• Uchazeči
  • Uchazeči se speciálními potřebami

Uchazeči se speciálními potřebami

Univerzita Karlova poskytuje uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami podporu v podobě modifikace přijímacího řízení. Speciálními potřebami se rozumí funkční omezení nebo potřeba úpravy podmínek pro skládání přijímacích zkoušek vyplývající ze/z:


  • zrakového, sluchového či pohybového postižení,

  • specifických poruch učení,

  • poruchy autistického spektra,

  • jiných obtíží (např. psychického onemocnění, narušení komunikačních schopnost či chronic-ké somatické onemocnění).


Pro detailnější informace klikněte sem.


Kontaktní osoba na FHS UK: Mgr. Anna Kernerová,

e-mail: anna.kernerova@fhs.cuni.cz, tel. 224 271 463, 778 520 278Poslední změna: 28. březen 2023 16:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám