• Uchazeči
  • Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Uchazeči o bakalářské studium

Uchazeči o navazující magisterské/doktorské studium


Uchazeči o bakalářské studium

Podmínkou přijetí do bakalářského studia na veřejných vysokých školách v České republice je prokázání ukončení středního vzdělání. Pokud jste však absolvoval/a střední vzdělání v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého zahraničního vzdělání v ČR, případně o uznání Vašeho vzdělání pro účely konkrétního přijímacího řízení přímo na fakultě (dále jako: Uznání na fakultě).


Nehledě na to, jaký proces si zvolíte, tak budete potřebovat ověřenou kopii Vašeho středoškolského diplomu / vysvědčení a seznamu absolvovaných předmětů. Tato ověřená kopie musí být opatřena vyšší legalizací, a to buď apostilou (v případě států, uznávají konvenci z roku 1961) nebo tzv. super-legalizací. Mějte prosím na paměti, že budou přijímány pouze ověřené kopie přeložené buď do českého či anglického jazyka.


Nostrifikace

Nostrifikaci vydává Magistrát hlavního města Prahy a daný dokument má doživotní validitu. Je tam zapotřebí uhradit procesní poplatek 1000 Kč, ale pouze příslušnému úřadu.


Jedná se o vcelku dlouhý proces, kde je třeba za některých okolností počítat s možností doplňkových nostrifikačních zkoušek z předem určených předmětů. V takovém případě se může proces protáhnout až na období tří měsíců.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na příslušný úřad.


Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve školství, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

Bližší informace zde.


Uznání na fakultě

Uznání na fakultě je proces, který provádí příslušná fakulta sama skrze k tomu předem zvoleného pracovníka. Za daný proces je zapotřebí uhradit procesní poplatek ve výši 690 Kč.


Proces je to v porovnání s nostrifikací kratší (cca měsíc), ale jedná se proces, jehož výsledek má pouze jedno použití. V případě podané přihlášky na více fakult UK či v případě opětovného zápisu do studia je tedy zapotřebí proces zopakovat.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na podatelnu FHS UK.


Kontakt: - FHS UK, U Kříže 8, 158 00, Praha 5


Držitelé EB a IB diplomu

V případě že jste po absolvování držitelem/kou tzv. European Baccalaureate (EB) pak musíte odevzdat vyplněný formulář spolu s ověřenou kopií Vašeho IB diplomu. V takovém případě je Vám uznání předchozího vzdělání provedeno automaticky a bezplatně.


V případě že jste po absolvování držitelem/kou tzv. International Baccalaureate (IB) platí pro Vás totéž, co v případě předchozím, ale jen tehdy, pokud byla součástí závěrenčné zkoušky na vaší střední škole také maturiní zkouška z českého jazyka. V opačném případě budete muset zvolit buď možnost klasické nostrifikace, nebo možnost uznání na fakultě.


Kontakt: - FHS UK, U Kříže 8, 158 00, Praha 5


Automatická rovnocennost

Vaše předchozí vzdělání bude shledáno automaticky rovnocenným v případě, že můžete prokázat absolvování ekvivalentu české maturity na Slovensku, Polsku (“swiadectwo dojrzalosci”), Maďarsku (“érettségi bizonyítvány”), nebo Slovinsku.


V takovém případě postačí odevzdat ověřené kopie Vašich středoškolských dokumentů.


Výše zmíněné neplatí v případě zahraničních vzdělávacích institucí, operujících na území ČR, pokud součástí jejich "maturitní zkoušky" není maturita z českého jazyka.


Uchazeči o navazující magisterské/doktorské studium

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského a doktorského studia na veřejných vysokých školách v České republice je prokázání ukončení bakalářského vzdělání. Pokud jste však absolvoval/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí (neplatí pro držitelé slovenských a také maďarských, polských, slovinských bakalářských diplomů), budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého zahraničního vzdělání v ČR, případně o uznání Vašeho vzdělání pro účely konkrétního přijímacího řízení přímo na fakultě (dále jako: Uznání na fakultě).


Nehledě na to, jaký proces si zvolíte, tak budete potřebovat ověřenou kopii Vašeho bakalářského diplomu a seznamu absolvovaných předmětů (pro uchazeče o magisterské studium), nebo ověřenou kopii Vašeho magisterského diplomu a seznamu absolvovaných předmětů (pro uchazeče o doktorské studium). Tato ověřená kopie musí být opatřena vyšší legalizací, a to buď apostilou (v případě států, uznávají konvenci z roku 1961) nebo tzv. super-legalizací. Mějte prosím na paměti, že budou přijímány pouze ověřené kopie přeložené buď do českého či anglického jazyka.


Nostrifikace

Nostrifikaci jedna ze státních vysokých škol ČR a daný dokument má doživotní validitu. Je tam zapotřebí uhradit procesní poplatek 3000 Kč, ale pouze příslušnému oddělení zvolené univerzity.


Ve většině případů se jedná o měsíc dlouhý proces. Výjimkou jsou případy, kde zvolená univerzita nemá odpovídající akreditovaný studijní program či studijní oblast a musí danou žadost předat univerzitě jiné, která má na vyřízení opět měsíc.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na příslušnou univerzitu. Daný formulář najdete na stránkách zvolené univerzity. V případě Univerzity Karlovy je Vám k dispozici zde.


Uznání na fakultě

Uznání na fakultě je proces, který provádí příslušná fakulta sama skrze k tomu předem zvoleného pracovníka. Za daný proces je zapotřebí uhradit procesní poplatek ve výši 690 Kč.


Proces většinou trvá kolem 30 dní, ale je třeba mít na paměti, že se jedná o proces, jehož výsledek má pouze jedno použití. V případě podané přihlášky na více fakult UK či v případě opětovného zápisu do studia je tedy zapotřebí proces zopakovat.


Uchazeči musí odevzdat příslušné dokumenty spolu s vyplněným formulářem na podatelnu FHS UK.


Kontakt: - FHS UK, U Kříže 8, 158 00, Praha 5


Poslední změna: 6. březen 2019 12:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám