Univerzita třetího věku

Program Univerzity třetího věku na FHS UK

Aktuálně

Vážení zájemci o studium na naší U3V. Univerzity třetího věku.


Přestěhovali jsme se do nové budovy na adresu Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8-Libeň. Jezdí sem z nádraží Holešovice na autobusovou zastávku Pelc-Tyrolka linka 187. Je možné také využít linku 201 na zastávku Kuchyňka, ale je to pěšky o něco dál.


Je nám to velmi líto, ale kurzy U3V se zatím neotevřou prezenčně. Na základě epidemiologických opatření týkajících se vysokých škol se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce. Výuku nabízíme prozatím v distanční formě. Způsob distanční výuky může být u každého předmětu rozdílný, podrobnosti najdete v sylabu u příslušného předmětu v systému SIS.

Upozorňujeme, že roušky jsou povinné ve všech společných vnitřních prostorách univerzity.


Žádáme Vás, abyste se hlásili v případě, že jste byli v budově a byla Vám byla lékařem či krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa. Kontaktní osobou pro tyto účely je Mgr. et Mgr. Nikola Skladanová, Nikola.Skladanova@fhs.cuni.cz.


Situace na UK ohledně nemoci COVID-19 a kontaktní informace


Univerzita třetího věku na FHS UK

Program Univerzity třetího věku (U3V) na FHS UK nabízí vybrané kurzy humanitního vzdělávání a přednášky z oblasti společenských věd. Registrovaný účastník kurzů získá přístup na přednášky svého vybraného kurzu a po vystavení průkazu externího uživatele služeb Univerzity Karlovy i do Studijního informačního systému, kde jsou k dispozici studijní materiály k jednotlivým kurzům. Po absolvování čtyř semestrů jednoho kurzu může absolvent získat osvědčení, které se předává na slavnostním zakončení v Karolinu.

Garant programu: doc. Zdeněk Pinc


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Nabídka kurzů

Přihlášení a platba

Průkaz externího uživatele služeb UK

Kontakt


Výhody studia Univerzity třetího věku na FHS

Již několikátým rokem mohli především senioři, kterým jsou kurzy U3V v prvé řadě určeny, navštěvovat kurzy z oblasti antropologie, sociologie, historie, psychologie, ekonomie či filosofie. Velkému zájmu se těšily kurzy prof. Jana Sokola Etika aživot, Mgr. Ondřeje Skripnika Člověk a náboženství, PhDr. Ivana Ryndy Budoucnost demokracie či Kořeny evropské tradice, úvodní filosofický kurz stejně jako jeho další pokračování, který vedl doc. Zdeněk Pinc, garant kurzů U3V na naší fakultě. Většina posluchačů uvítala kromě samotné účasti na přednáškách i možnost přístupu do tzv. elektronické knihovny. Široká škála a pestrost studijních materiálů, ať se jedná o studijní texty či audiovizuální nahrávky, tak pro řadu z nich mohla být i příležitostí či podnětem osvojit si práci s internetem. Tradičně je velký zájem o přednášky doc. Pince - Kořeny evropské tradice, Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti. Konaly se i v neděli pod názvem Nedělní škola. Univerzita třetího věku však nemá za cíl pouhé získávání poznatků či dovedností: velmi podstatný je právě i její "společenský" rozměr. Někteří z posluchačů se přitom do vysokoškolských lavic vracejí po letech, pro jiné představuje Univerzita třetího věku první příležitost zakusit univerzitní prostředí se vším, co to obnáší. I proto nejsou kurzy takříkajíc "šity na míru" posluchačům U3V, účastníci naopak mají možnost se na přednáškách setkávat s řádnými prezenčními studenty FHS UK – věkově sice vzdálenými, zato s podobnou zkušeností – i pro ně je mnohdy vysokoškolské prostředí na začátku akademického roku "velkou neznámou".

Poslechněte také rozhovor s prof. Janem Sokolem pro Český rozhlas - Vltavu o univerzitě pro každého.


Nabídka kurzů

Napište mi prosím e-mail na adresu ,


rozvrh LS 2020/2021


Bližší informace o nabízených kurzech jsou zde.

Přihlášení a platba

Přihlášku do programu U3V na FHS UK si může podat každý zájemce bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Přijímáme všechny zájemce. Registrace probíhají až do 8.3., ale semestr začíná 22.2.2021. Přihláška je k dispozici na naší stránce níže nebo si ji budete moci vyzvednout v úředních hodinách v naší kanceláři. Vyplněnou ji můžete podat osobně během úředních hodin nebo poslat poštou nebo e-mailem.

Harmonogram akademického roku je zde, Sylaby.


Přihláška ke stažení

Informace o organizaci U3V


Poplatek je stanoven na 300 Kč za přihlášku za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných kurzů. Je splatný až po registraci přihlášky a potom, co posluchač od nás obdrží variabilní symbol. Platba je možná pouze převodem na účet FHS UK nebo složenkou na poště, nelze platit hotově. Posluchači U3V pak navštěvují svůj vybraný kurz po celý semestr každý týden v den a hodinu podle rozvrhu. Číslo posluchárny je uvedeno na rozvrhu v závorce u časového údaje.


Kvůli kovidovým opatřením začne výuka zřejmě distančně, v MSTeams nebo na You Tube. Podrobnosti jsou v Sylabech.


Poplatek

  • 300 Kč za jeden semestr bez ohledu na počet zapsaných kurzů, variabilní symbol obdržíte po registraci přihlášky


Způsob platby

  • složenkou na poště


Průkaz externího uživatele služeb UK

Výdej průkazu externího uživatele služeb UK je zpoplatněn, stojí 180,- Kč, ovšem jeho platnost trvá 9 let, po kterou můžete např. navštěvovat knihovny všech fakult Univerzity Karlovy (přístup do SIS je možný pouze po dobu aktivního studia, poté bude opět zablokován). Průkaz Vám bude vydán např. ve Výdejním centru průkazů v Informačně-poradenském centru UK, Celetná 13, Praha 1. Další informace, novinky, seznam dalších výdejních míst a jejich úředních hodin najdete na www.cuni.cz. https://cuni.cz/UK-1444.html.


Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Spojení: bus 187 stanice Pelc-Tyrolka nebo 201 zastávka Kuchyňka.Adéla Kobzáňová

email:

tel: +420 606 948 811


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou zrušeny dne:

  • Od října jsou do odvolání zrušené pravidelné úřední hodiny.

  • Kontaktujte mě prosím telefonicky nebo e-mailem
HLAVNÍ TERMÍNY AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021Zahájení akademického roku 2020/2021:1. 10. 2020 (čtvrtek)Konec akademického roku 2020/2021:30. 9. 2021 (čtvrtek)Výuka v zimním semestru:5. 10. 2020 – 8. 1. 2021Zkouškové období v zimním semestru:11. 1. – 12. 2. 2021Vánoční prázdniny:23. 12. 2020 – 3. 1. 2021Výuka v letním semestru:22. 2 . – 21. 5. 2021Zkouškové období v letním semestru:24. 5. – 10. 9. 2021Letní prázdniny:1. 7. – 31. 8. 2021


(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)
ZVLÁŠTNÍ TERMÍNYImatrikulace (předpokládané termíny):9. 10. 2020 (pátek)12. 10. 2020 (pondělí)
Den otevřených dveří:13. 1. 2021 (středa)
Děkanské dny (nevyučuje se):12. 10. 2020 (pondělí)1. 4. 2021 (Zelený čtvrtek)
Rektorský den (nevyučuje se):12. 5. 2021 (středa)
OBDOBÍ PRO REGISTRACI KURZŮNabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:Pro studenty FHS UK:25. 9. – 18. 10. 2020Pro studenty ostatních fakult UK:28. 9. – 18. 10. 2020Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:Pro studenty FHS UK:4. 2. – 7. 3. 2021Pro studenty ostatních fakult UK:8. 2. – 7. 3. 2021Poslední změna: 6. květen 2021 12:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám