• Uchazeči
  • Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Uznání předchozího studia / Nostrifikace

Podle opatření rektora č. 5/2024 jsou od poplatku za uznání předchozího vzdělání na fakultě osvobozeny osoby, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb. v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.


Pokud tuto podmínku splňujete, dostavte se, prosím, s dokladem do 30. 9. v úředních hodinách na studijní oddělení. Pokud podmínku splňujete a poplatek jste již zaplatili, platbu Vám vrátíme.


Uchazeči o bakalářské studium


Termín pro doložení dokladu o předchozím vzdělání je 30.9.2024.


  • Podmínkou přijetí do bakalářského studia na veřejných vysokých školách v České republice je doložení dokladu o předchozím (středoškolském) vzdělání. Pokud jste studium absolvoval*a v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci nebo uznání svého zahraničního vzdělání na Fakultě. Doporučujeme se seznámit s pravidly níže a předem si rozvrhnout kroky, které je nutné provést.

  • Můžete si vybrat buď nostrifikaci, anebo uznání na Fakultě. Nostrifikační doložka má celoživotní platnost, zatímco výsledek uznání na Fakultě je platný pouze pro jedno přijímací řízení na jedné Fakultě. Mějte prosím na paměti, že v případě středoškolského vzdělání vyřizuje žádosti o nostrifikaci Magistrát hl. m. Prahy nebo jiné příslušné krajské úřady.


Nostrifikace

Nostrifikační doložku vydávají krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Upozorňujeme, že se jedná o časově náročný proces, jehož vyřízení může trvat až 3 měsíce. Bližší informace naleznete na níže uvedených internetových stránkách:


Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Multikulturní centrum Praha

Uznání na fakultě

Uznání na Fakultě provádí příslušná Fakulta sama; výsledek uznání platí pouze pro jedno přijímací řízení. Proces uznání zahraničního vzdělání trvá zpravidla 30 dní.

Pokud se hlásíte do bakalářského programu, připravte si dokumenty potvrzující Vaše středoškolské vzdělání – středoškolské vysvědčení a dodatek k vysvědčení (tzv. transkript).


Všechny odevzdávané dokumenty musí být přeloženy do češtiny nebo angličtiny, dokumenty v jiných jazycích nejsou akceptovány. Upozorňujeme, že nestačí pouze ověřený překlad – je nutné předložit notářsky ověřený překlad. Pokud byly Vaše dokumenty vydány v angličtině, nemusíte si pořizovat notářsky ověřený překlad.


Mějte prosím na paměti, že v případě některých zemí je vyžadováno dodatečné ověření (apostila nebo super-legalizace). Níže naleznete seznam států a příslušných způsobů ověření – zkontrolujte prosím, zda Vaše dokumenty vyžadují dodatečné ověření:


Seznam požadovaného ověření diplomu dle státu


Jakmile Vaše dokumenty jsou připraveny k odeslání, musíte podat žádost o uznání zahraničního vzdělání na Fakultě a zaplatit poplatek ve výši 930 Kč. Ve své webové přihlášce zvolte sekci „Doložení vzdělání“ a u políčka „Žádost dokládám“ zvolte „zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání – posuzuje se“. Poté, co se žádost uloží, budete systémem vyzvání k uhrazení poplatku; poplatek je nutné uhradit kartou online.

  • Nyní přijímáme jak fyzické, tak i elektronické dokumenty. Můžete tedy dokumenty zaslat poštou na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, anebo je nahrát jako PDF přílohu do své webové přihlášky v sekci „Doložení vzdělání“. 

  • Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu .

Držitelé IB diplomu

Pokud jste držitelem*kou International Baccalaureate (IB), musíte podat žádost nostrifikaci nebo uznání na Fakultě. Bližší informace naleznete výše.


Uchazeči*ky s IB Diplomem, kteří kromě IB Diplomu doloží i vysvědčení o maturitní zkoušce (vydané v ČR), mohou být od tohoto procesu osvobozeni. Pokud si nejste jisti, zda musí Váš IB Diplom projít procesem uznání, neváhejte nás kontaktovat na .


Upozorňujeme, že Univerzita Karlova nyní přijímá pouze elektronické kopie IB Transcripts, které musí být zaslány prostřednictvím International Baccalaureate Information Systém (IBIS).

Automatická rovnocennost

Vysvědčení o maturitní zkoušce vydané na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku je v České republice považováno za automaticky rovnocenné na základě ekvivalenčních dohod s výše uvedenými státy (bližší informace jsou dostupné zde). V případě Polska, Maďarska a Slovinska však doporučujeme, abyste nás před odevzdáním dokladu nejprve kontaktovali.


Doporučujeme také, aby nás před odevzdáním dokladu o vzdělání kontaktovali absolventi*ky mezinárodních středních škol se sídlem v České republice, jelikož diplomy vydané mezinárodními středními školami, které se na území ČR nachází, je zpravidla třeba nechat nostrifikovat/uznat. Uchazeči o navazující magisterské studium


Termín pro doložení dokladu o předchozím vzdělání je 30.9.2024.


  • Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia na veřejných vysokých školách v České republice je doložení dokladu o předchozím (bakalářském či magisterském) vzdělání. Pokud jste studium absolvoval*a v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci nebo uznání svého zahraničního vzdělání na Fakultě. Doporučujeme se seznámit s pravidly níže a předem si rozvrhnout kroky, které je nutné provést.

  • Můžete si vybrat buď nostrifikaci, anebo uznání na Fakultě. Nostrifikační doložka má celoživotní platnost, zatímco výsledek uznání na Fakultě je platný pouze pro jedno přijímací řízení na jedné fakultě. Mějte prosím na paměti, že v případě vysokoškolského vzdělání vyřizují žádosti o nostrifikaci vysokoškolské instituce (v případě Univerzity Karlovy žádosti vyřizuje Rektorát UK).

Nostrifikace

Doporučujeme nejdříve kontaktovat univerzitu (nemusí to být univerzita, na kterou se momentálně hlásíte), která nabízí studijní program, jenž je podobný tomu, který jste absolvoval*a v zahraničí. Další informace o nostrifikaci na Univerzitě Karlově naleznete na webových stránkách Rektorátu UK

Uznání na fakultě

Uznání na Fakultě provádí příslušná Fakulta sama; výsledek uznání platí pouze pro jedno přijímací řízení. Proces uznání zahraničního vzdělání trvá zpravidla 30 dní.

Pokud se hlásíte do magisterského programu, připravte si dokumenty potvrzující Vaše vysokoškolské vzdělání – bakalářský/magisterský diplom a dodatek k diplomu.


Všechny odevzdávané dokumenty musí být přeloženy do češtiny nebo angličtiny, dokumenty v jiných jazycích nejsou akceptovány. Upozorňujeme, že nestačí pouze ověřený překlad – je nutné předložit notářsky ověřený překlad. Pokud byly Vaše dokumenty vydány v angličtině, nemusíte si pořizovat notářsky ověřený překlad.


Mějte prosím na paměti, že v případě některých zemí je vyžadováno dodatečné ověření (apostila nebo super-legalizace). Níže naleznete seznam států a příslušných způsobů ověření – zkontrolujte prosím, zda Vaše dokumenty vyžadují dodatečné ověření:

Seznam požadovaného ověření diplomu dle státu


Jakmile Vaše dokumenty jsou připraveny k odeslání, musíte podat žádost o uznání zahraničního vzdělání na Fakultě a zaplatit poplatek ve výši 930 Kč. Ve své webové přihlášce zvolte sekci „Doložení vzdělání“ a u políčka „Žádost dokládám“ zvolte „zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání – posuzuje se“. Poté, co se žádost uloží, budete systémem vyzvání k uhrazení poplatku; poplatek je nutné uhradit kartou online.

  • Nyní přijímáme jak fyzické, tak i elektronické dokumenty. Můžete tedy dokumenty zaslat poštou na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, anebo je nahrát jako PDF přílohu do své webové přihlášky v sekci „Doložení vzdělání“. 

  • Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu .

Automatická rovnocennost

Některé vysokoškolské diplomy vydané na Slovensku, v Polsku, Maďarsku nebo Slovinsku jsou v České republice považovány za automaticky rovnocenné na základě ekvivalenčních dohod s výše uvedenými státy (bližší informace jsou dostupné zde).

Doporučujeme však, abyste nás před odevzdáním dokladu nejprve kontaktovali.
Poslední změna: 25. duben 2024 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám