni.cz

web:

www.dejinyteoriekritika.czDistribuci titulů provádí knihkupectví Kosmas. Publikace a časopisy jsou také k dostání v prodejně Karolina (Celetná 17, Praha 1) a v knihovně FHS UK (Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)


Kontakt

Ediční oddělení FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


kancelář: 0.16

tel.: +420 723 682 864, +420 224 271 460

e-mail:


Lidé

PhDr. Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.

redaktorka

e-mail:

tel. +420 723 682 864, +420 224 271 460

úřední hodiny:Poslední změna: 24. listopad 2022 14:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám