Otevřená studia


Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program Otevřená studia nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK.


Akademický rok: 2019/2020

Semestr začátku: zimní, letní

Délka kurzu: 6 měsíců, Délka kurzu v semestrech: 1

Forma výuky: prezenční

Jazyk výuky: čeština

Rozvrhy

Ve studijním informačním systému si můžete zobrazit rozvrhy kurzů, z nichž si můžete vybírat. Vypsány jsou podle jednotlivých pracovišť. V bakalářském oboru Studium humanitní vzdělanosti je to Filosofický, Historický, Společenskovědní, Komunikativní, Kreativní a Kvalifikační modul.

Přihlášky:

Přihlášky na letní semestr podávajte od 04.11.2019 do 04.02.2020 (semestr začíná 17.02.2020).


Kurz je kapacitně omezen. Před zaplacením přihlášky si u kontaktní osoby ověřte, zda není již kapacita naplněna.


Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Richard Davídek

Email:Poplatek:

200 Kč/vybraný povinně volitelný kurz

Informace k platbě najdete v detailu své přihlášky. Poplatek se hradí spolu s podáním přihlášky, nejpozději tedy do uzávěrky podávání přihlášek. Konečná výše poplatku bude vyměřena na základě počtu registrovaných povinně volitelných kurzů po skončení registračního období (01.03.2020).


Poslední změna: 4. listopad 2019 09:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám