Přípravný kurz


Pokud se chcete připravit na přijímací zkoušky do bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti, můžete se přihlásit do přípravného kurzu a vyzkoušet si tak „přijímačky nanečisto“.


Cílem kurzu je umožnit účastníkům procvičit se v dovednosti shrnutí cizojazyčného odborného textu a získat zkušenosti, jež následně využijí při přijímacím řízení. Kurz bude probíhat formou domácí práce a dvou společných seminářů. První seminář se uskuteční v sobotu 06.03.2021 od 10 hodin (online). Jeho obsahem bude představení formátu přijímací zkoušky a problematika práce s cizojazyčným odborným textem obecně. Účastníci kurzu následně vypracují shrnutí zadaného textu a zodpoví doprovodné otázky. Práci bude možné odevzdat elektronicky nejpozději do 31.03.2021. Účastníci pak dostanou své práce opravené se slovním hodnocením. Druhý seminář se uskuteční v sobotu 24.04.2021. Jeho obsahem budou zejména individuální konzultace prací a jejich hodnocení.


Společné semináře se uskuteční dle aktuální epidemiologické situace prezenčně v budově FHS UK (Pátkova 2137/5, Praha 8) anebo formou online setkání v prostředí videokonferenčního programu MS Teams (či obdobné platformy). Účastníci kurzu budou o průběhu seminářů včas informováni.


Maximální počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.


Kurz je primárně určen pro uchazeče o studium bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022.


Kontakty a další informace:

Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek

E-mail: 

Telefon: +420 724 039 934


Přihlášky lze podávat do 25. 02. 2021.

Forma výuky: distanční 

Jazyk výuky: čeština 


Podat přihlášku.

Poplatek: 1000 Kč


Poslední změna: 22. únor 2021 16:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám