• Fakulta

Fakulta

O fakultě

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), hlavní sídlo


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání.


KONTAKTY


Oborové zaměření

Studium

Věda a výzkum

Mezinárodní spolupráce

Vnější vztahy

Virtuální prohlídka budovy


Oborové zaměření

Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), seminární místnost


Studium

Poskytuje vysokoškolské vzdělání v humanitních disciplínách a nabízí studium v bakalářském, navazujících magisterských a doktorských programech.


Studijní programy


Jazyky výuky

  • čeština

  • angličtina

  • francouzština

  • němčina


Věda a výzkum

Fakulta je zapojena do mnoha vědeckých projektů s mezinárodní účastí. Podílela se na několika projektech 6. a 7. rámcového programu EU a dále na projektech CEEPUS a dalších mezinárodních organizací. Je řešitelem celé řady národních výzkumných projektů GA ČR, IGA a dalších agentur.


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK), sídlo na Praze 8


Mezinárodní spolupráce

V souladu se svým dlouhodobým záměrem se Fakulta humanitních studií profiluje jakožto research faculty s důrazem na těsné propojení vědecké činnosti, zahraničních vztahů a studia, klade důraz na internacionalizaci svých studií a na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumných aktivit. Má uzavřeno více než 80 smluv s partnerskými institucemi z celého světa týkajících se výměnných pobytů studujících či vyučujících. V konsorciu s předními německými a francouzskými univerzitami realizovala mezi lety 2008–2023 společný program Deutsche und französische Philosophie.


Vnější vztahy

Kromě toho spolupracuje s mimoakademickou sférou a svými aktivitami se snaží přispět k upevnění postavení univerzity jako jedné z předních institucí ve veřejném prostoru.


Virtuální prohlídka budovy


Poslední změna: 13. březen 2024 14:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám