• Uchazeči
 • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízeníOdpuštění poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením pro osoby z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany:


Dle OR č 16/2022 jsou od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeny osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Osoba tuto skutečnost doloží předložením příslušného dokladu osobně na studijním oddělení FHS v úředních hodinách (rozpis úředních hodin naleznete zde).


Згідно із постановою ректора №16/2022 особи, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, звільняються від плати за дії, пов’язані з процедурою вступу. Особа підтверджує цей факт шляхом особистого пред’явлення відповідного документа в навчальному відділі Факультету у робочий час (з графіком прийому можна ознайомитися тут).

Podání přihlášky

Bakalářské a navazující magisterské programy: do 31. 3. 2023

Dodatečné přijímací řízení: do 15. srpna 2023

Doktorské programy: 30. 4. 2023Magisterské programy v cizím jazyce: do 28. 2. 2023 , nebo do 31. 7. 2023 (program Deutsche und französische Philosophie)


Vstup do elektronické přihlášky zde.


Platební údaje

Přihlášku můžete rovnou po podání zaplatit platební kartou on-line, přihláška je tak zpracována ihned. Další možností je platba převodem, rovněž akceptujeme platby poštovní poukázkou. Poplatek není možné platit hotově na fakultě. Příkaz k úhradě či platbu poštovní poukázkou je třeba zadat nejpozději do data podávání přihlášek.


Bankovní spojení

Poplatek za přihlášku

Upuštění od poplatku za přijímací řízení


Bankovní spojení

Účet: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT: KOMB CZ PP

Variabilní symbol: každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol pro platbu poplatku

Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379

Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558

Poplatek za přihlášku

 • bakalářské a magisterské programy:

  elektronická přihláška 830 Kč

  papírová přihláška 880 Kč

 • doktorské programy:

  elektronická přihláška 730 Kč

  papírová přihláška 780 Kč

Upuštění od poplatku za přijímací řízení

 • Uchazeči nacházející se v tíživé sociální situaci mohou získat nárok na prominutí poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Žádost o nestanovení poplatku je třeba podat spolu s přihláškou nejpozději do 31. 12. 2022. Podrobný návod, jak postupovat, najdete zde.

Termíny přijímacích zkoušek a náhradní termín

Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce. K pozvánce se dostanete pod tímto odkazem prostřednictvím registračního e-mailu a hesla, které jste si zvolil/a při zakládání přihlášky. Následně v sekci Moje přihlášky naleznete svou přihlášku na konkrétní studijní program. Pozvánka k přijímací zkoušce je nahrána pod odkazem Elektronické dokumenty, který naleznete vlevo dole po rozkliknutí přihlášky.


Náhradní termín přijímací zkoušky poskytneme uchazečům v odůvodněných případech. Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky musí uchazeč poslat na Studijní oddělení do 3 dnů od řádného termínu konání zkoušky.


Organizace přijímacích zkoušek

U přijímací zkoušky je třeba předložit průkaz totožnosti. Přijímací řízení se řídí pravidly vyhlášenými v Opatření děkana č. 8/2019.


Uchazeč může z důvodu zdravotního handicapu – včetně specifických poruch učení – požádat o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě musí být součástí přihlášky ke studiu písemná, zdůvodněná a lékařským potvrzením doložená žádost. Podrobnější informace pro uchazeče se speciálními potřebami najdete zde.

Doklad o ukončení předchozího vzdělání

Doklad o ukončení předchozího vzdělání se odevzdává až u zápisu do studia. Nebudete-li moci předchozí vzdělání doložit do konce září, kontaktujte prosím Studijní oddělení.


V rámci přijímacího řízení na bakalářské studium stačí doložit jakýkoli průchod maturitou. Žádné bonifikace dávat nebudeme, žádné volitelné části maturity nepožadujeme.


Odvolání

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení.


Kdy nemá smysl odvolání podávat?

 • Čekací listina - přijímáme dostatečný počet uchazečů; za přijaté uchazeče, kteří se do studia nezapíší, nenabíráme žádné náhradníky, kteří jsou tzv. pod čarou.

 • Motivace - ani velký zájem o studium není dostatečný důvod pro podání odvolání.

 • Druhá šance – odvolání neslouží jako druhá šance pro případný přezkum Vaší práce.


Kdy má smysl odvolání podat?

V případě, že fakulta v některé fázi přijímacího řízení pochybila. Adekvátní důvod může být například:

 • Nebyla Vám doručena pozvánka k přijímací zkoušce.

 • Nebylo Vám u zkoušky předáno zadání textu.


Proces podání odvolání:

 • Nejprve musíte vyčkat, až Vám přijde rozhodnutí o nepřijetí. Do 30 dní od doručení můžete odvolání podat. Odvolání je potřeba podat písemně a originál podepsat. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje, proti čemu se odvoláváte a co namítáte. Odvolání zašlete prosím na adresu Studijní oddělení, Fakulta humanitních studií UK, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha.

 • Vzor k odvolání je ke stažení zde.

Kontakty

Dotazy k přijímacímu řízení:

Barbora Zelená

E-mail:


Dotazy také můžete pokládat na studijním Facebooku


Dotazy k přijímacímu řízení na doktorská studia:

E-mail:


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha

Studijní odděleníPoslední změna: 27. duben 2023 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám