Celoživotní vzdělávání


 • Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů.

 • Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách.

 • FHS UK poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti též programy celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK.

  Na fakultě je program celoživotního vzdělávání uskutečňován buď jako zájmový, a to zejména jako


  a) mimořádné studium,

  b) Univerzita třetího věku


  nebo jako orientovaný na výkon povolání, a to zejména jako:


  c) rozšiřující studium,

  d) doplňující studium.


  Program může být uskutečňován prezenční, distanční nebo kombinovanou formou.


  V mimořádném studiu účastník celoživotního vzdělávání zapisuje jednotlivé předměty akreditovaného studijního programu podle vlastní volby. Zápisem získává právo navštěvovat zvolenou výuku a konat z ní zkoušku, resp. ucházet se o zápočet. O zapsané výuce a vykonaných zápočtech a zkouškách obdrží úřední výkaz (diplom či potvrzení).


Poslední změna: 28. listopad 2023 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám