Přípravný kurz


Pokud se chcete připravit na přijímací zkoušky do bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti, můžete se přihlásit do přípravného kurzu, a vyzkoušet si tak „přijímačky nanečisto“.


Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti překladu středně obtížných odborných textů a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Účastník získá možnost vypracovat tři překlady vybraných textů z minulých přijímacích zkoušek. Účastníci pak dostanou opravené překlady se slovním hodnocením. Dále se budou moci zúčastnit semináře s vyučujícími jazyků, kteří jejich překlady opravovali (pod vedením Mgr. Lily Císařovské) a konzultovat s nimi své překlady.


Překlady bude možné odevzdávat do 18. 2. 2018, hodnocení překladu bude poskytnuto nejpozději do 15. 3. 2018. Seminář se bude konat v sobotu 17. 3. 2018 v budově FHS UK - v Praze - Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5).


Texty k překladům, instrukce a prostředí pro odevzdávání překladů budou k dispozici v systému TURNITIN. Přihlašovací údaje do TURNITINu budou účastníkům rozesílány po zaplacení kurzu.


Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen. Přihlášky je možné podávat od začátku listopadu.


Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019.


Kontakty a další informace:

Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Kontaktní osoba: Richard Davídek

E-mail: 

Telefon: +420 251 080 374


Přihlášku lze podávat do: 31. 1. 2018 

Forma výuky: distanční 

Jazyk výuky: čeština 


Podat přihlášku.

Poplatek: 1000 Kč


Upřesnění poplatku: Poplatek je vždy za jeden jazyk (Aj, Nj, Fj), je splatný do 31. 1. 2018 složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:

Číslo účtu Komerční banky: 27-1842600277/0100

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: je automaticky vygenerován při podání elektronické přihlášky.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám