• Uchazeči

Uchazeči


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy nabízí liberální studium filosofie, historie, společenských věd (psychologie, sociologie a sociální antropologie), umění a jazyků v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech. Studenti mají výběr z velké nabídky povinně volitelných kurzů. Většinu programů lze studovat v prezenční i kombinované (nebo distanční) formě.


Termíny pro podávaní přihlášek

Bakalářské programy

31. 3. 2019

Navazující magisterské programy

31. 3. 2019

Doktorské programy

30. 4. 2019


Přihlásit se můžete elektronickou přihláškou.

Podívejte se na obecné informace o přijímacím řízení.


Přijímací řízení

Podívejte se na vyhlášení přijímacího řízení do jednotlivých bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020.


Již tradičně zveřejňujeme vzorová zadání přijímacích zkoušek z minulých let. Můžete se také přihlásit do přípravného kurzu k přijímacím zkouškám do bakalářského studia nebo navštívit konzultace k přijímacímu řízení.


Můžete se na nás přijít podívat v Den otevřených dveří nebo na kratší Informační setkání s uchazeči.


I bez přijímacích zkoušek jsou všem přístupné naše kurzy v programu Otevřená studia.


Kontaktní údaje

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Studijní oddělení

Tel: +420 251 080 211

E-mail:


Dotazy ohledně přijímacího řízení vám rádi zodpovíme též na Facebooku.



Poslední změna: 16. leden 2019 16:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám