• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení


Pozor: Termíny a další postup přijímacího řízení se změnily v návaznosti na přijatá celostátní opatření. Snažíme se dbát o to, aby změny žádného uchazeče nepoškodily. V případě potíží se obraťte na .


Podání přihlášky

Termíny přijímacích zkoušek

Přihláška

Organizace přijímacích zkoušek

Kontakty

Platební údaje

Odvolání


Podání přihlášky

Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2020 (u většiny navazujících magisterských programů je termín dopňovacího příjímacího řízení do 17. 8. 2020).

Doktorské programy: do 30. 4. 2020.


Magisterské programy v cizím jazyce: do 30. 4. 2020, nebo do 31. 7. 2020 (viz jednotlivé cizojazyčné programy).


Dodatečné přijímací řízení na většinu navazujících magisterských programů: do 17. 8. 2020


Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské programy: přijímací zkouška je nahrazena domácí prací, její odevzdání je do 31. 5. 2020, zadání a více informací najdete na zvláštní stránce.

Navazující magisterské programy: 8. 6. až 11. 6. 20201.

Doktorské programy: 8. 6. až 19. 6. 2020.


Alternativní (náhradní) termíny přijímacích zkoušek na navazující magisterské programy: 7. 9. 2020 (pro všechny programy kromě ŘS), 8. 9. 2020 (pro ŘS). Poslední náhradní termín 18. 9. 2020.

Náhradní termíny na doktorské programy: 22. 6. až 26. 6. 2020.


Období pro dodání ověřené kopie dokladu o ukončení předchozího vzdělání: Kopii maturitního vysvědčení stačí odevzdat až v září u zápisu do studia. Nebudete-li moci maturitní vysvědčení doložit ani u zápisu v září, kontaktujte Studijní oddělení.


Přihláška

Vstup do elektronické přihlášky najdete zde.


Organizace přijímacích zkoušek

Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost.


Alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o alternativní (náhradní) termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na studijní oddělení do pěti dní od původního termínu konání zkoušky.


U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.


Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení:

Barbora Zelená

Tel: +420 251 080 335

E-mail:


Dotazy také můžete pokládat na socialIcon studijním Facebooku.


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Platební údaje

Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 760 Kč

  papírová přihláška 810 Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 660 Kč

  papírová přihláška 710 Kč


Preferujeme platby bankovním převodem, nebo platbu kartou online; vaše přihláška bude rychleji zpracována. Dále akceptujeme též platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do termínu podávání přihlášek.


Odvolání

 • Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.

 • Nejprve musíte vyčkat, až Vám přijde rozhodnutí o nepřijetí. Poté můžete písemně odvolání podat. Uveďte své jméno a kontaktní údaje, proti čemu se odvoláváte a co namítáte. Nezapomeňte se podepsat.

 • Odvolání zašlete na adresu Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

 • Vzor a k odvolání ke stažení zde.Poznámky

1

Přesný termín bude uveden v pozvánce. Časový harmonogram zkoušek se vzájemně nepřekrývá; pokud si podáte více přihlášek na více oborů na FHS UK a zkoušky se budou konat ve stejný den, všechny zkoušky stihnete.


Poslední změna: 24. červen 2020 16:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám