Univerzita třetího věku

Anotace:

Univerzita třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí svým posluchačům a posluchačkám vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd.


Již několikátým rokem mohli především senioři a seniorky, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat kurzy především z oblasti filosofie a historie.


Většina posluchačů a posluchaček uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů a posluchaček se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší.


Můžete si poslechnout rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas o univerzitě pro každého nebo s Ing. Pavel Máchalem a profesorem Petrem Vavřínem o Univerzitách třetího věku. K přečtení pak dále doporučujeme články o frekventantech a pedagozích Univerzit třetího věku v magazínu Universitas - Zájem o univerzity třetího věku roste, studuje už 50 tisíc seniorů; Učit seniory těší i akademiky, jejich zájem je strhující; Mít na promoci vlastního vnuka.


V informačním systému Univerzity Karlovy si můžete prohlédnout kompletní nabídku kurzů Univerzit třetího věku UK.


Program Univerzita třetího věku je součástí kurzů Celoživotního vzdělávání na FHS UK. Nejedná se o řádné bakalářské ani magisterské studium. Návštěvník programu nenabývá statusu studenta ani nezískává po absolvování titul.
Akademický rok: 2023/2024

Délka kurzu: 1 akademický rok (zimní a letní semestr)

Forma výuky: jiná

Způsob výuky: prezenční

Jazyk výuky: čeština

Podávání přihlášek: 26. 6. 2023 – 17. 9. 2023


MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT PŘIHLÁŠKY


Aktuálně:

V akademickém roce 2023/2024 budou mít účastníci a účastnice programu možnost navštěvovat dvousemestrální kurz Základy humanitní vzdělanosti a vybrané kurzy z nabídky bakalářského studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti.


Garanty programu jsou Mgr. Richard Zika, Ph.D. a doc. PhDr. Zdeněk Pinc.


Rozvrh kurzů:

Zimní semestr

předmět

kód

den/ datum

čas

místnost

Základy humanitní vzdělanosti I.

YCZV301

pondělí

16:00-17:20

1.21

Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma)

YBFA004

07.10.2023

10:00-16:00

aula

Seminář kontrolované četby - Iggers: Dějepisectví ve 20. století

YBHC006

21.10.2023

10:00-11:20

aula

Seminář kontrolované četby - Platón: Obrana Sókratova - Faidon

YBFC214

21.10.2023

11:40-13:00

aula

Seminář kontrolované četby - Geertz: Interpretace kultur

YBSC001

21.10.2023

14:40-16:00

aula

Letní semestr

předmět

kód

den/ datum

čas

místnost

Základy humanitní vzdělanosti II.

YCZV302

pondělí

16:00-17:20

1.12

Proseminář k akademickým dovednostem

YBSA003

16.3.2024

10:00-17:00

aula

Seminář kontrolované četby - Descartes: Meditace o první filosofii

YBFC225

24.2.2024

10:00-11:20

aula

Seminář kontrolované četby - Křen: Historické projevy češství

YBHC154

24.2.2024

12:00-13:20

aula

Seminář kontrolované četby - Berger, Luckman: Sociální konstrukce reality

YBSC002

24.2.2024

14:00-15:20

aulaOsvědčení:

Po ukončení dvousemestrálního kurzu U3V bude účastníkům a účastnicím vydáno Osvědčení o absolvování. Předání proběhne na slavnostním zakončení programu, které se koná v rámci promocí U3V v Karolinu.


Přihlášení a platba:

Přihlášku do programu U3V na FHS UK si může podat každý zájemce či zájemkyně bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání.


  • Přijímáme všechny uchazeče a uchazečky.

  • Přihlašování je spuštěno od 26. 06. 2023 do 17. 09. 2023.

  • Přihlášku můžete podat pouze elektronicky v systému IS CUNI.

  • Poplatek je stanoven na 600 Kč za akademický rok.Registrovaný účastník či účastnice kurzů získá přístup na přednášky svého vybraného kurzu a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům.


Průkaz externího uživatele služeb UK:

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let. Po tuto dobu můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Další informace, novinky, seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na stránkách univerzity.


Kontakt:

Adresa:

Fakulta humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

Praha 8, 182 00Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Picková


Poslední změna: 3. únor 2024 18:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám