Publikace

Důležité informace pro autory a formuláře


Důležité sdělení

Ediční oddělení (agenda publikací FHS UK) je už v tuto chvíli přestěhováno do nové budovy fakulty v Troji, zatím se ale vše nachází v krabicích a do budovy není možný přístup.

Pracuji z domova, v případě potřeby mě prosím kontaktujte e-mailem

( ) nebo telefonicky (723 682 864).


Těším se na Vás po prázdninách v Troji a přeju hezké léto plné dobrých nápadů na nové publikace FHS.

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.


Katalog publikací


KATALOGNovinky


Antropologie smyslů. Jan Horský, Lenka Martinec Nováková, Vít Pokoroný (ed.)

Lidé města 22/2020/1

Václav Hájek. Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě

Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.): Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování: Diverzita etnických menšin


Novou elektronickou publikaci "Sociální změna" (Jiří Šubrt, Štěpánka Pfeiferová) (eds.) si můžete přečíst ve formátu pdf. zde. Monografii vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.


Učebnici "ÚVOD DO URBÁNNÍ ANTROPOLOGIE" (Blanka SOUKUPOVÁ, Miroslav HROCH, Peter SALNER, Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ (eds.) si můžete přečíst ve formátu pdf. zde. Učebnici vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Vydání tohoto CD je financováno z prostředků grantu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL Úvod do urbánní antropologie – inovace předmětu, 799/2012.


Publikaci "Úvod do antropologie etnických menšin" (doc. B. Soukupová a kol.) si nyní můžete přečíst  zde. Jedná se o vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Učebnice vyšla s podporou FRVŠ v rámci řešení projektu 414/2011 Úvod do antropologie etnických menšin - tvorba nového předmětu.


Časopisy

Recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediná antropologický časopis v ČR. Vyhází třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a jednou v anglickém jazyce.

Šéfredaktoři:

české vydání: Zdeněk R. Nešpor, SOU AV ČR a FHS UK

anglické vydání: Hedvika Novotná, FHS UK.

Recenzovaný časopis Dějiny – Teorie – Kritika je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Fakultou humanitních studií UK; počínaje číslem 1/2011 se jeho výhradním vydavatelem stala Fakulta humanitních studií UK.  Časopis vychází dvakrát ročně, vedoucí redaktorkou je Veronika Čapská, výkonným redaktorem je Martin Nodl.


web:

www.lidemesta.cuni.cz

web:

www.dejinyteoriekritika.czDistribuci titulů provádí knihkupectví Kosmas. Publikace a časopisy jsou také k dostání v prodejně Karolina (Celetná 17, Praha 1).


Kontakt

Ediční oddělení FHS UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

kancelář 5006 (5. podlaží)


telefon: +420 251 080 390

fax: +420 251 620 611

e-mail:


Lidé

PhDr. Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.

redaktorka

e-mail:

tel. +420 251 080 390

úřední hodiny: úterý 13:00 - 16:00, pátek 15:00 - 17:00Poslední změna: 26. červen 2020 13:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám