Univerzita třetího věku

O PROGRAMU U3V

Rozvrh kurzů

Přihlášení a platba

Kontakt


Univerzita třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí svým posluchačům vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd.


Již několikátým rokem mohli především senioři, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat kurzy z oblasti antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Velkému zájmu se v minulosti těšily kurzy prof. Jana Sokola Etika aživot, Mgr. Ondřeje Skripnika Člověk a náboženství, PhDr. Ivana Ryndy Budoucnost demokracie či Kořeny evropské tradice, úvodní filosofický kurz stejně jako jeho další pokračování, který vedl doc. Zdeněk Pinc.


Většina posluchačů uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší. I proto nejsou kurzy takříkajíc "šity na míru" posluchačům U3V, účastníci naopak mají možnost se na přednáškách setkávat s řádnými prezenčními studenty FHS UK – věkově sice vzdálenými, zato s podobnou zkušeností – i pro ně je mnohdy vysokoškolské prostředí na začátku akademického roku "velkou neznámou".


Poslechněte také rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas - Vltavu o univerzitě pro každého.


Garantem programu jsou doc. Zdeněk Pinc a Mgr. Richard Zika, Ph.D.


AKTUÁLNĚ

V akademickém roce 2021/2022 budou mít účastníci programu možnost navštěvovat dvousemestrální kurz Základy humanitní vzdělanosti. Dále se budou moci zúčastnit vybraných kurzů z nabídky bakalářského studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti:


Rozvrh kurzů


Zimní semestr:

 • Základy humanitní vzdělanosti I (každé pondělí 17:00 - 18:20, Aula Troja)

  • Náplní přednášek je filosofická reflexe o povaze humanitní vzdělanosti. V jejím kontextu je tematizován i vztah filosofie a náboženství, vznik jednotlivých humanitních věd či vliv moderních přírodních věd – včetně evoluční biologie – na formování nynějšího rozumění člověka sobě samému. Přednášky jsou tak orientovány historicky, nicméně jejich cílem je zamyšlení nad současnou situací člověka a nad možnostmi jeho sebereflexe.

 • Soustředění k Prosemináři k interpretaci textů (9.10., 10:00 – 16:00, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon (23.10., 10:00 – 11:20, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby – Iggers: Dějepisectví ve 20. století (23.10., 11:30 – 12:50, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby – Geerzt: Interpretace kultur (23.10., 13:20 – 14:40, Aula Troja)


Letní semestr:

 • Základy humanitní vzdělanosti II (každé pondělí 17:00 - 18:20, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby 2 (26.02., 10:00 – 11:20, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby 2 (26.02., 11:40 – 13:00, Aula Troja)

 • Seminář kontrolované četby 3 (26.02, 13:30 – 14:50, Aula Troja)


Covidová situace

Aktuální informace ohledně nemoci COVID-19 na Univerzitě Karlově


Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že jste byli v budově a byla Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr.


PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

Přihlášku do programu U3V na FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání.Přijímáme všechny uchazeče.


 • Přihlašování bude spuštěno od půlky července.

 • Přihlášku můžete podat pouze elektronicky v systému IS CUNI.

 • Poplatek je stanoven na 600 Kč za akademický rok.


Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky svého vybraného kurzu a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Po absolvování čtyř semestrů jednoho kurzu může absolvent získat osvědčení, které se předává na slavnostním zakončení v Karolinu.


PRŮKAZ EXTERNÍHO UŽIVATELE SLUŽEB UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Další informace, novinky, seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na stránkách univerzity.


KONTAKT

Adresa:

Fakulta humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

Praha 8, 182 00Kontaktní osoba:

Adéla Kobzáňová

adela.kobzanova@fhs.cuni.cz

224 271 420, 606 948 811

Poslední změna: 15. červenec 2021 10:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám