Orgány

Orgány fakulty

Orgány fakultySamosprávné akademické orgány

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou děkan, akademický senát, vědecká rada a disciplinární komise fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.


Tajemník

Tajemník fakulty je orgánem fakulty, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.


Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním orgánem děkana v řešení otázek týkajících se fakulty a jejích dalších součástí.


Další informace

Informace o jednotlivých katedrách, součástech a pracovištích fakulty naleznete v sekci struktura fakulty.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám