Publikace

Katalog publikací


KATALOGNovinkyOndřej Vodička: Oděni ve cti a železe. Reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa (2018)

Vyšlo nové číslo časopisu Lidé města

Nové číslo časopisu Dějiny-teorie-kritika

Lenka Krátká, Jana Wohlmuth Markupová, Miroslav Vaněk: (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008


Novou elektronickou publikaci "Sociální změna" (Jiří Šubrt, Štěpánka Pfeiferová) (eds.) si můžete přečíst ve formátu pdf. zde. Monografii vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.


Učebnici "ÚVOD DO URBÁNNÍ ANTROPOLOGIE" (Blanka SOUKUPOVÁ, Miroslav HROCH, Peter SALNER, Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ (eds.) si můžete přečíst ve formátu pdf. zde. Učebnici vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Vydání tohoto CD je financováno z prostředků grantu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL Úvod do urbánní antropologie – inovace předmětu, 799/2012.


Publikaci "Úvod do antropologie etnických menšin" (doc. B. Soukupová a kol.) si nyní můžete přečíst  zde. Jedná se o vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Učebnice vyšla s podporou FRVŠ v rámci řešení projektu 414/2011 Úvod do antropologie etnických menšin - tvorba nového předmětu.


Časopisy

Recenzovaný odborný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Jedná se o jediná antropologický časopis v ČR. Vyhází třikrát ročně, a to dvakrát v českém jazyce a jednou v anglickém jazyce.

Šéfredaktoři:

české vydání: Zdeněk R. Nešpor, SOU AV ČR a FHS UK

anglické vydání: Hedvika Novotná, FHS UK.

Recenzovaný časopis Dějiny – Teorie – Kritika je zaměřen na dějiny historiografie, metodologii a její proměny, s důrazem na polemičnost a kritičnost. Periodikum v letech 2004–2010 vydával Masarykův ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Fakultou humanitních studií UK; počínaje číslem 1/2011 se jeho výhradním vydavatelem stala Fakulta humanitních studií UK.  Časopis vychází dvakrát ročně, hlavními redaktory jsou Pavel Himl a Martin Nodl.


web:

www.lidemesta.cuni.cz

web:

www.dejinyteoriekritika.cz


Distribuci titulů provádí knihkupectví Kosmas.


Kontakt

Agenda publikací UK FHS

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

kancelář 5006 (5. podlaží)


telefon: +420 251 080 390

fax: +420 251 620 611

e-mail:


Lidé

PhDr. Marie KRATOCHVÍLOVÁ, Ph.D.

Mgr. Jan KAŠPAR

redaktorka

redaktor

e-mail:

e-mail:

tel. +420 251 080 390

tel. +420 222 988 378

úřední hodiny: úterý 13:00 - 16:00, pátek 15:00 - 17:00Poslední změna: 5. prosinec 2018 11:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám