• Veřejnost

Veřejnost

Aktivity a spolupráce s mimoakademickou sférou

Profilu fakulty odpovídá zaměření spolupráce a celé řady aktivit vně akademické sféry. Pracovníci FHS UK se například velkou měrou účastní jako hosté či odborní poradci ve svých disciplínách mediálních televizních i rozhlasových pořadů.


Způsoby informování a komunikace

O svých aktivitách a aktualitách informuje FHS UK především na webových stránkách fakulty, přičemž se během posledních let snažila o jejich zkvalitnění a postupnou proměnu, tak aby byly uživatelsky přátelštější a přehlednější.Pevnou součástí komunikace fakulty se staly elektronické newslettery:Fakulta humanitních studií UK také nadále rozšiřuje a posiluje svoji propagaci na sociálních sítích, která se již v předcházejících letech ukázala jako velmi efektivní.Vydavatelská a ediční činnost

Nezbytnou součástí aktivit FHS UK je vydávání publikací a periodik a šíření výsledků vědecké práce širší veřejnosti.


FHS UK se podílí na vydávání čtyř recenzovaných periodik:


 • Recenzovaný odborný časopis Lidé města/Urban People věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám, který je jediným antropologickým časopisem vydávaným v České republice.

  Web časopisu Lidé města

 • Recenzovaný časopis AUC Interpretationes (v nakladatelství Karolinum). Publikovány jsou v něm francouzsky a němcky psané články zaměřené zejména na evropskou kontinentální filosofii 20. století. Vychází dvakrát ročně.

  Web časopisu AUC Interpretationes

 • Recenzovaný časopis Dějiny-teorie-kritika je zaměřen na dějiny historiogrfie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.

  Web časopisu Dějiny-teorie-kritika

 • Historická sociologie – recenzovaný interdisciplinární časopis, který se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů.

  Web časopisu Historická sociologi


Přehled všech publikací FHS UK naleznete v sekci Publikace.


Nabídka vzdělávání pro veřejnost

Fakulta humanitních studií UK uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání pro veřejnost v humanitních a společenských vědách.Informaci o studijních oborech v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu najdete v sekci Uchazeči.Poslední změna: 8. červenec 2020 16:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám