• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení


Termíny

Přihlášky na bakalářské a navazující magisterské programy

31. 3. 2019 (prodloužený termín u vybraných oborů 18. 8. 2019)

Přihlášky na magisterské programy v cizím jazyce

31. 7. 2019

Přihlášky na doktorské programy

30. 4. 2019

Přijímací zkouška na bakalářský program

18. 5. 2019

Přijímací zkouška na navazující magisterské programy1

27. 5. až 30. 5. 2019 (u prodlouženého termínu 9. 9. 2019)

Přijímací zkouška na doktorské programy

3. 6. až 14. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářský program

11. 6. 2019

Náhradní termín přijímací zkoušky na magisterské programy

13. 6. 2019 (u prodlouženého termínu 20. 9. 2019)

Náhradní termín přijímací zkoušky na doktorské programy

20. 6. až 25. 6. 2019


Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení předchozího vzdělání je limitováno dnem 30. 9. 2019. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2019 rozhodnuto, je toto období limitováno dnem 21. 10. 2019.


Organizace

Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.


Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech. Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na studijní oddělení do pěti dní od řádného termínu konání zkoušky.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 5/2018.


Odvolání

Vzor a informace k odvolání ke stažení zde.


Kontakty a platební údaje

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Bankovní spojení:

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Specifický symbol: nevyplňujte 

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 640,- Kč

  papírová přihláška 690,- Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 540,- Kč

  papírová přihláška 590,- Kč


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.Poznámky

1

Přesný termín bude uveden v pozvánce. Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá, pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS UK a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


Poslední změna: 24. duben 2019 09:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám