Univerzita třetího věku

Program Univerzity třetího věku na FHS UK

Aktuálně

Ve snaze minimalizovat šíření koronavirové infekce a v souladu s nařízením rektora UK se na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy od dnešního dne až do odvolání ruší výuka ve všech programech Univerzity třetího věku.


Děkujeme za pochopení.


Situace na UK ohledně nemoci COVID-19 a kontaktní informaceUniverzita třetího věku na FHS UKProgram Univerzity třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd. Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky svého vybraného kurzu a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému a systému Moodle, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Po absolvování čtyř semestrů jednoho kruzu může absolvent získat osvědčení, které se předává na slavnostním zakončení v Karolinu.

Garant programu: doc. Zdeněk Pinc


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Nabídka kurzů

Přihlášení a platba

Průkaz externího uživatele služeb UK

Kontakt


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Již několikátým rokem mohli především senioři, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat kurzy z oblasti antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Velkému zájmu se těšily kurzy prof. Jana Sokola Etika aživot, Mgr. Ondřeje Skripnika Člověk a náboženství, PhDr. Ivana Ryndy Budoucnost demokracie či Kořeny evropské tradice, úvodní filosofický kurz stejně jako jeho další pokračování, který vedl doc. Zdeněk Pinc, garant kurzů U3V na naší fakultě. Většina posluchačů uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem. Tradičně je velký zájem o přednášky doc. Pince - Kořeny evropské tradice, Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti. Konají se i v neděli pod názvem Nedělní škola.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší. I proto nejsou kurzy takříkajíc "šity na míru" posluchačům U3V, účastníci naopak mají možnost se na přednáškách setkávat s řádnými prezenčními studenty FHS UK – věkově sice vzdálenými, zato s podobnou zkušeností – i pro ně je mnohdy vysokoškolské prostředí na začátku akademického roku "velkou neznámou".


Poslechněte také rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas - Vltavu o univerzitě pro každého.Nabídka kurzů


Nový předběžný rozvrh pro zimní semestr bude zveřejněn počátkem září. Najdete jej pak v odkazu níže.


rozvrh LS 2019/2020


Bližší informace o nabízených kurzech jsou zde a zde.
Přihlášení a platba

Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru bohužel letní semestr skončil bez pravidelné docházky do školy. Během letních prázdnin se naše fakulta stěhuje do nové budovy na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň .

Přihlášky do zimního semestru akademického roku 2020 / 2021 budeme registrovat během září 2020. Sledujte prosím naši stránku, informace budeme aktualizovat. Během září také bude zveřejněn rozvrh, abyste věděli, do kterých kurzů se můžete hlásit.

Přihlášku do programu U3V na FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Přijímáme všechny zájemce.Přihláška je k dispozici na naší stránce níže nebo si ji budete moci vyzvednout na nástěnce U3V nebo v úředních hodinách v naší kanceláři. Vyplněnou ji můžete vhodit do schránky u nástěnky U3V, podat ji osobně během úředních hodin nebo poslat poštou nebo e-mailem.

Harmonogram akademického roku je zde.


Přihláška ke stažení

Informace o organizaci U3V


Poplatek je stanoven na 300 Kč za přihlášku za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných kurzů. Je splatný až po registraci přihlášky a potom, co posluchač od nás obdrží variabilní symbol. Platba je možná pouze převodem na účet FHS UK nebo složenkou na poště, nelze platit hotově. Posluchači U3V pak navštěvují svůj vybraný kurz po celý semestr každý týden v den a hodinu podle rozvrhu. Číslo posluchárny je uvedeno na přihlášce v závorce u časového údaje.


Poplatek

  • 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných kurzů, variabilní symbol obdržíte po registraci přihlášky


Způsob platby

  • složenkou na poště


Průkaz externího uživatele služeb UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Další informace, novinky, seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na www.cuni.cz. https://cuni.cz/UK-1444.html.


Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - JinoniceMgr. Miroslava Havelková

místnost 5006, 5. podlaží

email: nebo

tel: 251 080 390 nebo 603 830 869


Úřední hodiny


Úřední hodiny jsou zrušeny dne:

  • Kontaktujte nás prosím telefonicky 603830869 nebo e-mailem U3V@fhs.cuni.cz


HLAVNÍ TERMÍNY LETNÍHO SEMESTRU AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Konec akademického roku 2019/2020: 30. 9. 2020 (středa)


Výuka v letním semestru: 17. 2. – 22. 5. 2020

Poslední týden výuky v letním semestru, tj. 18. – 22. 5. 2020, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v letním semestru: 25. 5. – 11. 9. 2020

Letní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020
Poslední změna: 22. červen 2020 23:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám