Naši absolventi

Klár„Studium na FHS mi poskytlo další rovinu vzdělání, ale jsem díky němu i daleko naštvanější,“ vypráví u malého kavárenského stolu Klára Brůhová, historička architektury. Má za sebou pestrou studijní cestu, od Fakulty architektury ČVUT, přes Filozofickou fakultu UK a UMPRUM opět k FA ČVUT, kde nyní působí. Po pěti letech od získání doktorského titulu nastoupila na Genderová studia na FHS, které loni úspěšně absolvovala. Proč tento obor zvolila, co všechno na oboru hledala a co si skutečně ze studia odnesla, nám pověděla u šálku černého čaje s mlékem.

Klára Brůhová

odborná asistentka na Ústavu dějin a teorie architektury Fakulty architektury ČVUTŠárka Stříbrská je absolventkou bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujícího magisterského programu Sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Se svou diplomovou prací Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa zvítězila v roce 2021 v celorepublikové soutěži společenskovědních bakalářských a diplomových prací se zaměřením na životní prostředí Czech Envi Thesis. Nyní pracuje v Odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.

Šárka Stříbrská

referentka Odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí


K výročí třiceti let Studia humanitní vzdělanosti jsme se vypravili přes řeku do Veletržního paláce za naším absolventem Michalem Novotným, kurátorem a ředitelem sbírky umění po roce 1945 v Národní galerii. Na FHS vystudoval bakalářské a pak i magisterské studium se zaměřením na filosofickou antropologii.

Michal Novotný

kurátor a ředitel sbírky umění po roce 1945 v Národní galerii

Magdalena Górska vystudovala na FHS UK v roce 2006 bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti a následně v roce 2009 magisterský obor Genderová studia. Doktorský titul získala v oboru genderových studií na švédské Linköping University. Nyní působí jako Assistant Professor na Katedře mediálních a kulturních studií Fakulty humanitních věd nizozemské Utrecht University, kde je jednou z koordinátorek magisterského studijního programu genderových studií. Pobývala též coby Visiting Scholar na University of California, Santa Cruz.

Magdalena Górska

odborná asistentka na Katedře mediálních a kulturních studií Fakulty humanitních věd Utrecht University

Kateřina Krtilová absolvovala bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v roce 2003. Navazující magisterské studium v programu Elektronická kultura a sémiotika následně dokončila v roce 2006. Nyní je hostující profesorkou na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na univerzitě ve Vídni a autorkou knih o teorii a filosofii médií. Byla odbornou asistentkou na Katedře filmových studií FF UK, koordinátorkou doktorandského programu Epistemologie estetických praktik (Universität Zürich, ETH, ZHdK) a také akademickou pracovnicí a koordinátorkou Kompetenzzentrum Medienanthropologie (Centrum pro mediální antropologii, Bauhaus-Universität Weimar). Odborně se zaměřuje na teorii a filosofii médií, estetiku a digitální média, vztah mediality, performativity a materiality v současné filosofii a teorii kultury, propojení teorie a praxe ve vědě a umění, vztah teorie médií a náboženství.

Kateřina Krtilová

hostující profesorka na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na univerzitě ve Vídni

Andrea Průchová Hrůzová

zakladatelka a ředitelka platformy pro studia vizuální kultury Fresh Eye, post-doc pracovnice Oddělení politických dějin AV ČR a odborná asistentka na Katedře sociologie FSV UK

Marie Heřmanová

vědecká pracovnice na Sociologickém ústavu AV ČR


Linda Hroníková

učitelka a překladatelka z anglického jazyka

Jana Strunecká

parlamentní zpravodaj na Úřadu vlády ČR


Eduard Březina

dokumentarista, podcaster a videotvůrce

Eva Klesnil Sinkovičová

redaktorka a moderátorka Rádia Junior, herečka

Jan Osúch

mediální poradce EPP Group v Evropském parlamentu v Bruselu

Jakub Kašpar

náměstek ředitele, vedoucí odboru vnějších vztahů Správy Krkonošského národního parku

Jakub Rákosník

docent na Ústavu hospodářských a sociálních dějin a proděkanem pro infrastrukturu FF UK

Petra Zimermanová vystudovala Humanitní studia na Institutu základů vzdělanosti, předchůdci FHS, a poté už pokračovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy na tehdy nově otevřeném magisterském oboru Studia občanské společnosti. Hned po bakalářském studiu začala pracovat ve Společnosti pro hluchoslepé – LORM, kde od roku 2004 zastává pozici ředitelky.

Petra Zimermanová

ředitelka ve Společnosti pro hluchoslepé – LORM


Darja Stomatová vystudovala bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti a potom ještě Politologii a Žurnalistiku na FSV UK. Jako reportérka působila na TN Nova, později na CNN Prima News. Pokrývala například americké prezidentské volby v roce 2020 nebo následky ničivého tornáda na Moravě. Minulý rok, po ruské invazi na Ukrajinu, zůstali s kameramanem Jánem Schürgerem jako poslední zahraniční štáb v zemi a vysílali z ostřelované charkovské oblasti. O své zkušenosti z prvních týdnů války také napsali knihu Pod štítem Charkova. Autentické svědectví z válečné zóny.

Darja Stomatová

reportérka na CNN Prima News

Jindřich Pinc vystudoval bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a potom Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Dnes působí ve společnostech Ateliér pro veřejnou debatu a Socionaut, které zkoumají prostor a jeho působení na obyvatele. Také spoluzaložil spolek Povaleč, který pořádá stejnojmenný festival ve Valči a spravuje kulturní centrum Klubovna v pražských Dejvicích.

Jindřich Pinc

spoluzakladatel spolku Povaleč, správce kulturního centra Klubovna, člen Ateliéru pro veřejnou debatu a Socionaut


Pavla Kluzáková vystudovala Management na Univerzitě Hradec Králové a potom navazující magisterský program Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Momentálně pracuje jako vedoucí HR v Člověku v tísni, předtím ale působila i v komerční sféře. Příležitostně se věnuje koučingu.

Pavla Kluzáková

vedoucí HR v Člověku v tísni


Kristýna Hladíková vystudovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. V současné době působí v úspěšném online antikvariátu Knihobot jako vedoucí marketingu. Ve volném čase občas píše povídky.

Kristýna Hladíková

manažerka komunikace a sociálních sítí online antikvariátu Knihobot (Bookbot)


Petra Květová Pšeničná absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské studium. Pracovala jako televizní moderátorka, reportérka i dramaturgyně, psala do různých časopisů. Nyní moderuje ranní vysílání Rádia ZET. S moderátorskou kolegyní Žanetou Slámovou založily neziskovou organizaci Fandi mámám a letos spustily podcast o neziskovém sektoru Dobro skladem.

Petra Květová Pšeničná

moderátorka ranního vysílání Rádia ZET, autorka

podcastu Dobro skladem

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D., absolvoval na Fakultně humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium. V současné době působí na Katedře historických věd FHS UK. Vyučuje v rámci magisterského studijního programu Orální historie – soudobé dějiny. Ve svých pracích se věnuje například militárním dějinám, kolektivní paměti, orální historii a historické antropologii.

Jiří Hlaváček

odborný asistent na Katedře historických věd FHS UK, výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Marina Puzdrova absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté navazující magisterský program Studia občanského sektoru. Dlouhodobě se věnuje občanskému sektoru. Byla mimo jiné koordinátorkou východoevropských programů ve společnosti Člověk v tísni a výkonnou ředitelkou Občanského Běloruska.

Marina Puzdrova

konzultantka a projektová manažerka na volné noze v oblasti občanské společnosti

Kristina Cysařová (roz. Klepková) absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté navazující magisterský program Studia občanského sektoru. Dlouhodobě se věnuje občanskému a neziskovému sektoru. V roce 2016 stála u zakládání Centra Locika a v roce 2017 s manželem otevřela pro veřejnost Winternitzovu vilu.

Kristina Cysařová

zakládatelka Centra Locika, PR manažerka Winternitzovy vily


Monika Brzoňová absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté navazující magisterský program Obecná antropologie – integrální studium člověka. Je projektovou manažerkou evropského projektu a učitelkou občanské a výtvarné výchovy na základní škole, současně také externí redaktorkou a odbornou konzultantkou mimoškolních aktivit. Založila projekty Etika hrou a Etika pro firmy, jejichž cílem je seznamovat širokou veřejnost s oblastí etiky a etické výchovy.

Monika Brzoňová

zakladatelka projektu Etika hrou a Etika pro firmy, projektová manažerka evropského projektu a učitelka na ZŠ

Andrea Průchová Hrůzová absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté navazující magisterský program Elektronická kultura a sémiotika. Je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Univerzitě Karlově, Prague College a Scholastice. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye.

Andrea Průchová Hrůzová

zakladatelka a ředitelka platformy pro studia vizuální kultury Fresh Eye, post-doc pracovnice Oddělení politických dějin AV ČR a odborná asistentka na Katedře sociologie FSV UK

Markéta Vozková absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté také společně s navazujícím studiem žurnalistiky na Fakultě sociálních věd magisterský program Elektronická kultura a sémiotika. Je editorkou Českého rozhlasu Plus, aktuálně na rodičovské dovolené. Také je projektovou a PR manažerkou festivalu australských a novozélandských filmů Aussie & Kiwi Film Fest.

Markéta Vozková

editorka Českého rozhlasu Plus, projektová a PR manažerka festivalu Aussie & Kiwi Film FestKlára Vraštilová absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté také navazující magisterský program Studium občanské společnosti. Dlouhodobě se věnuje problematice rozvoje v zemích globálního jihu, především v Africe.

Klára Vraštilová

konzultantka v oblasti občanské společnosti v EUCAP Sahel Niger

Alena Bendová absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti a poté také navazující magisterský program Sociální a kulturní ekologie. Dlouhodobě se věnuje problematice ochrany přírody. Je členka spolku Prales dětem, který se zaměřuje nejen na záchranu přírody v zahraničí, ale i v České republice.

Alena Bendová

členka spolku Prales dětem

Marek Uhlíř absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy navazující magisterské studium Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Působil jako ředitel domácího hospice Cesta domů. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravotní péče a zdravotnictví.

Marek Uhlíř

ředitel domácího hospice Cesta domů

Jan Böhm absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské studium. Působil jako ředitel organizace SIRIRI, na volné noze spolupracoval s organizacemi Adra, FoRS, Business Leaders Forum, Nadace Via a festivalem Jeden svět. V současné době pracuje jako digital strategist v organizaci Lékaři bez hranic.

Jan Böhm

digital strategist v organizaci Lékaři bez hranic

Lucie Mottlová, dříve Poštolková, absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském stupni pokračovala magisterským oborem Elektronická kultura a sémiotika. Lucie Mottlová se od studií věnuje žurnalistice, v současné době pracuje v Deníku Metro. Aktuálně je na mateřské dovolené.

Lucie Mottlová

redaktorka v Deníku Metro


Lukáš Voborský vystudoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské studium. Po získání bakalářského titulu pokračoval na fakultě magisterským oborem Obecná antropologie. Po řadu let pracoval pro Charitu ČR, kde měl na starosti vlastní program v Srbsku a po zemětřesení na Haiti v roce 2010 tam samostatně vedl celou misi. V dalších letech působil v řadě rozvojových zemí jako například Haiti, Irák, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Mongolsko. V současné době pracuje v rámci humanitární organizace Caritas Switzerland, která dlouhodobě působí v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární práce. Aktuálně působí na Blízkém východě, konkrétně v Libanonu.

Lukáš Voborský

humanitární pracovník v Caritas Switzerland

Jakub Suchel vystudoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy navazující magisterský program Sociální politika a sociální práce v rámci oboru Občanský sektor. Bakalářské studium absolvoval na Evangelické teologické fakultě v rámci oboru Pastorační a sociální práce. V současné době působí jako ředitel Diakonie Praha.

Jakub Suchel

ředitel Diakonie Praha

Martina Jurigová absolvovala na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Obecná antropologie – integrální studium člověka. Bakalářský obor Zdravotnický záchranář absolvovala na Jihočeské univerzitě. V rámci spolupráce s Lékaři bez hranic navštívila řadu rozvojových zemí jako například Tanzanie, Jemen, Irák, Sýrie. V současné době působí jako sestra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Martina Jurigová

zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Barbora Hartmanová absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském stupni pokračovala magisterským studiem žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK. V současné době působí jako manažerka marketingu a PR ve společnosti Performia, jejíž česká pobočka byla letos již po šesté v řadě vyhlášena za nejúspěšnější mezi třiceti zeměmi světa.

Barbora Hartmannová

manažerka marketingu a PR ve společnosti Performia

Lída Charvátová, původním jménem Ludmila Šašková, vystudovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v době jejího studia na Institutu základů vzdělanosti, bakalářské studium. Po získání bakalářského titulu pokračovala navazujícím magisterským studiem Teorie a filozofie komunikace na Fakultě humanitních studií ZČU. V současné době působí jako publicistka, copywriter a lektorka osobního rozvoje.

Lída Charvátová

publicistka, copywriterka a lektorka osobního rozvoje

Novinářka a spisovatelka Judita Matyášová vystudovala bakalářské studium na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Na Fakultě humanitních studií UK vystudovala navazující magisterské studium Orální historie – soudobé dějiny. V současné době studuje na FHS UK doktorandský obor Studia dlouhověkosti, v rámci kterého je koordinátorkou mezinárodního projektu Dopis vnoučeti.

Judita Matyášová

koordinátorka mezinárodního projektu Dopis vnoučeti, doktorandka na FHS UK

Tomáš Loužný vystudoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Během studií na FHS začal studovat teorii a kritiku na DAMU, kde dnes dokončuje studium režie na katedře činoherního divadla. Je režisér, autor a překladatel. Dvakrát zvítězil v soutěži o krátkou divadelní hru vyhlašovanou Knihovnou Václava Havla v New Yorku. Má za sebou několik inscenací, u nichž byl autorem či spoluautorem předlohy.

Tomáš Loužný

režisér, autor a překladatel


Iveta Škrabalová absolvovala na Fakultě humanitních studií UK magisterský obor Orální historie – Soudobé dějiny. Dlouhodobě se věnuje audiovizuální tvorbě. V současné době pracuje v České televizi jako specialista webových přenosů a zástupce vedoucího podpory systémů a obsahu Nových médií.

Iveta Škrabalová

specialista webových přenosů a zástupce vedoucího podpory systémů a obsahu Nových médií ČT

Martin Damašek na Fakultě humanitních studií UK absolvoval bakalářské studium humanitní vzdělanosti. Navazující magisterské studium filosofie a teologie absolvoval v Nizozemském Amsterdamu. V současné době je učitelem na základní škole a členem zastupitelstva Prahy 5.

Martin Damašek

učitel na základní škole a člen zastupitelstva Prahy 5

ThLic. Mgr. Martin Staněk vystudoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v době jeho studia na Institutu základů vzdělanosti, bakalářské studium. Po získání bakalářského titulu pokračoval navazujícím magisterským studiem religionistiky na Filosofické fakultě UK. V současné době působí jako koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha, zároveň je člen Centra teologie a umění při KTF UK.

Martin Staněk

koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha

Matěj Velek vystudoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské studium. Po získání bakalářského titulu pokračoval na fakultě magisterským oborem Obecná antropologie. Po studiu se živil mimo jiné jako produkční a později jako truhlář. V roce 2013 založil kulturní centrum Nákladové nádraží Žižkov, které tři roky společně se svým týmem řídil. V současné době se svým týmem spravuje Kasárnu Karlín.

Matěj Velek

správce Kasárny Karlín


Peter Brezina absolvoval na Fakultě humanitních studií UK bakalářské studium. Současně se Studiem humanitních vzdělanosti na FHS UK vystudoval bakalářský obor na Právnické fakultě UK, kde později získal i titul magisterský a následně doktorský. V současné době vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.

Peter Brezina

odborný asistent na Západočeské univerzitě v Plzni a na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze

Eliška Rolfová absolvovala na Fakultně humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářské Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském stupni pokračovala magisterským studiem Sociální a kulturní ekologie. Již během studia pracovala na FHS jako koordinátorka zahraničního oddělení. V současné době je zaměstnaná na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Eliška Rolfová

odborná referentka na Ministerstvu životního prostředí ČR

Dorotea Vejmelková absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Magisterský titul MA získala v Nizozemí na Universiteit Maastricht. Je úspěšnou interiérovou designérkou a také spoluzakladatelkou a spolumajitelkou školy interiérového designu pro profesionály i laiky DesignŠkoly.

Dorotea Vejmelková

interiérová designérka, spoluzakladatelka a spolumajitelka DesignŠkoly

Judita Berková absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti. V současné době je certifikovaná lektorka jógy a pořádá jógové zájezdy po celém světě. Je také autorkou jógových programů a navrhuje svoje vlastní jógové oblečení.

Judita Berková

certifikovaná lektorka jógy,

autorka jógových programů

Lukáš Pfauser absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském stupni vystudoval magisterský obor v oblasti mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V současné době působí jako PR manažer vzdělávacího projektu Národního institutu pro další vzdělávání, externí poradce České lékařské komory pro otázky EU a jako šéfredaktor webu a časopisu Mediažurnál vydávaný Syndikátem novinářů ČR.

Lukáš Pfauser

PR manažer Národního institutu pro další vzdělávání, externí poradce České lékařské komory pro otázky EU a éfredaktor webu a časopisu Mediažurnál

Dana Baschová absolvovala bakalářské studium v rámci Institutu základů vzdělanosti (IZV), dnešní Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Již během studia působila v misích OBSE a Člověka v tísni. Jako zaměstnankyně Ministerstva zahraničních věcí ČR působila na velvyslanectvích České republiky v Izraeli nebo Rakousku. V současné době je zástupkyní ředitele Aspen Institutu.

Dana Baschová

zástupkyně ředitele Aspen Institutu

Zuzana Schreiberová na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy absolvovala bakalářský studijní obor Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském studiu pokračovala magisterským oborem Obecná antropologie. Dlouhodobě se věnuje dobrovolnickým iniciativám. V rámci Iniciativy Hlavák se například zapojila do pomoci uprchlíkům. V současné době je ředitelkou Multikulturního centra Praha.

Zuzana Schreiberová

ředitelka Multikulturního centra Praha

František Kalenda absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském studiu pokračoval magisterským oborem Obecná antropologie. V současné době působí jako redaktor deníku Referendum, kde vede rubriku Svět. Ve svém volném čase je především spisovatel, zaměřující se na historickou tématiku. Jeho kniha Ordál se ucházela o Cenu Jiřího Ortena.

František Kalenda

publicista, spisovatel, autor historických románů a knih pro děti a mládež

Vojtěch Tomášek absolvoval bakalářské studium historie na Filozofické fakultě UK. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy absolvoval magisterský obor Obecná antropologie. V současné době působí na rektorátě univerzity jako vedoucí Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací rektorátu Univerzity Karlovy.

Vojtěch Tomášek

vedoucí Odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací rektorátu UK

Gabriela Havlůjová absolvovala bakalářské studium na Filozofické fakultě UK, na Fakultě humanitních studií UK vystudovala navazující magisterský obor Orální historie – Soudobé dějiny. V současné době působí na Kladenském magistrátu, kde pracuje jako koordinátorka spolupráce se spolky a občanskými aktivisty. Dlouhodobě se věnuje orální historii, v rámci připomínky pochodu českých legionářů absolvovala maraton přes zmrzlý Bajkal.

Gabriela Havlůjová

kurátorka výstavy v Galerii Cyrila Boudy

Kristýna Poláková absolvovala bakalářské studium Ošetřovatelství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Magisterské studium Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích absolvovala na Fakultě humanitních studií UK. Dlouhodobě se věnuje problematice paliativní péče, a to jak výzkumem v Centru paliativní péče, tak svým doktorským studiem na univerzitě v britském Lancasteru.

Kristýna Poláková

výzkumnice v Centru paliativní péče, doktorandka na univerzitě v Lancasteru


Štěpán Sedláček absolvoval na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Po bakalářském studiu pokračoval magisterským oborem Obecná antropologie. V současné době pracuje v zahraniční redakci Českého rozhlasu. Mimo jiné natáčel o životě lidí v oblastech zamořených po únicích ropy v Nigérii, pokrýval zasedání Evropského parlamentu, festival dokumentárních filmů Jeden Svět nebo Forum 2000.

Štěpán Sedláček

redaktor a tvůrce podcastů tádeníku Respekt, redaktor zahraničního zpravodajství a vědecké redakce Českého rozhlasu

Lucie Přibylová je absolventka bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK. V současné době studuje magisterský obor Studia občanského sektoru také na FHS. V roce 2016 založila společně s Annou Pulkertovou neziskovou organizaci NáZNAk, která v soutěži Social Impact Award získala cenu veřejnosti i cenu poroty. Dlouhodobě se snaží upozorňovat na problematiku sluchově postižených ve společnosti.

Lucie Přibylová

zakladatelka neziskové organizace NáZNAk

Tomáš Kratochvíl vystudoval na Fakultě humanitních studií UK bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti, rok studoval na katedře střihu FAMU. Dlouhodobě se věnuje režii dokumentárních filmů. Tvoří ve spolupráci s Českou televizí, DAMU. V současné době se zaměřuje na sociální a etnickou problematiku.

Tomáš Kratochvíl

režisér dokumentárních filmů

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., vystudoval na Fakultě humanitních studií UK bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti, magisterský obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka a následně i doktorský obor Antropologie. V roce 2011 obdržel prestižní Hlávkovu cenu. Dlouhodobě působí v Akademickém senátu UK a FHS UK a v dalších orgánech univerzity a fakulty. V současné době působí a vyučuje na FHS UK, kde je zároveň vedoucím Katedry obecné antropologie.

Jakub Marek

odborný asistent a vedoucí Katedry filosofie na FHS UK

Karina Kottová vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a obor Umění a kulturní dědictví: politika, management a vzdělávání na univerzitě v Maastrichtu. Jako kurátorka působila např. v Mezinárodním centru současného umění MeetFactory, INI Gallery, prostoru pro aktuální umění Prádelna Bohnice. Je spoluzakladatelkou a organizátorkou Ceny Věry Jirousové pro mladé a etablované kritiky umění, založila lektorské oddělení Musea Kampa a iniciovala reportážní audioprojekt UMA: You Make Art. Přednáší nebo přednášela na Anglo-americké univerzitě v Praze a Pedagogické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2015 je výkonnou ředitelkou a předsedkyní správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Žije a působí v Praze.

Karina Kottová

výkonná ředitelka a předsedkyně správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého


Marie Heřmanová, absolventka bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti a také navazujícího magisterského oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií UK, kde momentálně dokončuje doktorandské studium. Zaměřuje na oblast migrace, médií a antropologie města. Pracovala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni, v současné době působí v nadaci Open Society Fund Praha, kde má na starosti komunikační a koordinační aktivity v oblasti migrace a uprchlictví. Pravidelně spolupracuje s různými neziskovými organizacemi v oblasti migrace a mediální komunikace, píše do médií a působí jako tisková mluvčí českých dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkánské trase.

Marie Heřmanová

vědecká pracovnice na Sociologickém ústavu AV ČR

Tereza Lišková, absolventka oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Pracuje jako šéfredaktorka magazínu Material Times.

Tereza Lišková

seniorní koordinátorka programu v Nadaci OSF

Lukáš Erba (1984) pochází z Kladna, na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti a následně magisterský obor Studia občanského sektoru. Pracuje v reklamní produkci Boogiefilms a také jako umělecký fotograf.

Lukáš Erba

reklamní produkční Boogiefilms, umělecký fotograf


Tomáš Princ (1985) pochází z Prahy. Na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti. Po studiu působil jako dobrovolník v Keni a v Jižní Koreji. Pracuje jako fotograf na volné noze a za svůj blog Humans of Prague získal letos cenu Magnesia Litera.

Tomáš Princ

fotograf, autor

blogu Humans of Prague

Jan Osúch (1983) pochází z Kutné Hory. Na FHS absolvoval bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti, dva roky působil v akademickém senátu a podílel se na založení studentského časopisu Humr. Už během studií začal působit v různých médiích (iHNed.cz, Novinky.cz) a po škole pracoval jako reportér pro Českou televizi. V letech 2010-2012 působil jako mluvčí Úřadu vlády ČR, následně vedl čtyři roky komunikaci cestovní kanceláře Fischer. V současnosti působí jako manažer PR a komunikace pojišťovací společnosti Renomia.

Jan Osúch

mediální poradce EPP Group v Evropském parlamentu v Bruselu


Poslední změna: 29. duben 2024 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám