Hovory s absolventy

Rozhovory

Kontakt


Vážení kolegové, milí přátelé,


my všichni, kteří jsme spojení s Fakultou humanitních studií, se, ať už vědomě, anebo nevědomě, zamýšlíme nad tématem budoucnosti našich studentů, a potažmo absolventů. Uchazeči o studium společně se svými blízkými si při rozhodování o místě svého budoucího studia kladou otázku po možnostech následného pracovního uplatnění; stávající studenti fakulty se možná již rozhlížejí po nějakých konkrétních činnostech anebo uvažují o svých celkových profesních či jiných sociálních perspektivách; vyučující, ať už udržují, anebo neudržují kontakt se svými studenty i po absolvování studia, se zajímají o jejich další osudy, a tedy v jistém smyslu i o výsledky svého mnoholetého osobního snažení.


Všechna tato hlediska se zaměřují na naše absolventy z pohledu takříkajíc praktického, a v tomto smyslu se dá bez nadsázky říci, že absolventi FHS UK zastávají nejrůznější pozice v nejrůznějších sférách. Můžeme se o nich doslechnout v souvislosti s neziskovým sektorem, žurnalistikou, byznysem, vědou a výzkumem, kreativními profesemi, PR, poradenstvím a mnohými dalšími oblastmi. Je tady nicméně ještě jeden, možná dokonce důležitější pohled, a to je, parafrázuji-li výraz profesora Jana Sokola, jednoho ze zakladatelů naší fakulty, absolvent jako osoba, či lépe řečeno, absolvent jako osobnost. Podle mého názoru se absolventi naší fakulty napříč nejrůznějšími obory vyznačují jednou důležitou charakteristikou: jsou to mnohdy zajímavé a občas dokonce mimořádné osobnosti, a, kdož ví, možná je to mnohem důležitější než konkrétní aktuální pracovní pozice nebo často efemérní výhledy do nejisté a proměnlivé budoucnosti. Jsem pevně přesvědčena, že absolventi FHS jsou především osobnosti, které mohou rozumět současnému světu i sobě samým a věnovat se nejrůznějším činnostem napříč všemi humanitními (a občas i jinými) sférami. Absolvent FHS se prostě neztratí a poradí si i s nejsložitějšími podmínkami současného nestálého a tak rychle se proměňujícího světa.


Chtěla bych, aby tento nový projekt s jednoduchým, ale výmluvným názvem Hovory s absolventy všechny tyto teze potvrdil a ukázal na konkrétních příkladech. Chtěla bych, aby se absolventi FHS předvedli v těchto rozhovorech ve vší své šíří a hloubce. Chtěla bych, aby všem vám vyvrátili některé předsudky o "fakultě hledající smysl" a také aby zodpověděli žhavé dotazy a možná dali naději. Chtěla bych, aby absolventi FHS o sobě i mnoho let po studiu věděli, pomáhali si a byli zajedno. Věřím, že všechny tyto přání projekt Hovory s absolventy splní, a především vám přeji zajímavé a poutavé čtení!


Mgr. Kateřina Tourková

vedoucí vnějších vztahů a komunikaceRozhovory

Tereza Lišková, absolventka oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Pracuje jako šéfredaktorka magazínu Material Times.

Tereza Lišková
Lukáš Erba (1984) pochází z Kladna, na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti a následně magisterský obor Studia občanského sektoru. Pracuje v reklamní produkci Boogiefilms a také jako umělecký fotograf.

Lukáš Erba

Tomáš Princ (1985) pochází z Prahy. Na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Po studiu působil jako dobrovolník v Keni a v Jižní Koreji. Pracuje jako fotograf na volné noze a za svůj blog Humans of Prague získal letos cenu Magnesia Litera.

Tomáš Princ

Jan Osúch (1983) pochází z Kutné Hory. Na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti, dva roky působil v akademickém senátu a podílel se na založení studentského časopisu Humr. Už během studií začal působit v různých médiích (iHNed.cz, Novinky.cz) a po škole pracoval jako reportér pro Českou televizi. V letech 2010-2012 působil jako mluvčí Úřadu vlády ČR, následně vedl čtyři roky komunikaci cestovní kanceláře Fischer. V současnosti působí jako manažer PR a komunikace pojišťovací společnosti Renomia.

Jan Osúch


Kontakt

Vedení projektu:

Autorka rozhovorů: Bc. Jana Fikejsová


Poslední změna: 19. duben 2017 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám