Pracovní cesty

Kontakt a úřední hodiny

Bc. Tereza WONGOVÁ


kancelář: 6005

e-mail:

telefon: +420 251 080 407


Úřední hodiny:

po

14:00 - 16:00

út

14:00 - 16:00

st

14:00 - 16:00

čt

14:00 - 16:00


Vyúčtování pracovních cest, návrhy na vyslání a veškeré další dokumenty není nutné nosit osobně. Lze je zaslat také poštou nebo vložit do přihrádky "pracovní cesty" v 5. patře v budově FHS UK v Jinonicích vedle sekretariátu děkana. Pokud by místnost s přihrádkami byla uzamčena, dokumenty lze nechat v označené obálce na vrátnici. Uložení dokumentu na vrátnici prosím oznamte emailem na adresu .


Obecné informace

Zaměstnancům FHS UK (=osobám, které mají s FHS UK uzavřenou pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) v případě pracovní cesty náleží při splnění předem stanovených podmínek cestovní náhrady za cestovní výdaje. Podmínky organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad zaměstnancům FHS UK upravuje Opatření tajemníka č. 3/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK.


Osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK je v případě cesty související s projektovou podporou nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty při splnění předem stanovených podmínek možné poskytnout příspěvek na cestovní výdaje. Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK upravuje Opatření tajemníka č. 4/2016 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK.


Pokyny


Poslední změna: 30. listopad 2018 19:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám