Provoz budovy

Vstup a orientace po budově

Budova FHS UK


Vchod do budovy

Hlavní vchod do budovy s recepcí se nachází v 1. podlaží s příjezdem z ul. Pátkova.


Na západní straně budovy se v 0. podlaží s příjezdem z ul. Povltavská nachází dva vedlejší vchody v prostoru mezi knihovnou a kancelářemi děkanátu, kde je vstup umožněn pouze pomocí aktivované karty.


Na jižní a severní straně budovy se v prostoru podzemní garáže nacházejí dva vchody do budovy formou únikového schodiště a výtahu.


Orientace

Mapa budovy: 1PP / 1NP / 2NPBudova FHS UK je vybavena hmatovými štítky pro nevidomé, které jsou umístěné na vnější straně dveří všech toalet, šatny, knihovny a také studijního oddělení. Na štítku je použito v horní části reliéfní písmo (příp. i piktogram) a v dolní části pod čarou je obsahově totéž písmem braillským.


Provozní doba budovy

pondělí – pátek 6:00–22:00 hodin


Při vstupu do budovy mimo provozní dobu je vždy nutné nahlásit příchod ostraze na recepci.


Bezbariérový vstup do budovy

Bezbariérový vstup do budovy je umožněn příjezdem z ul. Povltavská přes vchody v 0. podlaží (přístup může vyžadovat asistenci z důvodu nedokončené povrchové úpravy), příp. mezi budovou fakulty a objekty Kolejí a menz UK, tj. hlavním vchodem v 1. podlaží s příjezdem z ul. Pátkova.


V případě nutnosti asistence je k dispozici ostraha objektu na recepci.


Dopravní spojení


  • autobus č. 187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 100 m pěšky)

  • tramvaj č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)

  • autobus č. 112 (zastávka Povltavská/Trojská, pak cca 700-800 m pěšky)

  • autobus č. 201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 600-700 m pěšky)


vyhledat spojení na dpp.cz


V období letních prázdnin může být dopravní spojení částečně omezeno.


Parkování


Parkování vozidel

Podzemní garážová stání jsou přístupná pouze zaměstnancům fakulty s platnou evidencí registrační značky vozidla na Technickoprovozním oddělení fakulty, příp. na Oddělení informačních technologií. Při podání žádosti je nutné uvést RZ vozidla, případně také vztah k fakultě. Vjezd do garáží je možný po aktivaci rozpoznání RZ kamerovým systémem.


Venkovní parkovací místa jsou volně přístupná všem zaměstnancům, studujícím a návštěvníkům fakulty a KaM a nacházejí se v průjezdu mezi ulicemi Pátkova a Povltavská.


Parkování vozidel v prostoru mezi budovami fakulty a KaM není dovoleno.


Stojany na kola

Na platu před budovou fakulty jsou k dispozici tři stojany na kola po osmi stáních. Nachází se v blízkosti budovy B Koleje 17. listopadu.


Posluchárny, šatna, rezervace místností


Karty (zaměstnanci)

Do všech místností budovy, vyjma strojoven, WC a úklidových místností, je zaměstnancům umožněn přístup pomocí čipové karty s nahraným oprávněním v rozsahu pracovního zařazení.


Aktivaci přístupů do pracoven, seminárních místností a zázemí (např. kuchyňka, pošta, místnost s kopírkou, vstup do garáží, vstup do budovy ze západní strany aj.) provádí Technickoprovozní oddělení nebo Oddělení informačních technologií (je nutné mít zaměstnaneckou kartu s sebou). V případě zapomenutí nebo ztráty karty je možné vystavit kartu dočasnou (vratná záloha činí 200 Kč).


Manuály k technice v posluchárnách

Videonávody k fungování techniky v posluchárnách (PC, rolety, žaluzie aj.) naleznete na webu Oddělení informačních technologií.


Šatna

Šatna (místnost č. 0.38) se nachází v 0. podlaží a je přístupná na studentskou/zaměstnaneckou kartu. Obsahuje 88 skříněk o rozměrech: v 100 cm x š 27 cm x h 38 cm (ve skříňce je k dispozici jeden háček). Zamykání je na klíč po vhození mince (5 Kč), po odemknutí zámek minci vrátí. Na klíčích není z bezpečnostních důvodů uvedeno číslo skříňky.


Po obou stranách auly jsou umístěny v chodbách další šatní skříňky. V chodbě k menze je 64 šatních skříněk a v chodbě k šatně je 48 šatních skříněk. Celkový počet šatních skříněk je 200.


Nepravidelné rezervace místností

Nepravidelné rezervace učeben pro účely výuky, atestací, obhajob, porad, schůzí, minikonferencí a dalších aktivit vyplývajících z pracovněprávního vztahu s FHS UK

Rezervace učeben mimo pravidelný rozvrh mohou zaměstnanci fakulty bez předchozího souhlasu provádět přímo ve Studijním informačním systému [Rozvrh NG - Založení nové rezervace - FHS - ZS 22/23 (cuni.cz)] pod záložkou NOVÁ REZERVACE v modulu Rozvrh NG, a to v budově označené „YTROJA“.


NÁVOD PRO VYTVÁŘENÍ REZERVACÍ


V SIS se rovněž lze informovat o kapacitě a technickém vybavení místností.


Rezervace zasedací místnosti a dvoran

V případě zájmu o využití zasedací místnosti č. 0.31 či dvorany v nultém a prvním podlaží prosím vždy zašlete žádost e-mailem na adresu . Specifikujte požadovaný prostor, termín, čas a účel rezervace a vyčkejte na potvrzení žádosti. SIS Vám ani jednu z těchto prostor rezervovat neumožní.


Rezervace prostor pro účely nevyplývající z pracovněprávního vztahu s FHS UK (větší jednorázové akce přesahující rámec fakulty, studentské rezervace, rezervace externími subjekty apod.)

Máte-li zájem o rezervaci nespadající ani pod jednu z výše uvedených kategorií, obracejte se prosím rovněž na adresu .


Relaxační zóna


Studující na Fakultě humanitních studií UK mohou využívat relaxační zónu. Nově otevřený prostor poskytuje studentům prostředí vhodné k odpočinku i efektivnímu studiu. Představuje útočiště, kam může studující utéct od rušných a přeplněných chodeb a učeben. Představuje další typ místa, které mohou vyhledávat studující, kteří vítají pro svoji práci a relaxaci ticho a klid. Ne náhodou bylo vybudování prostoru podpořeno z prostředků SSP.


Relaxační zóna se nachází na prvním podlaží. Navazuje na prostory bufetu, od kterého je prostorově i vizuálně oddělena. Moderní nábytek laděný do pozitivní barevnosti v kombinaci s živými pokojovými květinami vytváří estetický celek, který zvyšuje pocit komfortu a bezpečného zázemí.


Relaxační zóna je otevřena po celý den, zavírá se v 20:00.


Přebalovací pult

Přebalovací pult v budově FHS UK


Přebalovací pult je k dispozici v prostorách toalety v 0. podlaží (č. dveří 0.06).


Dětský koutek

Dětský koutek v budově FHS UK


V prvním podlaží v prostorách Café se nachází dětský koutek, který uvítají pečující osoby. Je místem, které dětem zpříjemní chvíle strávené na fakultě. Mohou si zde hrát jak děti zaměstnanců a zaměstnankyň, tak i děti studujících. Děti zde naleznou herní koberec s ulicemi města, autíčka, dřevěnou dráhu s vláčkem, plyšáky, hry na rozvoj jemné motoriky, dětský stolek s židličkami a např. i stan, kam se mohou schovat. Hlídání dětí není zajištěno.


Možností občerstvení


Bufet a menza Troja

Bufet se nachází u hlavního vchodu v 1. podlaží. Běžná otevírací doba je: pondělí – pátek 8:00–18:00 (otevírací doba se může průběžně měnit, aktuální informace jsou k dispozici na fakultním webu v sekci Aktuality).


Menza Troja se nachází v 0. podlaží v prostoru mezi budovou fakulty a KaM. Vstup je možný přes budovu KaM v 1. podlaží naproti hlavnímu vstupu do budovy fakulty, příp. v provozní době menzy přímo z budovy fakulty (vstup v 0. podlaží chodbou vlevo od auly). Běžná otevírací doba je: pondělí – pátek 10:45–14:30 hodin (otevírací doba se může průběžně měnit, aktuální informace jsou k dispozici na fakultním webu v sekci Aktuality).


Bufet i menza jsou přístupné i bezbariérově, a to výtahem v budově fakulty.


Automaty na teplé/studené nápoje a na občerstvení

Automaty na teplé a studené nápoje a také na drobné občerstvení naleznete pod schodištěm v nultém podlaží vpravo od auly.


K dispozici jsou instantní nápoje (káva, kakaový nápoj, cappuccino aj.) za jednotnou cenu 12 Kč, čerstvě mletá zrnková káva (černá a bílá káva, cappuccino, latte macchiato aj.) za 15 Kč a také velké kelímky to go (káva, cappuccino apod.) za 20 Kč.

K občerstvení si můžete vybrat ze sortimentu sladkých i slaných pochutin, příp. z baget.


Platit je možné hotově nebo bezkontaktně kartou (Apple Pay, Mastercard, Visa, Google Pay).


V případě jakýchkoliv potíží volejte, prosím, na infolinku uvedenou na automatech.


Kuchyňka pro potřeby studentů

Studující mohou v budově fakulty využívat kuchyňku, která se nachází ve druhém podlaží (č. místnosti 2.04). K dispozici je v ní mikrovlnná trouba i rychlovarná konvice. Otevření na studentský průkaz.


Knihovna


Knihovna se nachází v 0. podlaží a je přístupná i bezbariérově. Otevírací doba, vyhledávání publikací, popis dostupných služeb i kontakty naleznete na webových stránkách https://knihovna.fhs.cuni.cz/.


Úklid, údržba, odpad


Úklid a údržba

Denní úklidový servis je zajištěn od 08:00 do 16:00 hod. Ostatní úklidové práce probíhají v nočních hodinách od pondělí do pátku od 19:00 do 07:00 hod.


V případě potřeby úklidových a údržbářských prací, prosím, kontaktujte Technickoprovozní oddělení.


Odpad

Ve vnitřních prostorách fakulty jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Nádoby se nacházejí v jednotlivých podlažích budovy ve společných prostorách a také v učebnách a jsou označeny štítky s popisem a vyobrazením druhu odpadu.


Pro větší objemy odpadu jsou k dispozici nádoby na tříděný a směsný odpad umístěné v průjezdu mezi ulicemi Pátkova a Povltavská, vpravo od vjezdu do podzemní garáže.


Důležité kontakty


Recepce

Tel.: +420 224 271 411 (hlášení návštěv, poskytnutí kontaktů, asistence pro bezbariérový přístup aj.)


Technickoprovozní oddělení

Daniel Kopsa, správce budovy, kancelář č. 0.26, e-mail:


Oddělení informačních technologií

Tel.: +420 224 271 453, kancelář č. 1.07 (další kontakty a informace)


Kontaktní e-mail (provoz)

Kontaktní e-mail:


Specifické dotazy, prosím, směřujte na patřičná administrativní oddělení.Poslední změna: 30. duben 2024 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám