Univerzita třetího věku

Program Univerzita třetího věku je součástí kurzů Celoživotního vzdělávání na FHS UK. Nejedná se o řádné bakalářské ani magisterské studium. Návštěvník programu nenabývá statusu studenta ani nezískává po absolvování titul.


O PROGRAMU U3V


Rozvrh kurzů


Přihlášení a platba


KontaktUniverzita třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí svým posluchačům a posluchačkám vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd.


Již několikátým rokem mohli především senioři a seniorky, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat kurzy především z oblasti filosofie a historie.


Většina posluchačů a posluchaček uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů a posluchaček se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší.


Můžete si poslechnout rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas o univerzitě pro každého nebo

s Ing. Pavel Máchalem a profesorem Petrem Vavřínem o Univerzitách třetího věku. K přečtení pak dále doporučujeme články o frekventantech a pedagozích Univerzit třetího věku v magazínu Universitas - Zájem o univerzity třetího věku roste, studuje už 50 tisíc seniorů; Učit seniory těší i akademiky, jejich zájem je strhující; Mít na promoci vlastního vnuka.


V informačním systému Univerzity Karlovy si můžete prohlédnout kompletní nabídku kurzů Univerzit třetího věku UK.


AKTUÁLNĚ

V akademickém roce 2022/2023 budou mít účastníci a účastnice programu možnost navštěvovat dvousemestrální kurz Základy humanitní vzdělanosti. a vybrané kurzy z nabídky bakalářského studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti.


Garanty programu jsou Mgr. Richard Zika, Ph.D. a doc. PhDr. Zdeněk Pinc.


Rozvrh kurzů

Program v letním semestru začíná 13.02.2023.


Zimní semestr

ROZVRH U3V na zimní semestr 2022/2023 ke stažení.


Základy humanitní vzdělanosti I

Náplní přednášek je filosofická reflexe o povaze humanitní vzdělanosti. V jejím kontextu je tematizován i vztah filosofie a náboženství, vznik jednotlivých humanitních věd či vliv moderních přírodních věd – včetně evoluční biologie – na formování nynějšího rozumění člověka sobě samému. Přednášky jsou tak orientovány historicky, nicméně jejich cílem je zamyšlení nad současnou situací člověka a nad možnostmi jeho sebereflexe.každé pondělí


YT121, 16:00 - 17:20

Soustředění k Prosemináři k interpretaci textů

08. 10. 2022

Aula Troja, 10:00 – 16:00

Soustředění k Úvodu do humanitních věd a studia vzdělanosti

15. 10. 2022

Aula Troja, 10:00

Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon

22. 10. 2022

Aula Troja, 10:00 – 11:20

Seminář kontrolované četby – Iggers: Dějepisectví ve 20. století

22. 10. 2022

Aula Troja, 11:30 – 12:50

Seminář kontrolované četby – Geerz: Interpretace kultur

22. 10. 2022

Aula Troja, 13:20 – 14:40

Letní semestr

ROZVRH U3V na letní semestr 2022/2023 ke stažení.


Základy humanitní vzdělanosti II

V přednáškách je exponována proměna v rozumění člověka sobě samému podmíněná vznikem evolučních teorií. Tematicky navazují na přednášky v ZS.každé pondělí


YT121, 16:00 - 17:20


Soustředění k Prosemináři k akademickým dovednostem

11. 03. 2023

Aula Troja, 10:00 - 17:00

Seminář kontrolované četby - Descartes: Meditace o první filosofii

25. 02. 2023

Aula Troja, 10:00 – 11:20

Seminář kontrolované četby - Křen: Historické proměny češství

25. 02. 2023

Aula Troja, 12:00 - 13:20

Seminář kontrolované četby - Berger, Luckman: Sociální konstrukce reality

25. 02. 2023

Aula Troja, 14:00 - 15:20


Osvědčení

Po ukončení dvousemestrálního kurzu U3V bude účastníkům a účastnicím vydáno Osvědčení o absolvování. Předání proběhne na slavnostním zakončení programu, které se koná v rámci promocí U3V v Karolinu.


PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

Přihlášku do programu U3V na FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání.


  • Přijímáme všechny uchazeče a uchazečky.

  • Přihlašování je spuštěno od 13.06. do 18.09.2022.

  • Přihlášku můžete podat pouze elektronicky v systému IS CUNI.

  • Poplatek je stanoven na 600 Kč za akademický rok.Registrovaný účastník či účastnice kurzů získá přístup na přednášky svého vybraného kurzu a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům.


PRŮKAZ EXTERNÍHO UŽIVATELE SLUŽEB UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Další informace, novinky, seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na stránkách univerzity.


KONTAKT

Adresa:

Fakulta humanitních studií

Univerzity Karlovy

Pátkova 2137/5

Praha 8, 182 00
Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Picková


Poslední změna: 20. duben 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám