Univerzita třetího věku

Program Univerzity třetího věku na FHS UK

Univerzita třetího věku na FHS UKProgram Univerzity třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd. Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému a systému Moodle, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Pravidelným účastníkům bude na požádání vydáno osvědčení.

Garant programu: doc. Zdeněk Pinc


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Nabídka kurzů

Přihlášení a platba

Průkaz externího uživatele služeb UK

Kontakt


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Již několikátým rokem mohli především senioři, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat přednášky z oblasti antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Velkému zájmu se i v právě uplynulém akademickém roce již tradičně těšily přednášky prof. Jana Sokola Moc, peníze a právo, Mgr. Ondřeje Skripnika Člověk a náboženství, PhDr. Ivana Ryndy Budoucnost demokracie či Kořeny evropské tradice, úvodní filosofický kurz stejně jako jeho další pokračování, který vedl doc. Zdeněk Pinc, garant kurzů U3V na naší fakultě. Většina posluchačů uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší. I proto nejsou kurzy takříkajíc "šity na míru" posluchačům U3V, účastníci naopak mají možnost se na přednáškách setkávat s řádnými prezenčními studenty FHS UK – věkově sice vzdálenými, zato s podobnou zkušeností – i pro ně je mnohdy vysokoškolské prostředí na začátku akademického roku "velkou neznámou".


Poslechněte také rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas - Vltavu o univerzitě pro každého.


Nabídka kurzů

Zde naleznete aktuální nabídku předběžného rozvrhu kurzů letního semestru akademického roku 2016/17. rozvrh přednášek LS 2016/17 (už by v něm nemělo dojít ke změnám).


Přednášky se konají pravidelně každý týden v učebně, jež je uvedena v seznamu v závorce u časového údaje. Přihlášky ke studiu budou registrovány během ledna a do 15. 2. 2017, kurzy je možné měnit až do 5. 3. 2017.


Harmonogram akademického roku 2016/2017

 http://fhs.cuni.cz/FHS-1480.html


Výuka v letním semestru: 20. 2. 2017 – 19. 5. 2017

Zkouškové období v LS: 22. 5. 2017 – 15. 9. 2017

V době letních prázdnin (1. 7. 2017 – 31. 8. 2017) je zkouškové období přerušeno.


Den otevřených dveří: 11. 1. 2017 (středa)

Rektorský den: 17. 5. 2017 (středa) (viz http://cuni.cz/UK-7357.html)

Děkanský den: 13. 4. 2017 (čtvrtek před Velikonocemi)


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v letním semestru: 6. 2. 2017 – 5. 3. 2017, pro ostatní fakulty: 6. 2. 2017 – 5. 3. 2017

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Přihlášení a platba

Přihlášku na U3V FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Přihláška je k dispozici na naší stránce níže nebo si ji můžete vyzvednout na nástěnce U3V v 5. podlaží nalevo od výtahů. Můžete ji vhodit do schránky u nástěnky U3V, podat ji osobně během úředních hodin nebo poslat poštou nebo e-mailem.

Bližší informace o některých nabízených kurzech jsou zde, nově jsme do nabídky doplnili kurzy, o nichž v tomto souboru zatím podrobné informace nejsou. Průběžně je doplníme.


Přihláška ke stažení

Informace o organizaci U3V


Přihlášky do letního semestru 2016/2017 přijímáme během ledna 2017 a až do 15. 2. 2017.

Poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných předmětů a je splatný po registraci přihlášky pouze převodem na účet FHS UK nebo složenkou na poště. Variabilní symbol nutný pro úhradu poplatku Vám bude přidělen po zaregistrování Vaší přihlášky.


Poplatek

  • 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných předmětů, variabilní symbol obdržíte po registraci přihlášky


Způsob platby

  • složenkou na poště


Průkaz externího uživatele služeb UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na www.cuni.cz.


Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - JinoniceMiroslava Havelková

místnost 5006, 5. podlaží

email: nebo

tel: 251 080 390 nebo 603 830 869


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou od ledna do června v pondělí a ve čtvrtek 10:00 – 15:00, po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky i v jiný čas. Elektornické přihlášky a další záležitosti zaslané na e-mail se vyřizují průběžně, e-maily se kontrolují každý den.


Úřední hodiny jsou zrušeny dne:


  • 1. 5. a 8. 5. - státní svátky
Poslední změna: 20. duben 2017 16:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

POZOR: Uzavření stanice metra Jinonice od 7. 1. do 7. 8. 2017


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám