• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení


Pozor: Termíny a další postup přijímacího řízení upřesníme během dubna v návaznosti na přijatá celostátní opatření. V každém případě budeme dbát o to, aby to žádného uchazeče nepoškodilo.


Termíny přihlášek

Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2020.

Doktorské programy: do 30. 4. 2020.


Magisterské programy v cizím jazyce: do 30. 4. 2020, nebo do 31. 7. 2020 (viz jednotlivé cizojazyčné programy).


Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské programy: bude upřesněno.

Navazující magisterské programy: 1. 6. až 4. 6. 20201.

Doktorské programy: 8. 6. až 19. 6. 2020.


Náhradní termíny: bude upřesněno (původní termíny byly 8. 6. až 12. 6. 2020 na bakalářské a navazující magisterské programy, 22. 6. až 26. 6. 2020 na doktorské programy).


Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení předchozího vzdělání končí 30. 9. 2020. Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2020 rozhodnuto, toto období končí 21. 10. 2020.


Přihláška

Vstup do elektronické přihlášky najdete zde.


Organizace

Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.


Náhradní termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na studijní oddělení do pěti dní od řádného termínu konání zkoušky.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.


Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení:

Barbora Zelená

Tel: +420 251 080 335

E-mail:


Dotazy také můžete pokládat na socialIcon studijním Facebooku.


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Platební údaje

Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 760 Kč

  papírová přihláška 810 Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 660 Kč

  papírová přihláška 710 Kč


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.


Odvolání

Vzor a informace k odvolání ke stažení zde.Poznámky

1

Přesný termín bude uveden v pozvánce. Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá; pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS UK a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


Poslední změna: 30. březen 2020 17:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám