• Veřejnost

Veřejnost

Informování a komunikace

O svých aktivitách a aktualitách informuje FHS UK především prostřednictvím svých oficiálních webových stránkek a sociálních sítí.


Informování a komunikace na FHS UK


Webové stránky


Sociální sítě


Další webové stránky a sociální sítě najdete zde.


Vydavatelská a ediční činnost

Nezbytnou součástí aktivit FHS UK je vydávání publikací a periodik a šíření výsledků vědecké práce širší veřejnosti.


Vydavatelská a ediční činnost na FHS UK


FHS UK se podílí na vydávání čtyř recenzovaných periodik:


Lidé města/Urban People

Recenzovaný odborný časopis Lidé města/Urban People věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám, který je jediným antropologickým časopisem vydávaným v České republice.


Web časopisu Lidé města

AUC Interpretationes

Recenzovaný časopis AUC Interpretationes (v nakladatelství Karolinum). Publikovány jsou v něm francouzsky a němcky psané články zaměřené zejména na evropskou kontinentální filosofii 20. století. Vychází dvakrát ročně.


Web časopisu AUC Interpretationes

Dějiny-teorie-kritika

Recenzovaný časopis Dějiny-teorie-kritika je zaměřen na dějiny historiogrfie, metodologii a její inovace, s důrazem na polemičnost a kritičnost.


Web časopisu Dějiny-teorie-kritika

Historická sociologie

Historická sociologie – recenzovaný interdisciplinární časopis, který se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK.


Web časopisu Historická sociologi


Přehled všech publikací FHS UK naleznete v sekci Publikace.


Nabídka vzdělávání pro veřejnost

Fakulta humanitních studií UK uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání pro veřejnost v humanitních a společenských vědách a také nabízí program Univerzity třetího věku.


Nabídka vzdělávání pro veřejnost na FHS UKInformaci o přijímacím řízení a studijních programech v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu najdete v sekci Uchazeči.


Kontakty a hledání lidí

Oddělení vnějších vztahů

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty

Hledání lidíPoslední změna: 1. prosinec 2023 13:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám