Úřední deska

Zveřejňování informací na úřední desce

Postřednictvím úřední desky máte přístup k mnoha důležitým dokumentům a materiálům týkajícím se chodu fakulty, jako jsou např. opatření děkana, vyhlášky, pokyny, výběrová řízení apod.

Úřední desku lze nalézt v listinné podobě v budově UK v Jinonicích, U Kříže 8, 158 00 Praha 5, budova B, 5. podlaží, chodba u místnosti 5005, nebo zde na fakultních webových stránkách. Dle zákona a statutu FHS UK čl. 19 odst. 7 je rozhodující obsah písemností zveřejněných na úřední desce fakulty v listinné podobě. Dokumenty v listinné podobě jsou na úřední desce pravidelně obměňovány, na elektronické desce jsou pravidelně doplňovány. Zneplatněné verze vyhlášek apod. jsou vždy vyznačeny.

Délka doby vyvěšení se řídí zákonnými předpisy; nejčastěji bývá 15 až 30 dnů. Na elektronické úřední desce jsou dokumenty ponechány trvale, kromě rozhodnutí děkana v disciplinárním řízení.


Dokumenty zveřejněné na úřední descePoslední změna: 22. duben 2020 15:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám