Pracovní cesty

Kontakt a úřední hodiny

Bc. Tereza WONGOVÁ


kancelář: 6005

e-mail:

telefon: +420 251 080 407


Úřední hodiny:

po

10:00 - 12:00

út

10:00 - 12:00

st

10:00 - 12:00

čt

10:00 - 12:00


POZOR! V období letních prázdnin jsou úřední hodiny zrušeny. Vyúčtování pracovních cest, návrhy na vyslání a veškeré další dokumenty lze zaslat poštou, případně vložit do přihrádky "pracovní cesty" v 5. patře v budově FHS UK v Jinonicích. Místnost s přihrádkami se nachází vedle sekretariátu děkana. Pokud by místnost s přihrádkami byla uzamčena, dokumenty lze nechat na vrátnici. Uložení dokumentu na vrátnici prosím oznamte emailem na adresu . Případnou osobní návštěvu je možné si domluvit předem emailem, taktéž na adrese .

Obecné informace

Zaměstnancům FHS UK (=osobám, které mají s FHS UK uzavřenou pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) v případě pracovní cesty náleží při splnění předem stanovených podmínek cestovní náhrady za cestovní výdaje. Podmínky organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům FHS UK upravuje Opatření tajemníka č. 3/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK.


Osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK je v případě cesty související s projektovou podporou nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty při splnění předem stanovených podmínek možné poskytnout příspěvek na cestovní výdaje. Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK upravuje Opatření tajemníka č. 4/2016 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK.


Poslední změna: 8. srpen 2018 17:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám