Orgány

Samosprávné akademické orgány

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou děkan, akademický senát, vědecká rada a disciplinární komise fakulty. Samosprávné akademické orgány dbají, aby členové akademické obce fakulty byli informováni o jejich činnosti a měli možnost se vyjádřit k dokumentům a opatřením zásadního významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby členové akademické obce fakulty mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.Tajemník

Tajemník fakulty je orgánem fakulty, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.


Poradní orgány děkana

  • Likvidační komise

  • Škodní komise


Další informace

Informace o jednotlivých katedrách a pracovištích fakulty naleznete v sekci Struktura fakulty.


Poslední změna: 19. září 2022 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám