Sekretariát programu SHV

Můžete nás kontaktovat v těchto záležitostech:


  • státní závěrečné bakalářské zkoušky

  • pomoc při řešení studijních problémů

  • uznávání předmětů z předchozího studia

  • programy CŽV

  • dotazy k registraci předmětů do SIS

  • řešení žádostí a zápisu externích atestací do SIS

  • Otevřená studia


Kontakty

Sekretariát programu SHV; místnost 1.08

adresa: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň

e-mail:

telefon: 224 271 420, +420 724 039 934


Více informací o studiu naleznete zde (obecné informace o studiu) a zde (informace o SZZ).


Úřední hodiny oddělení - kancelář 1.08


Úřední hodiny oddělení jsou 11.05. zrušeny.


Úterý

12.30 - 14.30

Středa

10.00 - 12.00

Čtvrtek

12.30 - 14.30


ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ (JARNÍ TERMÍN)

1. Elektronické odevzdání: práce budete odevzdávat do 6.5. (včetně) v elektronické verzi do SIS. Bakalářky je nutné ukládat do systému ve formátu PDF/A. Po uložení práce probíhá automatická kontrola formátu PDF/A, pokud je výsledek kontroly kladný, je potřeba práci ještě v SIS potvrdit, tzv. doodevzdat v druhém kroku. Pokud toto neuděláte, vaše závěrečná práce zůstane jaksi viset na půl cesty a v SIS ji nebude možné zobrazit. Po zdárném dokončení procesu nahrání řešení práce se spustí automatická kontrola na plagiáty. Ta může trvat poměrně dlouho. Její výsledek si zobrazím já a vedoucí práce. Pokud máte k bakalářské práci přílohy, nahrajte je v samostatném souboru také v SIS. Abstrakt může být součástí samotného řešení práce (to je lepší varianta) nebo nahrán v příloze (to není příliš praktické.)

2. Odevzdání tištěné verze práce a přihlášky k obhajobě: tištěnou bakalářku je potřeba odevzdat do 6.5. (včetně) Odevzdat můžete i dříve než 6.5. vždy v úředních hodinách Sekretariátu studijního programu SHV (viz webové stránky FHS), 6.5. vám budu k dispozici v čase: 10:00- 12:00, 14:00-16:00. K odevzdání přineste: 1 výtisk bakalářské práce (v měkké lepené vazbě (!) možný je oboustranný tisk), přihlášku k obhajobě bc práce (vygenerujete v SIS v modulu "Státní závěrečné zkoušky"), seznam literatury ke Zkoušce z humanitní vzdělanosti (toto se týká pouze studentů, kteří nastoupili do studia do roku 2017 (včetně), studující od roku 2018 Zkoušku z humanitní vzdělanosti neskládají.)

ELEKTRONICKOU VERZI PRÁCE JE POTŘEBA DO SIS NAHRÁT PŘEDTÍM, NEŽ PŘIJDETE ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU A VÝTISK BC PRÁCE! Při odevzdání totiž budu kontrolovat, zda je vaše závěrečná práce v SIS viditelná a správně nahraná. Dále provedu kontrolu vašich splněných studijních povinností, v případě problémů s kredity je budeme řešit ihned na místě.

Posudky na bakalářské práce budou dostupné v SIS nejpozději tři dny před konáním obhajoby.

OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Orientační termín konání obhajob bc prací: 10. - 17.6. (z organizačních důvodů se období může lehce posunout - nikoliv ovšem po 17.6.!)

Konkrétní termín konání vaší obhajoby se dozvíte nejpozději tři dny předem (zpravidla to bývá cca týden předem), pozvánka vám přijde mailem, zkontrolujte si tedy, zda máte v SIS nastavenu aktuální mailovou adresu.

Poznámka: Ti z vás, kteří nemají v SIS zaregistrované téma práce, nebudou moci práci ani odevzdat. Zkontrolujte si tedy, zda je téma vaší bc práce se všemi náležitostmi správně zaregistrováno (180 dní před termínem obhajoby).


V termínech stanovených harmonogramem akademického roku pro odevzdávání bakalářských prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce budou vypsány mimořádné úřední hodiny od 9:00 do 16:00.


Žádosti o uznání předmětů z předchozího studia není nutné nosit osobně, ale je možné je doručit do schránky Podatelny v prvním podlaží (vedle recepce), popř. zaslat poštou na adresu fakulty.


Pracovníci

Mgr. Richard DAVÍDEK

tajemník programu SHV


- fakultní koordinátor programů Celoživotního vzdělávání

- uznávání předmětů z předchozího studia

- registrace předmětů

- pomoc při řešení studijních problémůMgr. Kateřina JIRSOVÁ

tajemnice programu SHV


Adéla KOBZÁŇOVÁ

Mgr. Lenka HALBICHOVÁ


- státní závěrečné bakalářské zkoušky

- fakultní koordinátor pro evidenci a zveřejňování závěrečných prací

- pomoc při řešení studijních problémů

- pomoc při řešení studijních problémů

mateřská dovolená


Poslední změna: 9. květen 2022 09:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám