Otevřená studia


Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program Otevřená studia nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK.


Akademický rok: 2022/2023

Semestr začátku: zimní, letní

Délka kurzu: 6 měsíců, Délka kurzu v semestrech: 1

Forma výuky: prezenční

Jazyk výuky: čeština


Rozvrhy


Ve studijním informačním systému si můžete zobrazit rozvrhy kurzů, z nichž si můžete vybírat. Upozorňujeme, že registrace některých povinně volitelných kurzů je podmíněna splněním prerekvizit (viz detail předmětu). Tyto kurzy je možné registrovat pouze po domluvě s jejich vyučujícími.


Přihlášky:


Přihlášky na letní semestr podávejte od 18.11.2022.


Kurz je kapacitně omezen.


Dne 16.01.2023 se uskuteční společné setkání s účastníky programu. Na setkání bude představen smysl a průběh programu, způsob registrace kurzů prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) i charakteristika bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti. Setkání proběhne v 15.30 v budově Fakulty humanitních studií (místnost 1.21).


Kontakty:


Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Koordinátorka: Adéla Kobzáňová

Email:


Poplatek:


200 Kč/vybraný povinně volitelný kurz


Konečná výše poplatku bude vyměřena na základě počtu registrovaných povinně volitelných kurzů po skončení registračního období.


Poslední změna: 18. listopad 2022 17:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám