Otevřená studia


Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program Otevřená studia nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK z filosofie, historie, společenských věd (antropologie, ekonomie, psychologie a sociologie), tvořivosti a jazyků. Účastníci programu získají přístup do Studijního informačního systému SIS a přístup k široké nabídce kurzů, studijních podkladů a k možnosti skládat atestace (v případě poptávky převyšující kapacitu kurzu mají přednost při zápisu studenti řádného studia). Kurzy absolvované s hodnocením „výborně“ nebo „velmi dobře“ je později možné dle platných studijních předpisů uznat za splněné v řádném studiu.


Akademický rok: 2017/2018

Semestr začátku: zimní, letní

Délka kurzu: 6 měsíců, Délka kurzu v semestrech: 1

Forma výuky: prezenční

Jazyk výuky: čeština

Rozvrhy

Ve studijním informačním systému si můžete zobrazit rozvrhy kurzů, z nichž si můžete vybírat. Vypsány jsou podle jednotlivých pracovišť. V bakalářském oboru Studium humanitní vzdělanosti je to Filosofický, Historický, Společenskovědní, Komunikativní, Kreativní a Kvalifikační modul. Rozvrhy předmětů magisterských a doktorských oborů zobrazíte, když v poli "Katedra" vyberete příslušné pracoviště.

Požadavky pro přijetí:

Účast v programu je podmíněna přijetím na základě jednostránkového motivačního listu a případně následného pohovoru. Motivační listy a jakékoli dotazy posílejte e-mailem na .

Přihlášky:

Přihlášky na letní semestr podávajte do 16. 2. 2018 (semestr začíná 19. 2. 2018), doporučujeme však přihlašovat se dříve, registrace kurzů začíná už 5. 2. 2018.


Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Poplatek:

1500 Kč

Informace k platbě najdete v detailu své přihlášky. Poplatek se hradí spolu s podáním přihlášky, nejpozději tedy do uzávěrky podávání přihlášek (16. 2. 2018).


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám