Bezpečnost na FHS UK


Bezpečné prostředí je pro naši fakultu prioritou.

Níže najdete základní informace pro zaměstnance a studující FHS UK.Aktuality

 • Bezpečnostní odbor UK vydal pro studující a zaměstnance univerzity leták, kde shrnuje základní a důležité informace, jak reagovat v případě různých bezpečnostních incidentů.

  (23. 2. 2024)


 • Univerzita Karlova bude i nadále zajišťovat organizační, materiální a psychologickou podporu všem potřebným a stále vyzývá všechny, kdo cítí jakoukoli potřebu psychologické pomoci, aby ji využili – tu nabízí nejen UK a další subjekty (informace najdete zde), ale též bezplatná krizová linka Policie ČR: 974 823 158. Prosíme, neváhejte si říci o pomoc.

  (14. 2. 2024)


 • Univerzita připravuje a v nejbližší době zveřejní důležité informace a postupy, jak reagovat v případě různých bezpečnostních incidentů.

  (14. 2. 2024)


 • Doporučení na podporu psychického zdraví po tragické události

  (14. 2. 2024)Kontakty

 • V případě bezprostředního ohrožení nebo jiného závažného nebezpečí volejte rovnou policii na čísle 158.


 • Linka Bezpečnostního odboru UK:


  Kontaktní e-mail BO UK:

  +420 771 275 564

  (v pracovních dnech od 9 do 17 hod.)


 • Informační linka UK Point:

  +420 800 100 790

  (v pracovních dnech od 9 do 17 hod.)


 • Bezplatná krizová linka Policie ČR

  +420 974 823 158


 • Bezpečnostní koordinátorka fakulty:

  Sára Říhová

  Krizová linka fakulty:

  +420 773 757 311

  (v pracovních dnech od 9 do 17 hod.)

  Kontaktní e-mail:


 • Proděkanka pro vnitřní vztahy:

  PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

  Kontaktní e-mail:


 • Kontakt na Akademickou poradnu pro studenty a zaměstnance FHS UK při PedF UK najdete zde.

  Informace o Akademické poradně pak najdete zde.

  Veškeré poradenské služby jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma.

  Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poradny dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují – od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


 • Web k podpoře a pomoci studujícím a zaměstnancům FHS UK najdete zde.


 • Kontakty na psychologické poradny Centra Carolina na Univerzitě Karlově najdete zde.


 • Kontakty na krizovou a psychologickou podporu mimo Univerzitu karlovu najdete zde.


 • Kontakt na Centrum péče o duši najdete zde.

  Centrum péče o duši propojuje duchovní doprovázení, poradenství a terapii. Organizuje interaktivní kursy, diskusní platformy, veřejné přednášky, semináře a další akce v této oblasti. Nabízí péči o niterný život, resilienci, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy.Poslední změna: 4. březen 2024 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám