Otevřená studia


Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program Otevřená studia nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK.


Akademický rok: 2021/2022

Semestr začátku: zimní, letní

Délka kurzu: 6 měsíců, Délka kurzu v semestrech: 1

Forma výuky: prezenční

Jazyk výuky: čeština

Rozvrhy

Ve studijním informačním systému si můžete zobrazit rozvrhy kurzů, z nichž můžete vybírat. Upozorňujeme, že registrace některých povinně volitelných kurzů je podmíněna splněním prerekvizit (viz detail předmětu). Tyto kurzy je možné registrovat pouze po domluvě s jejich vyučujícími.

Přihlášky:

Přihlášky na zimní semestr podávejte do 19.09.2021.


Kurz je kapacitně omezen. Před zaplacením přihlášky si u kontaktní osoby ověřte, zda není již kapacita naplněna.


Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek

Email:


Dne 20.09.2021 se uskuteční společné setkání s účastníky programu. Na setkání bude představen smysl a průběh programu, způsob registrace kurzů prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) i charakteristika bakalářského studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti. Setkání proběhne od 14 hodin v budově Fakulty humanitních studií (místnost 1.02).


Poplatek:

200 Kč/vybraný povinně volitelný kurz


Konečná výše poplatku bude vyměřena na základě počtu registrovaných povinně volitelných kurzů po skončení registračního období.


Poslední změna: 17. září 2021 15:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám