Univerzita třetího věku

Program Univerzity třetího věku na FHS UK

Univerzita třetího věku na FHS UKProgram Univerzity třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd. Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému a systému Moodle, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Pravidelným účastníkům bude na požádání vydáno osvědčení.

Garant programu: doc. Zdeněk Pinc


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Nabídka kurzů

Přihlášení a platba

Průkaz externího uživatele služeb UK

Kontakt


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Již několikátým rokem mohli především senioři, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat přednášky z oblasti antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Velkému zájmu se těšily přednášky prof. Jana Sokola Etika aživot, Mgr. Ondřeje Skripnika Člověk a náboženství, PhDr. Ivana Ryndy Budoucnost demokracie či Kořeny evropské tradice, úvodní filosofický kurz stejně jako jeho další pokračování, který vedl doc. Zdeněk Pinc, garant kurzů U3V na naší fakultě. Většina posluchačů uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem. Přednášky se konají pravidelně každý týden v učebně, jež je uvedena v seznamu v závorce u časového údaje.

Tradičně je velký zájem o přednášky doc. Pince - Kořeny evropské tradice, Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti. Konají se i v neděli pod názvem Nedělní škola.


Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší. I proto nejsou kurzy takříkajíc "šity na míru" posluchačům U3V, účastníci naopak mají možnost se na přednáškách setkávat s řádnými prezenčními studenty FHS UK – věkově sice vzdálenými, zato s podobnou zkušeností – i pro ně je mnohdy vysokoškolské prostředí na začátku akademického roku "velkou neznámou".


Poslechněte také rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas - Vltavu o univerzitě pro každého.


Zveme Vás na Den celoživotního vzdělávání Karlovy univerzity, který se bude konat v sobotu 13.4. od 10 do 16 hodin v pražském Karolinu na Ovocném trhu 5.


Nabídka kurzů


Přihlášky pro letní semestr akademického roku 2018 / 2019 budeme registrovat během ledna do 17.2.2019.


rozvrh LS 2018/2019 k 7.2.


Bližší informace o nabízených kurzech jsou zde a zde.


Přihlášení a platba

Přihlášky do letního semestru roku 2018/19 budeme registrovat během ledna do 17. února 2019. Výuka v letním semestru začíná 18. února a končí 24. května 2019. Do 3.3.2019 si můžete kurzy ještě měnit a doplňovat. Přihlášku na U3V FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Přihláška je k dispozici na naší stránce níže nebo si ji můžete vyzvednout na nástěnce U3V v 5. podlaží nalevo od výtahů. Můžete ji vhodit do schránky u nástěnky U3V, podat ji osobně během úředních hodin nebo poslat poštou nebo e-mailem.

Harmonogram akademického roku je zde.


Přihláška ke stažení

Informace o organizaci U3V


Poplatek je stanoven na 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných předmětů a je splatný pouze převodem na účet FHS UK nebo složenkou na poště, není možné platit hotově. Variabilní symbol nutný pro úhradu poplatku Vám bude přidělen po zaregistrování Vaší přihlášky.


Poplatek

  • 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných předmětů, variabilní symbol obdržíte po registraci přihlášky


Způsob platby

  • složenkou na poště


Průkaz externího uživatele služeb UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Opletalova 38, Praha 1., přízemí Koleje Jednota. Seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na www.cuni.cz.


Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - JinoniceMiroslava Havelková

místnost 5006, 5. podlaží

email: nebo

tel: 251 080 390 nebo 603 830 869


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou od září do června v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 do 15:00 hod., po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky i v jiný čas.


Úřední hodiny jsou zrušeny dne:


Harmonogram akademického roku 2018/2019

  https://fhs.cuni.cz/FHS-1940.html


Některé vybrané údaje:

Zahájení akademického roku 2018/2019:

1. 10. 2018 (pondělí)

Konec akademického roku 2018/2019:

30. 9. 2019 (pondělí)

Výuka v zimním semestru:

1. 10. 2018 – 11. 1. 2019

Poslední týden výuky v zimním semestru, tj. 7. – 11. 1. 2019, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu. Běžná výuka tedy končí před vánočními prázdninami v pátek 21.12.2018.

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Výuka v letním semestru:

18. 2. – 24. 5. 2019

Poslední týden výuky v letním semestru, tj. 20. – 24. 5. 2019, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Zvláštní termíny:

Imatrikulace (nevyučuje se): 4. 10. 2018 (čtvrtek, děkanský den)

Děkanské dny (nevyučuje se): 4. 10. 2018 (čtvrtek, imatrikulace)

18. 4. 2019 (Zelený čtvrtek)

Děkanský den (nevyučuje se) 21.12.2018 (pátek)

Rektorský den (nevyučuje se): 14. 5. 2019 (úterý)

Den otevřených dveří: 16. 1. 2019 (středa)
Poslední změna: 25. březen 2019 10:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám